Kỹ thuật chăn nuôi dúi sinh sản

trinh098

Lữ khách
#1
KỸ THUẬT CHĂN NUÔI DÚI SINH SẢN
I. Phân loại dúi
- Dúi đực bộ phận sinh dục có 2 hòn dái như dái chó, không có vú
- Dúi cái có hai hàng vú ở hai bên sườn như hai hàng vú lợn.
- Để phân biệt dúi cái hay đực bằng cách có hai hàng vú là cái không có vú là dúi đực
II. Dúi đực
Thường chọn con khỏe mạnh, tương đương dúi cái hoặc to hơn càng tốt. 1 dúi đực có thể phối giống 4-5 dúi cái
III. Dúi cái:
1) Từ khi đẻ ra cho tới khi dúi cái đẻ được là 8 tháng. Khoảng 6 tháng là dúi cái động dục. Nếu nuôi sinh sản trọng lượng khoảng 0,5-06 kg dúi đã đẻ
2) Từ ngày phối giống thành công đến ngày đẻ là 45 ngày (mang thai 45 ngày)
3) Dúi con mới đẻ ra có màu đỏ, không có lông, Không mở mắt, đủ 14 ngày thì dúi mở mắt và mọc lông, được 20 ngày là dúi con ăn được vật cứng như mía và tre, đủ 45 ngày thì có thể tách con khỏi mẹ (nếu cứ để thì dúi mẹ nuôi con 3 đến 4 tháng)
- Khi đẻ ra dúi con thường kêu chí chí, khi bú mẹ thường nằm ngửa lên bú mẹ, 4 chân chới với lên trên, kêu chi chí.
- Trường hợp dúi mẹ đẻ trong tổ đẻ không có rác hoặc rơm làm tổ thì ta bổ xung rác mềm (vò ra cho mềm) bỏ vào trong tổ dúi mẹ dùng rác đó bệ tổ nuôi con
4) Thời kỳ động dục
- Từ lúc đẻ ra đến khi dúi cái động dục là 6 tháng
- Dúi cái động dục có biểu hiện ăn ít, sục sạo tìm đực, bộ phận sinh dục có màu hồng
- Nếu bắt bỏ sang ô con đực dúi cái phát ra tiếng gọi đực đặc trưng, dúi cái động dục thường chủ động tiến lên phía trước dúi đực nùi đít vào trước mặt dúi đực
Chú ý:
Cách ghép đôi: Thả dúi cái vào ô dúi đực
Khi thả ghép đôi thả dúi cái từ từ ở góc xa với dúi đực để tránh cắn nhau. Đồng thời quan sát dúi không cắn nhau thi để cắn nhau thì thay con khác
- Giao phối: Dúi đực và dúi cái giao phối liên tục cường độ từ 1,5 đến 2 phút lại một lần giao phối. Khi giao phối dúi cái thường cong đuôi lên. Khi giao phối xong cả 2 con đều cúi xuống liếm bộ phận sinh dục thì pha giao phối đó có kết quả, còn nếu chỉ có con đực cúi xuống niếm bộ phận sinh dục thì pha giao phối đó không có kết quả.
- Đến ngày thứ 2 hoặc thứ 3 khi đã giao phối thành công thì tách dúi cái lên ô tổ đẻ, để dúi đực nghỉ ngơi 7 đến 10 ngày tiếp tục cho giao phối dúi cái khác
5) Trường hợp không biết dúi cái động dục vào ngày nào thì có thể bắt dúi cái lần lượt luân chuyển bỏ vào ô dúi đực con nào động dục thì nó tự cặp luôn với dúi đực, con nào không động dục, dúi đực đòi nhẩy là dúi cái cắn dúi đực luôn. (Thường xuyên thay đổi dúi cái với dúi đực để có sự mới lạ)
6) Nên làm 1 ô phối giống to để dúi đực ở ô đó. Những dúi cái thì nuôi trong tổ đẻ, khi động dục thì đưa vào ô dúi đực phối giống. Phối giống thành công 3 ngày sau đưa dúi cái lên tổ đẻ
7) Những biểu hiện sau khi dúi cái đã được giao phối thành công đó là: Sau 2 đến 3 ngày sau khi phối giống thành công nếu dúi đực còn đòi giao phối là lập tức dúi cái đẩy dúi đực ra và quay lại cắn dúi đực
* Khi dúi mẹ nuôi con không nên bắt dúi hoặc xem dúi đẻ.
- Chế độ ăn


