KỸ THUẬT CHĂN NUÔI GÀ SIÊU TRỨNG VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ PHÂN VÀ MÔI TRƯỜNG CHĂN NUÔI GÀ VÀ HEO .

#1
<!--[if !mso]> <style> v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 27pt" class="MsoNormal"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; KỸ THUẬT L&Agrave;M ĐỆM L&Oacute;T L&Ecirc;N MEN TRONG NU&Ocirc;I LỢN</strong></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 25.65pt" class="MsoNormal"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 25.65pt" class="MsoNormal"><strong>Sử dụng chế phẩm để sử l&yacute; đệm l&oacute;t sẽ đem lại c&aacute;c lợi &iacute;ch sau:</strong></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 25.65pt" class="MsoNormal">1. L&agrave;m ti&ecirc;u hết ph&acirc;n do đ&oacute; m&ugrave;i h&ocirc;i thối, kh&iacute; độc trong chuồng nu&ocirc;i hầu như kh&ocirc;ng c&ograve;n, tạo m&ocirc;i trường sống tốt kh&ocirc;ng &ocirc; nhiễm. V&igrave; vậy:&nbsp;&nbsp; </p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 25.65pt" class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Cải thiện m&ocirc;i trường sống cho người lao động&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 25.65pt" class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Tạo cơ hội ph&aacute;t triển chăn nu&ocirc;i ngay ở nơi d&acirc;n cư đ&ocirc;ng đ&uacute;c </p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 25.65pt" class="MsoNormal">2. Sẽ kh&ocirc;ng phải thay dọn ph&acirc;n v&agrave; rửa chuồng trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i do đ&oacute; giảm tối đa nh&acirc;n c&ocirc;ng dọn chuồng , lượng nước v&agrave; lượng điện d&ugrave;ng</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 25.65pt" class="MsoNormal">3. Giảm r&otilde; rệt tỷ lệ mắc bệnh đặc biệt l&agrave; bệnh ti&ecirc;u chẩy ở lợn đặc biệt l&agrave; lợn con. V&igrave; vậy giảm c&ocirc;ng v&agrave; chi ph&iacute; thuốc trong việc chữa trị con vật bị bệnh</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 25.65pt" class="MsoNormal">4 . Tăng chất lượng đ&agrave;n lợn v&agrave; chất lượng của sản phẩm</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lợn con nu&ocirc;i tr&ecirc;n đệm l&oacute;t sẽ cho g&agrave; con khỏe mạnh, đồng đều, &iacute;t bị bệnh v&agrave; tăng trưởng tốt sau n&agrave;y. Lợn nu&ocirc;i tr&ecirc;n nền đệm l&oacute;t kh&ocirc;ng bị thối b&agrave;n ch&acirc;n, kh&ocirc;ng bị qu&egrave; ch&acirc;n, l&ocirc;ng da b&oacute;ng mượt v&agrave; sạch. Thịt chắc, thơm ngon,&nbsp; giảm tồn dư kh&aacute;ng sinh</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 25.65pt" class="MsoNormal">5. Hạch to&aacute;n chung người chăn nu&ocirc;i sẽ lợi </p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 25.65pt" class="MsoNormal">- M&ocirc;i trường kh&ocirc;ng &ocirc; nhiễm</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 25.65pt" class="MsoNormal">- Giảm được c&ocirc;ng việc nặng nhọc trong việc thường xuy&ecirc;n vệ sinh chuồng</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 25.65pt" class="MsoNormal">- Chi ph&iacute; chung sẽ &iacute;t hơn n&ecirc;n thu nhập tăng l&ecirc;n </p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 27pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 12pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">I. DIỆN T&Iacute;CH, VẬT LIỆU X&Acirc;Y DỰNG V&Agrave; CẤU TR&Uacute;C CHUỒNG</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">Diện t&iacute;ch chuồng kh&ocirc;ng lớn hơn 20 m<sup>2 </sup>v&agrave; kh&ocirc;ng nhỏ hơn 10 m<sup>2</sup>. Tuy nhi&ecirc;n qua nghi&ecirc;n cứu diện t&iacute;ch 20m<sup>2</sup> nu&ocirc;i tr&ecirc;n dưới 15 đầu lợn thịt l&agrave; hợp l&yacute; nhất.</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">- Cấu tr&uacute;c chuồng hở, m&aacute;i k&eacute;p</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">- Khi x&acirc;y mới nền chuồng đất nện chặt, kh&ocirc;ng l&aacute;ng xi măng. Nếu l&agrave; chuồng cũ cải tạo th&igrave; hoặc l&agrave; l&agrave;m loại đệm l&oacute;t nổi tr&ecirc;n mặt đất, nền xi măng c&oacute; thể giữ nguy&ecirc;n nhưng phải đục lỗ, mỗi lỗ 4 cm, cứ c&aacute;ch 30 cm đục 1 lỗ hoặc l&agrave; ph&aacute; nền cũ để tạo nền chuồng mới.</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">- Thiết kế hệ thống phun nước l&agrave;m m&aacute;t v&agrave; giữ độ ẩm đệm l&oacute;t</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">- M&aacute;ng ăn v&agrave; v&ograve;i uống nước tự động đặt ở 2 ph&iacute;a đối nhau để gi&uacute;p lợn tăng sự vận động l&agrave;m đảo trộn chất độn c&oacute; lợi cho l&ecirc;n men</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">- M&aacute;ng ăn cao hơn bề mặt đệm l&oacute;t tr&ecirc;n dưới 20 cm để tr&aacute;nh chất độn rơi v&agrave;o thức ăn</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">- X&acirc;y m&aacute;ng hứng nước dưới v&ograve;i nước tự động để tr&aacute;nh nước chẩy v&agrave;o đệm l&oacute;t</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; II. THIẾT KẾ ĐỆM L&Oacute;T L&Ecirc;N MEN</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal"><strong>1. C&aacute;c loại đệm l&oacute;t l&ecirc;n men</strong></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">Đệm l&oacute;t l&ecirc;n men gồm 3 loại:</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">- Loại đệm l&oacute;t dưới mặt đất: Đ&agrave;o s&acirc;u xuống dưới đất đạt độ s&acirc;u bằng độ dầy của đệm l&oacute;t</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">- Loại đệm l&oacute;t nổi tr&ecirc;n mặt đất: X&acirc;y cao tường bao với chiều cao cao hơn một ch&uacute;t so với độ dầy của đệm l&oacute;t</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">- Loại đệm l&oacute;t nửa dưới mặt đất: Đ&agrave;o xuống dưới đất chỉ cần độ s&acirc;u bằng một nửa của độ dầy đệm l&oacute;t</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">Vận dụng t&ugrave;y thuộc v&agrave;o chuồng trại được cải tạo hay x&acirc;y dựng mới, <strong><em>nhưng quan trọng nhất l&agrave; phụ thuộc v&agrave;o địa thế đất cao hay thấp</em></strong> để đảm bảo đệm l&oacute;t lu&ocirc;n kh&ocirc; r&aacute;o, kh&ocirc;ng bị ngấm nước từ b&ecirc;n ngo&agrave;i v&agrave;o l&agrave;m hỏng&nbsp;; cần đặc biệt lưu &yacute; đối với c&aacute;c chuồng nu&ocirc;i ở cạnh ao, hồ, mương m&aacute;ng tho&aacute;t nước. Đ&acirc;y l&agrave; vấn đề c&oacute; t&iacute;nh quyết định đến sự th&agrave;nh bại cũng như thời gian sử dụng d&agrave;i hay ngắn của đệm l&oacute;t l&ecirc;n men.