Từ kinh nghiệm thực tế chăn nuôi dúi sinh sản viết lên bài này
Ngày 23 tháng 12 năm 2012

Nguyễn Văn Trịnh
ĐT 0986 818 305 CĐ: 036 3616 417
ĐC: Trung Hưng 3, Thị trấn Vũ Thư, Vũ Thư, Thái Bình

.
Xem vi deo: Kỹ thuật chăn nuôi dúi sinh sản
.
Xem video: Kỹ thuật chăn nuôi hươu sao VTV16
.
Kỹ thuật chăn nuôi dúi sinh sản
dúi sinh sản
dúi sinh sản


dúi sinh sản

dúi sinh sản

dúi sinh sản
Chuồng chăn nuôi dúi kiểu tủ thuốc bắc có 6 tầng mỗi tầng 7 ô. 1 mặt 42 ô , 2 măt 84 ô, Trên diện tích 2,24m[SUP]2[/SUP]

Kỹ thuật chăn nuôi dúi sinh sản


Kỹ thuật chăn nuôi dúi sinh sản

Kỹ thuật chăn nuôi dúi sinh sản

Kỹ thuật chăn nuôi dúi sinh sản

.Kỹ thuật chăn nuôi dúi sinh sản

KỸ THUẬT CHĂN NUÔI DÚI SINH SẢN
I. Phân loại dúi
- Dúi đực bộ phận sinh dục có 2 hòn dái như dái chó, không có vú
- Dúi cái có hai hàng vú ở hai bên sườn như hai hàng vú lợn.
- Để phân biệt dúi cái hay đực bằng cách có hai hàng vú là cái không có vú là dúi đực
II. Dúi đực
Thường chọn con khỏe mạnh, tương đương dúi cái hoặc to hơn càng tốt. 1 dúi đực có thể phối giống 4-5 dúi cái
III. Dúi cái:
1) Từ khi đẻ ra cho tới khi dúi cái đẻ được là 8 tháng. Khoảng 6 tháng là dúi cái động dục. Nếu nuôi sinh sản trọng lượng khoảng 0,5-06 kg dúi đã đẻ
2) Từ ngày phối giống thành công đến ngày đẻ là 45 ngày (mang thai 45 ngày)
3) Dúi con mới đẻ ra có màu đỏ, không có lông, Không mở mắt, đủ 14 ngày thì dúi mở mắt và mọc lông, được 20 ngày là dúi con ăn được vật cứng như mía và tre, đủ 45 ngày thì có thể tách con khỏi mẹ (nếu cứ để thì dúi mẹ nuôi con 3 đến 4 tháng)
- Khi đẻ ra dúi con thường kêu chí chí, khi bú mẹ thường nằm ngửa lên bú mẹ, 4 chân chới với lên trên, kêu chi chí.
- Trường hợp dúi mẹ đẻ trong tổ đẻ không có rác hoặc rơm làm tổ thì ta bổ xung rác mềm (vò ra cho mềm) bỏ vào trong tổ dúi mẹ dùng rác đó bệ tổ nuôi con
4) Thời kỳ động dục
- Từ lúc đẻ ra đến khi dúi cái động dục là 6 tháng
- Dúi cái động dục có biểu hiện ăn ít, sục sạo tìm đực, bộ phận sinh dục có màu hồng
- Nếu bắt bỏ sang ô con đực dúi cái phát ra tiếng gọi đực đặc trưng, dúi cái động dục thường chủ động tiến lên phía trước dúi đực nùi đít vào trước mặt dúi đực
Chú ý:
Cách ghép đôi: Thả dúi cái vào ô dúi đực
Khi thả ghép đôi thả dúi cái từ từ ở góc xa với dúi đực để tránh cắn nhau. Đồng thời quan sát dúi không cắn nhau thi để cắn nhau thì thay con khác
- Giao phối: Dúi đực và dúi cái giao phối liên tục cường độ từ 1,5 đến 2 phút lại một lần giao phối. Khi giao phối dúi cái thường cong đuôi lên. Khi giao phối xong cả 2 con đều cúi xuống liếm bộ phận sinh dục thì pha giao phối đó có kết quả, còn nếu chỉ có con đực cúi xuống niếm bộ phận sinh dục thì pha giao phối đó không có kết quả.
- Đến ngày thứ 2 hoặc thứ 3 khi đã giao phối thành công thì tách dúi cái lên ô tổ đẻ, để dúi đực nghỉ ngơi 7 đến 10 ngày tiếp tục cho giao phối dúi cái khác
5) Trường hợp không biết dúi cái động dục vào ngày nào thì có thể bắt dúi cái lần lượt luân chuyển bỏ vào ô dúi đực con nào động dục thì nó tự cặp luôn với dúi đực, con nào không động dục, dúi đực đòi nhẩy là dúi cái cắn dúi đực luôn. (Thường xuyên thay đổi dúi cái với dúi đực để có sự mới lạ)
6) Nên làm 1 ô phối giống to để dúi đực ở ô đó. Những dúi cái thì nuôi trong tổ đẻ, khi động dục thì đưa vào ô dúi đực phối giống. Phối giống thành công 3 ngày sau đưa dúi cái lên tổ đẻ
7) Những biểu hiện sau khi dúi cái đã được giao phối thành công đó là: Sau 2 đến 3 ngày sau khi phối giống thành công nếu dúi đực còn đòi giao phối là lập tức dúi cái đẩy dúi đực ra và quay lại cắn dúi đực
* Khi dúi mẹ nuôi con không nên bắt dúi hoặc xem dúi đẻ.
- Chế độ ăn