</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal"><strong>2. Độ dầy đệm l&oacute;t chuồng</strong></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 27pt" class="MsoNormal">Độ dầy đệm l&oacute;t thường trong khoảng 50-70 cm</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><strong><em>Ch&uacute; &yacute;:</em></strong></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">- Độ dầy của đệm l&oacute;t thường giảm thấp do bị n&eacute;n khi l&ecirc;n men n&ecirc;n khi l&agrave;m mới thường người ta tăng th&ecirc;m độ dầy l&ecirc;n 20%. V&iacute; dụ: nếu cần độ dầy đệm l&oacute;t l&agrave; 60 cm th&igrave; khi l&agrave;m phải tăng độ dầy th&ecirc;m 12 cm nữa</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">-&nbsp; Cần ch&uacute; &yacute; bổ sung đệm l&oacute;t h&agrave;ng năm nếu bị sụt giảm độ cao</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal"><img height="288" width="432" border="0" src="file:///C:/DOCUME%7E1/Admin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif" /></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Nguy&ecirc;n liệu l&agrave;m chất độn</strong></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal"><strong><em>&nbsp;Ti&ecirc;u chuẩn:</em></strong> C&aacute;c nguy&ecirc;n liệu c&oacute; độ sơ cao, c&oacute; độ trơ cứng kh&ocirc;ng dễ bị l&agrave;m mềm nhũn v&agrave; c&oacute; lượng chất dinh dưỡng nhất định, kh&ocirc;ng độc, kh&ocirc;ng g&acirc;y k&iacute;ch th&iacute;ch. &nbsp;Tốt nhất l&agrave; m&ugrave;n cưa, vỏ b&agrave;o sau đến theo thứ tự l&agrave; vỏ lạc, l&otilde;i ng&ocirc;, trấu, th&acirc;n c&acirc;y ng&ocirc; nghiền, vỏ hạt b&ocirc;ng, th&acirc;n c&acirc;y b&ocirc;ng</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal">C&aacute;c loại nguy&ecirc;n liệu như vỏ lạc, l&otilde;i ng&ocirc;, th&acirc;n c&acirc;y ng&ocirc;, vỏ hạt b&ocirc;ng nghiền c&oacute; k&iacute;ch thước 3- 5 mm</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>4. Phương ph&aacute;p l&agrave;m</strong></p> <p style="margin: 0in -0.25in 6pt 0in; text-align: justify; text-indent: 27pt" class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: &quot;.VnTime&quot;">&nbsp; </span></strong><strong><em><span style="position: relative; top: 10pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="position: relative; top: 10pt">Để l&agrave;m cho 20m2 chuồng c&oacute;&nbsp; đệm l&oacute;t dầy 60cm</span></em></strong></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 27pt" class="MsoNormal"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="position: relative; top: 10pt">Nguy&ecirc;n liệu: </span></strong></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 27pt" class="MsoNormal"><span style="position: relative; top: 10pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Trấu v&agrave; m&ugrave;n cưa: Số lượng đảm bảo rải đủ độ dầy 60cm</span></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 27pt" class="MsoNormal"><span style="position: relative; top: 10pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="position: relative; top: 10pt">-&nbsp; Bột ng&ocirc;: 15 kg</span></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 27pt" class="MsoNormal"><span style="position: relative; top: 10pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Chế phẩm BALASA: 2 kg</span></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 27pt" class="MsoNormal"><strong><span style="position: relative; top: 10pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong><strong><em>&nbsp;</em></strong><strong>C&ocirc;ng việc chuẩn bị:</strong></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute;ch chế 200 lit dịch men:</em> Cho 1 kg men gốc v&agrave; 10 kg bột ng&ocirc; v&agrave;o th&ugrave;ng sau đ&oacute; cho th&ecirc;m 200 l&iacute;t nước sạch ( nếu nhiệt độ ngo&agrave;i trời dưới 15<sup>o</sup>C th&igrave; d&ugrave;ng nước ấm ) khuấy đều, đậy k&iacute;n. Để ở chỗ ấm trong thời gian tr&ecirc;n 24 giờ l&agrave; c&oacute; thể d&ugrave;ng được, m&ugrave;a đ&ocirc;ng c&oacute; thể k&eacute;o d&agrave;i đến 2 ng&agrave;y.&nbsp;&nbsp; Chế dịch men phải l&agrave;m&nbsp; trước 1-2 ng&agrave;y</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 27pt" class="MsoNormal"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute;ch xử l&yacute; bột ng&ocirc; </em>(<em> </em>Trước khi bắt đầu l&agrave;m đệm l&oacute;t 5-7 giờ th&igrave;<em> </em>xử l&yacute; ): <em>&nbsp;</em>Lấy khoảng 2 l&iacute;t dịch men đ&atilde; l&agrave;m trước đ&oacute; cho v&agrave;o 5 kg bột ng&ocirc;, xoa cho ẩm đều sau đ&oacute; để ở chỗ ấm</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 27pt" class="MsoNormal"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute;ch l&agrave;m đệm l&oacute;t:</strong></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">Bước 1: Rải lớp chất trấu dầy 30 cm </p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">Bước 2: Tưới đều 100 lit dịch men, sau đ&oacute; rải đều một phần b&atilde; ng&ocirc; c&oacute; trong dịch men l&ecirc;n tr&ecirc;n mặt lớp trấu</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">Bước 3: Tiếp tục rải lớp m&ugrave;n cưa dầy 30 cm l&ecirc;n tr&ecirc;n lớp trấu</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">Bước 4: Phun nước sạch đều l&ecirc;n tr&ecirc;n mặt đến khi đạt độ ẩm khoảng 30%. Ch&uacute; &yacute; khi phun nước phải d&ugrave;ng c&agrave;o đảo để cho m&ugrave;n cưa ẩm đều. Thử bằng c&aacute;ch: Quan s&aacute;t thấy m&ugrave;n cưa thấm nước trở n&ecirc;n sẫm mầu, sau đ&oacute; lấy một nắm m&ugrave;n cưa b&oacute;p mạnh c&oacute; cảm gi&aacute;c nước hơi thấm ướt ra tay nhưng hạt m&ugrave;n cưa vẫn tơi rời l&agrave; được.</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">Bước 5: Rải đều 5 kg bột ng&ocirc; đ&atilde; xử l&yacute; l&ecirc;n tr&ecirc;n mặt lớp m&ugrave;n cưa</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">Bước 6 : Tưới đều 100 l&iacute;t dịch men c&ograve;n lại l&ecirc;n lớp m&ugrave;n cưa sau đ&oacute; rắc đều hết phần b&atilde; ng&ocirc; c&ograve;n lại l&ecirc;n mặt lớp m&ugrave;n cưa</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">Bước 7: Lấy tay xoa đều l&ecirc;n to&agrave;n bộ bề mặt lớp m&ugrave;n cưa&nbsp; </p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">Bước 8 : Đậy k&iacute;n to&agrave;n bộ bề mặt bằng bạt hoặc bằng ni-lon. </p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">Bước 9: L&ecirc;n men</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal"><strong><em>M&ugrave;a đ&ocirc;ng</em></strong>: sau khi l&agrave;m xong đệm l&oacute;t c&oacute; thể thả lợn v&agrave;o ngay v&igrave; trời lạnh sự l&ecirc;n men chậm do vậy tận dụng nhiệt độ của lợn để l&agrave;m tăng l&ecirc;n men</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal"><strong><em>M&ugrave;a h&egrave;:</em></strong><em><span /></em></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">- 1-2 ng&agrave;y đầu đ&atilde; l&ecirc;n men mạnh đạt nhiệt độ tr&ecirc;n 40<sup>o</sup>C, dưới độ s&acirc;u 30 cm c&oacute; thể đạt nhiệt độ 70<sup>o</sup>C nhưng duy tr&igrave; trong thời gian ngắn</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">- Sau v&agrave;i ng&agrave;y nhiệt độ hạ dần. Bới s&acirc;u xuống 30 cm nhiệt độ khoảng 40<sup>o</sup>C, kh&ocirc;ng c&ograve;n m&ugrave;i nguy&ecirc;n liệu, c&oacute; m&ugrave;i thơm rượu nhẹ đặc trưng l&agrave; c&oacute; thể d&ugrave;ng được</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">- Sau khi l&ecirc;n men kết th&uacute;c: bỏ bạt phủ, c&agrave;o cho lớp bề mặt ( s&acirc;u khoảng 20 cm ) cho tơi, để th&ocirc;ng kh&iacute; sau 1 ng&agrave;y mới thả lợn.</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">II. NHỮNG ĐIỂM CẦN CH&Uacute;&nbsp; TRONG SỬ DỤNG V&Agrave; BẢO DƯỠNG </p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">Một đ&ecirc;m l&oacute;t l&agrave;m tốt c&oacute; thể sử dụng nhiều năm nếu sử dụng v&agrave; bảo dưỡng tốt</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal"><strong>1. Đưa lợn v&agrave;o chuồng</strong></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">Trước khi thả c&oacute; thể nhặt ph&acirc;n lợn từ đ&agrave;n cần thả bỏ v&agrave;o rải r&aacute;c một số nơi tr&ecirc;n đệm l&oacute;t để kh&ocirc;ng tạo cho lợn c&oacute; th&oacute;i quen thải ph&acirc;n một chỗ.</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">&nbsp;Mật độ:Lợn lớn:1,2 m<sup>2</sup> 1 con, lợn nhỏ: 0,8- 1m<sup>2</sup> 1 con</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">Qua nghi&ecirc;n cứu người ta nhận thấy với mật độ như tr&ecirc;n sẽ đảm bảo sự ti&ecirc;u hủy hết ph&acirc;n v&agrave; k&eacute;o d&agrave;i được tuổi thọ của đệm l&oacute;t</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal"><strong>2. Vấn đề quản l&yacute; v&agrave; bảo dưỡng đệm l&oacute;t</strong></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal"><strong><em>Phải đảm bảo độ ẩm của đệm l&oacute;t</em></strong></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">Tầng tr&ecirc;n c&ugrave;ng lu&ocirc;n giữ độ ẩm ở 30% để đảm bảo cho sự l&ecirc;n men ti&ecirc;u hủy ph&acirc;n tốt ( Nắm tr&ecirc;n tay c&oacute; cảm gi&aacute;c m&ugrave;n cưa thấm đều nước , quan s&aacute;t thấy c&oacute; mầu thẫm hơn so với khi kh&ocirc; l&agrave; đạt độ ẩm 30% )</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">Ở độ ẩm 30% n&agrave;y lợn sống thoải m&aacute;i , kh&ocirc;ng cảm thấy kh&oacute; chịu, da được bảo vệ tốt &iacute;t bị ban đỏ nổi mẩn ngứa như nu&ocirc;i tr&ecirc;n nền xi măng.</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">Do đ&oacute; để đảm bảo cho tầng tr&ecirc;n đệm l&oacute;t kh&ocirc;ng kh&ocirc; v&agrave; ẩm qu&aacute; cần ch&uacute; &yacute;:</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">- Đặc biệt tr&aacute;nh cho chuồng bị hắt nước mưa v&agrave; nước từ v&ograve;i uống chẩy ra l&agrave;m ướt đệm l&oacute;t. &nbsp;Khi đệm l&oacute;t bị ướt &nbsp;cần bổ xung độn l&oacute;t kh&ocirc;</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">- Khi thấy đệm l&oacute;t bị kh&ocirc; cần phun ẩm bằng v&ograve;i phun như mưa ph&ugrave;n </p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal"><strong><em>Phải đảm bảo độ tơi xốp của đệm l&oacute;t </em></strong></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">Đệm l&oacute;t c&oacute; tơi xốp th&igrave; sự ti&ecirc;u hủy ph&acirc;n mới nhanh do vậy <strong><em>h&agrave;ng ng&agrave;y phải ch&uacute; &yacute; sới tơi đệm l&oacute;t </em></strong>ở độ s&acirc;u trong khoảng 15 cm, đặc biệt ở chỗ độn l&oacute;t c&oacute; hiện tượng kết tảng</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal"><strong><em>&nbsp;Cần thường xuy&ecirc;n quan s&aacute;t ph&acirc;n</em></strong></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">- Ph&acirc;n phải được v&ugrave;i lấp tốt do sự vận động của lợn. Nếu ph&aacute;t hiện thấy ph&acirc;n nhiều ở một chỗ cần phải gi&uacute;p v&ugrave;i lấp</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">- Nếu lượng ph&acirc;n qu&aacute; nhiều, kh&ocirc;ng được ph&acirc;n giải hết c&oacute; thể h&oacute;t bớt đi. Cần ch&uacute; &yacute; :&nbsp; khi nu&ocirc;i lợn c&oacute; trọng lượng hơn 60 kg trở l&ecirc;n th&igrave; lượng ph&acirc;n nước tiểu thải nhiều, do lợn &iacute;t vận động v&agrave; c&oacute; th&oacute;i quen ỉa đ&aacute;i tập trung một nơi cho n&ecirc;n đệm l&oacute;t chỗ đ&oacute; dễ bị hỏng do kh&ocirc;ng ti&ecirc;u hủy hết&nbsp; ph&acirc;n v&agrave; nước tiểu , do vậy cần c&oacute; biện ph&aacute;p để lợn kh&ocirc;ng ỉa đ&aacute;i tập trung một chỗ.</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">- Nếu c&aacute; biệt c&oacute; lợn bị bệnh ỉa chẩy nặng th&igrave; cần c&aacute;ch ly, chỗ ph&acirc;n lợn bệnh cần rắc v&ocirc;i hoặc phun chế phẩm men sau đ&oacute; v&ugrave;i s&acirc;u xuống 30 cm</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal"><strong><em>&nbsp;Bảo dưỡng đệm l&oacute;t</em></strong></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">- Căn cứ v&agrave;o<strong><em> </em></strong>m&ugrave;i đệm l&oacute;t dể x&aacute;c định n&oacute; hoạt động tốt hay kh&ocirc;ng: khi ta ngửi chỉ thấy c&oacute; m&ugrave;i của nguy&ecirc;n liệu k&egrave;m m&ugrave;i của ph&acirc;n l&ecirc;n men, kh&ocirc;ng c&oacute; m&ugrave;i thối l&agrave; đệm l&oacute;t hoạt động tốt.</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">&nbsp;Nếu như c&ograve;n ph&acirc;n v&agrave; m&ugrave;i thối l&agrave; l&ecirc;n men kh&ocirc;ng tốt, cần phải bảo dưỡng như sau:</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">Sới tung đẹm l&oacute;t ở độ dầy 15 cm để cho tơi xốp trong trường hợp c&oacute; kết tảng v&agrave; độ ẩm cao, sau đ&oacute; bổ sung th&ecirc;m dịch chế phẩm men </p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">Nếu nu&ocirc;i nhiều cần điều chỉnh mật độ lợn nu&ocirc;i trong chuồng</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">- Thường th&igrave; sau một hoặc 2 đợt nu&ocirc;i nếu đệm l&oacute;t bị sụt giảm mới cần bổ sung th&ecirc;m 5- 10% chất độn v&agrave; chế phẩm men. </p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal"><strong>3. Vấn đề chống n&oacute;ng trong m&ugrave;a h&egrave;</strong></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">Để chống n&oacute;ng người ta c&oacute; thể thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p sau đ&acirc;y</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">- L&aacute;t gạch hoặc l&aacute;ng xi măng khoảng 1/3 diện t&iacute;ch nền chuồng để l&agrave;m chỗ nằm cho lợn khi nhiệt độ b&ecirc;n ngo&agrave;i qu&aacute; cao</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">- D&ugrave;ng quạt</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">- Lắp đặt hệ thống phun m&ugrave; với c&aacute;c đầu phun được lắp đặt ở từng &ocirc; chuồng</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">- Mở to&agrave;n bộ cửa để đảm bảo lưu th&ocirc;ng kh&ocirc;ng kh&iacute;</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal"><strong>4. Vấn đề sử dụng thức ăn</strong></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">- Để sự ti&ecirc;u hủy ph&acirc;n, nước tiểu được triệt để v&agrave; k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ của đệm l&oacute;t cần kết hợp cho ăn thức ăn l&ecirc;n men hoặc men ti&ecirc;u h&oacute;a. Sử dụng thức ăn l&ecirc;n men hoặc men ti&ecirc;u h&oacute;a sẽ c&oacute; t&aacute;c dụng: Giảm thải ph&acirc;n v&agrave; độ thối của ph&acirc;n, giảm chi ph&iacute; thức ăn, giảm tỷ lệ mắc bệnh, tăng hiệu quả kinh tế</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">- Cần ch&uacute; &yacute; cho lợn ăn một lượng thức ăn th&iacute;ch hợp kh&ocirc;ng dư thừa. Nu&ocirc;i lợn bằng đệm l&oacute;t tăng trọng cao hơn so với nu&ocirc;i truyền thống m&agrave; ti&ecirc;u tốn thức ăn lại thấp hơn.