Từ kinh nghiệm thực tế chăn nuôi dúi sinh sản viết lên bài này
Ngày 23 tháng 12 năm 2012
Nguyễn Văn Trịnh

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Trịnh
- Địa chỉ: Trung Hưng 3, Thị Trấn Vũ Thư, Vũ Thư, Thái Bình
- Điện thoại: 0986818305 -CĐ: 0363616417

- email: ngtrinh098@gmail.com
Xem vi deo: Kỹ thuật chăn nuôi dúi sinh sản
Xem video: Kỹ thuật chăn nuôi hươu sao VTV16

Kỹ thuật chăn nuôi dúi sinh sản

Kỹ thuật chăn nuôi dúi sinh sản

Kỹ thuật chăn nuôi dúi sinh sản

Xem video: Kỹ thuật chăn nuôi dúi
Xem video: Kỹ Thuật chăn nuôi dúi sinh sản

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Trịnh
- Địa chỉ: Trung Hưng 3, Thị Trấn Vũ Thư, Vũ Thư, Thái Bình
- Điện thoại: 0986818305 -CĐ: 0363616417

- email: ngtrinh098@gmail.com
 

Last edited:

vubinhdinh

Uy Tín Mới Tồn Tại
#2
Để Dúi Sinh Sản Tốt

chào ace!

Mình thấy bạn Trinh098 viết bài này thấy cũng Ok ( thực tế của bạn trinh) đấy nhưng mình thấy bất hợp lý chổ là Dúi cái mới 0,5->0,6 kg mà sinh sản là ko hợp lý. Vì dúi thời điểm đó vẫn còn trẻ em lắm ( coi chừng bị kiện là dụ trẻ em đấy) hi.hi.

Để dúi sinh sản tốt nhất là dúi phải có trọng lượng 1,2kg trở lên( dưới 1kg vẫn sinh sản được nhưng con con ko đảm bảo)