</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">III. THỜI GIAN SỬ DỤNG ĐỆM L&Oacute;T</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">Thời gian sử dụng đệm l&oacute;t c&oacute; thể duy tr&igrave; trong thời gian v&agrave;i năm. Nếu thực hiện tốt vấn đề quản l&yacute; v&agrave; bảo dưỡng như đ&atilde; n&ecirc;u ở tr&ecirc;n c&oacute; thể duy tr&igrave; thời gian sử dụng tr&ecirc;n 6 năm</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 27pt" class="MsoNormal"><strong>CHẾ PHẨM BALASA N01 D&Ugrave;NG XỬ L&Yacute; M&Ocirc;I TRƯỜNG &Ocirc; NHIỄM</strong></p> <p style="margin: 0in -0.25in 6pt 0in; text-align: justify; text-indent: 27pt" class="MsoNormal"><strong><span style="position: relative; top: 10pt">1. Chuồng nu&ocirc;i vịt, ngan...</span></strong><span style="position: relative; top: 10pt">&nbsp;: Nếu nền chuồng bẩn c&oacute; m&ugrave;i h&ocirc;i th&igrave; chỉ cần rắc bột BALASA N-01 đều l&ecirc;n mặt nền chuồng</span></p> <p style="margin: 0in -0.25in 6pt 0in; text-align: justify; text-indent: 27pt" class="MsoNormal"><strong><span style="position: relative; top: 10pt">2. Chuồng nu&ocirc;i lợn</span></strong><span style="position: relative; top: 10pt">&nbsp;: Nếu kh&ocirc;ng l&agrave;m đệm l&oacute;t l&ecirc;n men th&igrave; c&oacute; thể d&ugrave;ng chế phẩm BALASA N-01 để xử l&yacute; nền chuồng, nơi chứa ph&acirc;n, cống r&atilde;nh tho&aacute;t nước thải để chống &ocirc; nhiễm.</span></p> <p style="margin: 0in -0.25in 6pt 0in; text-align: justify; text-indent: 27pt" class="MsoNormal"><strong><span style="position: relative; top: 10pt">3. Bể biogas, Bể phốt, cống r&atilde;nh</span></strong><span style="position: relative; top: 10pt">&nbsp;: D&ugrave;ng rất tốt trong th&ocirc;ng tắc v&agrave; xử l&yacute; bể phốt, cống r&atilde;nh; xử l&yacute; th&ocirc;ng tắc bể biogas nh</span><span style="position: relative; top: 10pt">ư</span><span style="position: relative; top: 10pt">ng kh&ocirc;ng l&agrave;m mất gas</span></p> <p style="margin: 0in -0.25in 6pt 0in; text-align: justify; text-indent: 27pt" class="MsoNormal"><span style="position: relative; top: 10pt">Liều d&ugrave;ng: 1 kg BALASA N01 d&ugrave;ng xử l&yacute; cho 10 m3 hoặc 100m2 bề mặt</span></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 27pt" class="MsoNormal"><strong>CHẾ PHẨM BALASA N01 D&Ugrave;NG TRONG XỬ L&Yacute; AO, HỒ&nbsp; </strong><strong><span style="position: relative; top: 10pt" /></strong></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 27pt" class="MsoNormal"><span style="position: relative; top: 10pt">D&ugrave;ng trong chuẩn bị ao nu&ocirc;i, xử l&yacute; l&agrave;m sạch đ&aacute;y ao, kiểm so&aacute;t chất lượng nước v&agrave; k</span><span style="font-family: &quot;.VnTime&quot;; position: relative; top: 10pt">hi ao h</span><span style="position: relative; top: 10pt">ồ</span><span style="font-family: &quot;.VnTime&quot;; position: relative; top: 10pt">&nbsp;nu&laquo;i b&THORN; &laquo; nhi&Ocirc;m v&micro; c&atilde; hi&Ouml;n t&shy;&icirc;ng c&cedil;, t&laquo;m... b&THORN; b&Ouml;nh</span><strong><span style="position: relative; top: 10pt" /></strong></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 27pt" class="MsoNormal">Liều sử dụng: 1 kg BALASA NO1 d&ugrave;ng cho 500 m2 diện t&iacute;ch ao hồ hoặc 900 - 1000 m3 nước.</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 27pt" class="MsoNormal"><strong><em>C&aacute;ch d&ugrave;ng</em></strong>: C&oacute; thể sử dụng theo 2 c&aacute;ch:</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 27pt" class="MsoNormal">1- Đem 1 kg chế phẩm BALASA NO1 trộn đều với 3 kg c&aacute;m hoặc bột ng&ocirc; sau đ&oacute; cho th&ecirc;m 1,5 l&iacute;t nước sạch, xoa cho ẩm đều sau đ&oacute; cho v&agrave;o t&uacute;i hoặc th&ugrave;ng k&iacute;n để ủ ở chỗ ấm trong 2 ng&agrave;y, sau đ&oacute; mới rắc đều l&ecirc;n to&agrave;n bộ đ&aacute;y ao hay mặt nước. Mục đ&iacute;ch của việc ủ l&ecirc;n men chế phẩm với bột để l&agrave;m tăng lượng vi sinh vật, như vậy t&aacute;c dụng xử l&yacute; sẽ nhanh v&agrave; mạnh hơn</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 27pt" class="MsoNormal">2- Đem 1 kg chế phẩm BALASA NO1 trộn đều với 3 kg c&aacute;m hoặc bột ng&ocirc;, cho&nbsp; th&ugrave;ng, cho th&ecirc;m tr&ecirc;n dưới 50 l&iacute;t nước sạch, khuấy đều sau đ&oacute; đậy k&iacute;n, để ủ ở chỗ ấm trong 2 ng&agrave;y. Khi d&ugrave;ng chỉ cần tưới đều l&ecirc;n to&agrave;n bộ đ&aacute;y ao hay mặt nước</p> <p style="margin: 0in -0.25in 6pt 0in; text-align: justify; text-indent: 27pt" class="MsoNormal"><span style="position: relative; top: 10pt">Trong trường hợp đang nu&ocirc;i, nước trong ao, hồ, đầm nhiễm bẩn, t&ocirc;m c&aacute; bị bệnh nhiều sau khi d&ugrave;ng chế phẩm BALASA N-01 th&igrave; chỉ sau 1-2 ng&agrave;y nước kh&ocirc;ng c&ograve;n m&ugrave;i h&ocirc;i; 2-3 ng&agrave;y&nbsp; nước sẽ trong sạch trở lại v&agrave; t&ocirc;m c&aacute; sẽ kh&ocirc;ng bị mắc bệnh</span></p> <p style="margin: 0in -0.25in 6pt 0in; text-align: justify; text-indent: 27pt" class="MsoNormal"><span style="position: relative; top: 10pt">Khi rắc chế phẩm t&ocirc;m c&aacute; c&oacute; ăn chế phẩm th&igrave; kh&ocirc;ng hề c&oacute; hại m&agrave; ngược lại c&oacute; thể ph&ograve;ng trị tốt c&aacute;c bệnh truyền qua đường ruột. </span></p> <p style="margin: 0in -0.25in 6pt 0in; text-align: justify; text-indent: 27pt" class="MsoNormal"><span style="position: relative; top: 10pt">C&ocirc;ng ty Ph&acirc;n phối tại Miền Trung: 0905006996 (A SỸ)</span></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">&nbsp;..................................................................................</p><p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">&nbsp;<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> </p><p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><u>Lịch Chủng Ph&ograve;ng &nbsp;Vacsin Cho G&agrave; Đẻ Trứng Thương Phẩm.</u></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><u><span style="text-decoration: none">&nbsp;</span></u></p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="border-collapse: collapse; border: medium none" class="MsoTableGrid"> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 67px; border: 1pt solid windowtext; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal">Tuổi</p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal">(ng&agrave;y)</p> </td> <td valign="top" style="width: 324px; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal">Bệnh</p> </td> <td valign="top" style="width: 144px; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal">T&ecirc;n Vacsin</p> </td> <td valign="top" style="width: 192px; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal">Đường Cấp</p> </td> <td valign="top" style="width: 192px; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal">Ghi Ch&uacute;</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 67px; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal">3</p> </td> <td valign="top" style="width: 324px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">Dịch Tả + Vi&ecirc;m &nbsp;Phế Quảng Truyền Nhiểm.</p> </td> <td valign="top" style="width: 144px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal">BILL</p> </td> <td valign="top" style="width: 192px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">Nhỏ mắt tr&aacute;i,&nbsp; mũi phải</p> </td> <td valign="top" style="width: 192px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">Khi g&agrave; nhận được vacsin mới thả g&agrave; ra.</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 67px; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal">7</p> </td> <td valign="top" style="width: 324px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">Gumboro + Vi&ecirc;m Phế Quảng Truyền Nhiểm.</p> </td> <td valign="top" style="width: 144px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal">IBDL</p> </td> <td valign="top" style="width: 192px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">Nhỏ mắt tr&aacute;i,&nbsp; mũi phải</p> </td> <td valign="top" style="width: 192px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">C&oacute; thể&nbsp; h&ograve;a nước sạch cho uống.</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 67px; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal">11</p> </td> <td valign="top" style="width: 324px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">Dịch Tả + Vi&ecirc;m &nbsp;Phế Quảng Truyền Nhiểm.</p> </td> <td valign="top" style="width: 144px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal">BILL</p> </td> <td valign="top" style="width: 192px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">Cho uống</p> </td> <td valign="top" style="width: 192px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">H&ograve;a nước sạch cho uống.</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 67px; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal">13</p> </td> <td valign="top" style="width: 324px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">Đậu M&ugrave;a</p> </td> <td valign="top" style="width: 144px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal">Đậu G&agrave;</p> </td> <td valign="top" style="width: 192px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">Cấy v&agrave;o m&agrave;ng c&aacute;nh</p> </td> <td valign="top" style="width: 192px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">D&ugrave;ng kim đ&acirc;m th&acirc;u qua m&agrave;ng c&aacute;nh</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 67px; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal">15</p> </td> <td valign="top" style="width: 324px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">C&uacute;m G&agrave;</p> </td> <td valign="top" style="width: 144px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal">H<sub>5</sub>N<sub>1</sub></p> </td> <td valign="top" style="width: 192px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">Ti&ecirc;m dưới da cổ, ph&iacute;a tr&ecirc;n, 1/3 ph&iacute;a tr&ecirc;n đầu xuống</p> </td> <td valign="top" style="width: 192px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">0.5ml/con</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 67px; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal">20</p> </td> <td valign="top" style="width: 324px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">Gumboro + Vi&ecirc;m Phế Quảng Truyền Nhiểm.</p> </td> <td valign="top" style="width: 144px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal">IBDL</p> </td> <td valign="top" style="width: 192px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">Cho uống</p> </td> <td valign="top" style="width: 192px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">H&ograve;a nước sạch cho uống.</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 67px; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal">35</p> </td> <td valign="top" style="width: 324px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">Thiếu Kh&aacute;ng Thể: Gumboro, Dịch Tả, CRD&hellip;</p> </td> <td valign="top" style="width: 144px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal">Kh&aacute;ng Thể G&agrave;. (HANVET K.T.G)</p> </td> <td valign="top" style="width: 192px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">Ti&ecirc;m bắp thịt hoặc dưới da</p> </td> <td valign="top" style="width: 192px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">1-2ml/con. C&oacute; thể cho uống(liều gấp đ&ocirc;i)</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 67px; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal">45</p> </td> <td valign="top" style="width: 324px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">Tụ Huyết Tr&ugrave;ng</p> </td> <td valign="top" style="width: 144px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal">Tụ Huyết Tr&ugrave;ng Gia Cầm</p> </td> <td valign="top" style="width: 192px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">Ti&ecirc;m bắp thịt hoặc dưới da</p> </td> <td valign="top" style="width: 192px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">1ml/con.</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 67px; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal">50</p> </td> <td valign="top" style="width: 324px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">C&uacute;m G&agrave;</p> </td> <td valign="top" style="width: 144px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal">H<sub>5</sub>N<sub>1</sub></p> </td> <td valign="top" style="width: 192px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">Ti&ecirc;m dưới da cổ, ph&iacute;a tr&ecirc;n, 1/3 ph&iacute;a tr&ecirc;n đầu xuống</p> </td> <td valign="top" style="width: 192px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">0.5ml/con</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 67px; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal">60</p> </td> <td valign="top" style="width: 324px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">Dịch Tả </p> </td> <td valign="top" style="width: 144px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal">NEW K or ND-IB-EDS K</p> </td> <td valign="top" style="width: 192px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">Ti&ecirc;m dưới da cổ, ph&iacute;a tr&ecirc;n, 1/3 ph&iacute;a tr&ecirc;n đầu xuống.</p> </td> <td valign="top" style="width: 192px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">1ml cho 3 con</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 67px; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal">70</p> </td> <td valign="top" style="width: 324px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">Sổ Mũi + Sưng Ph&ugrave; Đầu</p> </td> <td valign="top" style="width: 144px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal">CORYZA</p> </td> <td valign="top" style="width: 192px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">Ti&ecirc;m dưới da cổ, ph&iacute;a tr&ecirc;n, 1/3 ph&iacute;a tr&ecirc;n đầu xuống, hoặc bắp thịt.</p> </td> <td valign="top" style="width: 192px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">0.5ml/con</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 67px; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal">120</p> </td> <td valign="top" style="width: 324px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">Dịch Tả+Vi&ecirc;m Phế Quản TN+Vi&ecirc;m Thanh Kh&iacute; Quản TN+Hội Chứng Giảm Đẻ.</p> </td> <td valign="top" style="width: 144px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal">ND-IB-EDS K</p> </td> <td valign="top" style="width: 192px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">Ti&ecirc;m dưới da cổ, ph&iacute;a tr&ecirc;n, 1/3 ph&iacute;a tr&ecirc;n đầu xuống</p> </td> <td valign="top" style="width: 192px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal">1ml cho 2 con</p> </td> </tr> </tbody></table> <p class="MsoNormal"><em><u><span style="font-size: 13pt">Nh&agrave; ph&acirc;n phối:</span></u></em> <strong>Con Giống, Vacsin, Thuốc Th&uacute; Y, Dụng Cụ Chăn Nu&ocirc;i.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;<em><u>T&agrave;i liệu mang t&iacute;nh tham khảo v&agrave; lưu h&agrave;nh nội bộ .&rdquo;</u></em></p> <p class="MsoNormal"><em>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</em> &nbsp;&nbsp;<strong>0905.006.996 (A. Nguyễn Trọng Sỹ)</strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><em><u><span style="font-size: 16pt">Ch&uacute; th&iacute;ch</span></u></em></strong><strong><span style="font-size: 16pt">:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">-T&ugrave;y theo ph&aacute;p đồ v&agrave; tho&aacute;i quen của từng nh&agrave; chăn nu&ocirc;i m&agrave; ta c&oacute; thể tăng th&ecirc;m 1 đến 2 lần chủng vacsin dịch tả v&agrave; gumboro trong giai đoạn đầu &nbsp;cho uống.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">-T&ugrave;y theo vị tr&iacute; địa l&yacute;, v&ugrave;ng c&oacute; dịch bệnh hoặc m&ugrave;a vụ m&agrave; ta chủng vacsin Dịch tả trước hay Gumboro trước cho ph&ugrave; hợp.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">-Tấc cả vacsin pha nước c&oacute; miển dịch tốt hơn khi c&oacute; chất bổ trợ sữa kh&ocirc;ng kem.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">-Trước khi chủng vacsin phải cho g&agrave; nghỉ uống nước trước 1-2 tiếng đồng hồ(t&ugrave;y m&ugrave;a).</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">-Nhũng ng&agrave;y chủng vacsin g&agrave; phải khỏe mạnh, chỉ ăn, uống thuốc bổ,vitamin v&agrave; kho&aacute;ng,&nbsp; hạng chế uống kh&aacute;ng sinh.&nbsp;&nbsp; </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">-Sau khi ti&ecirc;m ph&ograve;ng vacsin tụ huyết tr&ugrave;ng v&agrave; Dịch tả, cứ mỗi 4 - 6 th&aacute;ng t&aacute;i chủng một lần.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">-Những ng&agrave;y kh&ocirc;ng chủng vacsin th&igrave; ph&ograve;ng bệnh bằng kh&aacute;ng sinh v&agrave; thuốc bổ, t&ugrave;y theo từng hộ chăn nu&ocirc;i v&agrave; tập qu&aacute;n chăn nu&ocirc;i m&agrave; mổi nơi d&ugrave;ng những loại thuốc v&agrave; ph&aacute;p &nbsp;đồ ph&ograve;ng bệnh kh&aacute;c nhau v&agrave; t&ugrave;y thuộc v&agrave;o m&ugrave;a vụ, thời tiết v&agrave; v&ugrave;ng c&oacute; mầm bệnh hay kh&ocirc;ng c&oacute; mầm bệnh .</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">-Lu&ocirc;n phải giữ vệ sinh chuồng trại v&agrave; m&ocirc;i trường sung quanh tho&aacute;ng m&aacute;t sạch sẻ kh&ocirc;ng mầm bệnh.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 14pt">C&Aacute;C ĐẶC T&Iacute;NH KỸ THUẬT VỀ G&Agrave; ĐẺ THƯƠNG PHẨM</span></u><span style="font-size: 16pt" /></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 14pt">Chỉ Ti&ecirc;u Sản Xuất:</span></u></p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="border-collapse: collapse; border: medium none" class="MsoTableGrid"> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 98px; border: 1pt solid windowtext; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt">Ng&agrave;y đẻ trứng đầu</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 98px; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt">Giai đoạn đẻ đạt 50%</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 98px; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt">Giai đoạn đẻ cao nhất</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 98px; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt">Tỷ lệ đẻ cao nhất</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 98px; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt">Tỷ lệ đẻ v&agrave;o tuần 78</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 98px; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt">Thời gian đẻ tr&ecirc;n 90%</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 98px; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt">Tổng trứng đến tuần 78</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 98px; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt">Tổng trọng lượng trứng</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 98px; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt">Trọng lượng b&igrave;nh qu&acirc;n</span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 98px; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt">18-19 tuần</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 98px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt">20-21 tuần</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 98px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt">26 tuần</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 98px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt">Tr&ecirc;n 94%</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 98px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt">72%</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 98px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt">25 tuần</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 98px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt">331</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 98px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt">20,7kg</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 98px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt">62,4</span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><u><span style="font-size: 14pt">Tỷ Lệ Sống, Trọng Lượng G&agrave; V&agrave; Tỷ Lệ Ti&ecirc;u Tốn Thưc Ăn:</span></u></p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="border-collapse: collapse; border: medium none" class="MsoTableGrid"> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 98px; border: 1pt solid windowtext; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt">Chi ph&iacute; TĂ 1-8 tuần tuổi</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 98px; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt">Chi phi TĂ giai đoạn đẻ (g/con/ngay)</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 98px; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt">Chi phi TĂ cho 1kg trứng</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 98px; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt">Tỷ lệ sống GĐ hậu bị</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 98px; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt">Tỷ lệ sống GĐ đẻ trứng</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 98px; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt">Trọng lg g&agrave; l&uacute;c 8 tuần</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 98px; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt">Trọng lượng g&agrave; đẻ trứng đầu</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 98px; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 11pt">Trọng lg&nbsp; g&agrave; l&uacute;c 78 tuần</span></strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 98px; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt" rowspan="2"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 10pt">T&ugrave;y giống &nbsp;điều kiện thời tiết v&agrave; chế độ chăm s&oacute;c</span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 98px; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt">6.89kg</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 98px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt">110-119</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 98px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt">2.3-2.3kg</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 98px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt">98%</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 98px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt">96%</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 98px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt">650g</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 98px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt">1500</span></p> </td> <td valign="top" style="width: 98px; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt">2.0-2.1kg</span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;<em><u>T&agrave;i liệu mang t&iacute;nh tham khảo v&agrave; lưu h&agrave;nh nội bộ .&rdquo;</u></em></p><p> ..........................................................................................................</p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>S</strong></span><strong><span style="font-size: 13pt">Ử DỤNG CHẾ PHẨM BALASA-N01 </span></strong><strong><span style="font-size: 13pt" /></strong></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong><strong><span style="font-size: 13pt">L&Agrave;M ĐỆM L&Oacute;T</span></strong><strong><span style="font-size: 13pt"> </span></strong><strong><span style="font-size: 13pt">CHUỒNG TRONG CHĂN NU&Ocirc;I G&Agrave;</span></strong><strong><span style="font-size: 13pt" /></strong></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 17.1pt" class="MsoNormal"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 25.65pt" class="MsoNormal"><strong>Sử dụng chế phẩm để sử l&yacute; đệm l&oacute;t sẽ đem lại c&aacute;c lợi &iacute;ch sau:</strong></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 25.65pt" class="MsoNormal">1. L&agrave;m ti&ecirc;u hết ph&acirc;n do đ&oacute; m&ugrave;i h&ocirc;i thối, kh&iacute; độc trong chuồng nu&ocirc;i hầu như kh&ocirc;ng c&ograve;n, tạo m&ocirc;i trường sống tốt kh&ocirc;ng &ocirc; nhiễm. V&igrave; vậy:&nbsp;&nbsp; </p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 25.65pt" class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Cải thiện m&ocirc;i trường sống cho người lao động</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 25.65pt" class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Tạo cơ hội ph&aacute;t triển chăn nu&ocirc;i ngay ở nơi d&acirc;n cư đ&ocirc;ng đ&uacute;c </p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 25.65pt" class="MsoNormal">2. Sẽ kh&ocirc;ng phải thay độn l&oacute;t trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i do đ&oacute; giảm tối đa nh&acirc;n c&ocirc;ng dọn chuồng v&agrave; nguy&ecirc;n liệu l&agrave;m độn l&oacute;t</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 25.65pt" class="MsoNormal">3. Giảm r&otilde; rệt tỷ lệ mắc bệnh đặc biệt l&agrave; bệnh ti&ecirc;u chẩy ở v&agrave; bệnh hen. Giảm tỷ lệ chết v&agrave; đ&agrave;o thải giảm (g&agrave; đẻ 5%, g&agrave; thịt 2%). V&igrave; vậy giảm c&ocirc;ng v&agrave; chi ph&iacute; thuốc trong việc chữa trị con vật bị bệnh</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 25.65pt" class="MsoNormal">4 . Tăng chất lượng đ&agrave;n g&agrave; v&agrave; chất lượng của sản phẩm</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Uacute;m tr&ecirc;n đệm l&oacute;t sẽ cho g&agrave; con khỏe mạnh, đồng đều, &iacute;t bị bệnh v&agrave; tăng trưởng tốt sau n&agrave;y. G&agrave; nu&ocirc;i tr&ecirc;n nền đệm l&oacute;t kh&ocirc;ng bị thối b&agrave;n ch&acirc;n, kh&ocirc;ng bị qu&egrave; ch&acirc;n, l&ocirc;ng tơi mượt v&agrave; sạch. Thịt chắc, thơm ngon,&nbsp; giảm tồn dư kh&aacute;ng sinh</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 25.65pt" class="MsoNormal">5. Hạch to&aacute;n chung người chăn nu&ocirc;i sẽ lợi </p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 25.65pt" class="MsoNormal">- M&ocirc;i trường kh&ocirc;ng &ocirc; nhiễm</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 25.65pt" class="MsoNormal">- Giảm được c&ocirc;ng việc nặng nhọc trong việc thường xuy&ecirc;n thay độn l&oacute;t</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 25.65pt" class="MsoNormal">- Chi ph&iacute; chung sẽ &iacute;t hơn n&ecirc;n thu nhập tăng l&ecirc;n </p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A. KỸ THUẬT L&Agrave;M ĐỆM L&Oacute;T CHUỒNG NU&Ocirc;I G&Agrave; </p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chuồng c&oacute; nền được l&aacute;ng xi măng hoặc l&aacute;t gạch. Nếu chuồng l&agrave;m mới th&igrave; nền chuồng l&agrave; đất nện, kh&ocirc;ng l&aacute;ng l&aacute;t sẽ tốt v&agrave; giảm chi ph&iacute; x&acirc;y dựng.</p> <p style="margin: 0in 0in 6pt 27pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><strong>I.Phương ph&aacute;p l&agrave;m đệm l&oacute;t với nguy&ecirc;n liệu l&agrave; trấu</strong></p> <p style="margin: 0in 0in 6pt 27pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><strong><em>Đệm l&oacute;t trấu d&ugrave;ng &uacute;m g&agrave;, nu&ocirc;i g&agrave; thịt</em></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 6pt 27pt; text-align: justify" class="MsoNormal">Thực hiện l&agrave;m đệm l&oacute;t cho 30-50 m2 nền chuồng theo c&aacute;c bước sau:</p> <p style="margin: 0in 0in 6pt 27pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><strong><em>Bước 1:</em></strong> Rải trấu l&ecirc;n to&agrave;n bộ nền chuồng dầy&nbsp; 10cm, sau đ&oacute; thả g&agrave; v&agrave;o</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><em>Bước 2:</em></strong> Sau một thời gian (sau 7-10 ng&agrave;y đối với g&agrave; nu&ocirc;i &uacute;m, sau 2- 3 ng&agrave;y đối với g&agrave; nu&ocirc;i thịt) quan s&aacute;t tr&ecirc;n bề mặt chuồng khi n&agrave;o thấy ph&acirc;n rải k&iacute;n, ta d&ugrave;ng tay hoặc c&agrave;o c&aacute;n ngắn để <strong><em>c&agrave;o sơ qua lớp mặt đệm l&oacute;t</em></strong> ( lưu &yacute; khi c&agrave;o n&ecirc;n qu&acirc;y gọn g&agrave; về từng ph&iacute;a một khi l&agrave;m để tr&aacute;nh g&acirc;y x&aacute;o trộn đ&agrave;n g&agrave; )</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bước 3:</em></strong> Sau khi c&agrave;o lớp mặt xong th&igrave; rắc đều <strong><em>chế phẩm men</em></strong> đ&atilde; được chế l&ecirc;n to&agrave;n bộ bề mặt độn l&oacute;t, sau đ&oacute;&nbsp; d&ugrave;ng tay xoa tr&ecirc;n mặt để men được ph&acirc;n t&aacute;n đều khắp l&agrave; được.</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</em></strong>L&agrave;m <strong><em>chế phẩm men</em></strong> như sau: Đem 1 kg chế phẩm BALASA N0 1 trộn đều với 5 bột ng&ocirc; hoặc c&aacute;m gạo, cho th&ecirc;m khoảng tr&ecirc;n 2,5 l&iacute;t nước sạch, xoa cho ẩm đều, sau đ&oacute; cho v&agrave;o t&uacute;i hoặc th&ugrave;ng v&agrave; <strong><em>để chỗ ấm</em></strong> ủ trong 2-3 ng&agrave;y (m&ugrave;a Đ&ocirc;ng kh&ocirc;ng ch&uacute; &yacute; giữ nhiệt độ ủ ấm, men l&ecirc;n k&eacute;m sẽ l&agrave;m giảm chất lượng đệm l&oacute;t ). </p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Như vậy cần phải l&agrave;m <strong><em>chế phẩm men</em></strong> trước khi rắc men 2-3 ng&agrave;y.</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; II. Phương ph&aacute;p l&agrave;m đệm l&oacute;t với nguy&ecirc;n liệu l&agrave; m&ugrave;n cưa hoặc kết hợp với trấu </strong></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Do m&ugrave;n cưa c&oacute; khả năng h&uacute;t ẩm tốt n&ecirc;n đệm l&oacute;t m&ugrave;n cưa hoặc kết hợp với trấu thường &aacute;p dụng để nu&ocirc;i vịt, ngan, thỏ &nbsp;thải ph&acirc;n c&oacute; nước nhiều hoặc g&agrave; đẻ c&oacute; thời gian nu&ocirc;i k&eacute;o d&agrave;i.</em></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 6pt 27pt; text-align: justify" class="MsoNormal">Thực hiện l&agrave;m đệm l&oacute;t cho 30-50 m2 nền chuồng theo c&aacute;c bước sau:</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 12.6pt" class="MsoNormal"><strong><em>Bước1:</em></strong><span style="font-family: Arial"> </span>Rải<span style="font-family: &quot;.VnTime&quot;"> &reg;&Ograve;u l&iacute;p </span>m&ugrave;n cưa<span style="font-family: &quot;.VnTime&quot;"> d&Ccedil;y 15 cm l&ordf;n n&Ograve;n chu&aring;ng </span>( nếu kết hợp d&ugrave;ng trấu th&igrave; đầu ti&ecirc;n rải 8 cm trấu, sau đ&oacute; rải tiếp 7 cm m&ugrave;n cưa )<span style="font-family: &quot;.VnTime&quot;">. </span></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 12.6pt" class="MsoNormal"><strong><em>Bước 2:</em></strong> Nếu m&ugrave;n cưa kh&ocirc;, phun nước sạch đều l&ecirc;n tr&ecirc;n lớp m&ugrave;n cưa sao cho m&ugrave;n cưa c&oacute; độ ẩm 20% ( d&ugrave;ng tay bốc một nắm m&ugrave;n cưa, quan s&aacute;t thấy hạt m&ugrave;n cưa bị thấm ẩm nhưng vẫn tơi rời l&agrave; được). Thả g&agrave; v&agrave;o nu&ocirc;i.</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 12.6pt" class="MsoNormal">&nbsp;Ch&uacute; &yacute;: phun nước phải như mưa v&agrave; sau một l&uacute;c phải d&ugrave;ng tay xoa cho ẩm đều.</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 12.6pt" class="MsoNormal"><strong><em>Bước 3: </em></strong>Giống như bước 2 l&agrave;m đệm l&oacute;t với nguy&ecirc;n liệu l&agrave; trấu </p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 12.6pt" class="MsoNormal"><strong><em>Bước 4</em></strong><strong><em>:</em></strong> Rắc<strong> </strong>đều<strong> <em>chế phẩm men</em></strong> đ&atilde; được chế l&ecirc;n to&agrave;n bộ bề mặt độn l&oacute;t. Sau đ&oacute;&nbsp; d&ugrave;ng tay xoa tr&ecirc;n mặt để men được ph&acirc;n t&aacute;n đều khắp</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</em></strong>L&agrave;m <strong><em>chế phẩm men</em></strong> như đ&atilde; n&ecirc;u trong phương ph&aacute;p l&agrave;m với nguy&ecirc;n liệu l&agrave; trấu</p> <p style="margin: 0in 0in 6pt 27pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><strong>III. L&agrave;m đệm l&oacute;t l&ecirc;n men để nu&ocirc;i g&agrave; đẻ tr&ecirc;n lồng tầng : </strong></p> <p style="margin: 0in 0in 6pt 27pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><strong>1. Đối với chuồng nu&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; sẵn</strong></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Do khoảng c&aacute;ch giữa đ&aacute;y lồng với nền chuồng chỉ khoảng tr&ecirc;n dưới 50 cm n&ecirc;n kh&oacute; thao t&aacute;c v&igrave; vậy phải tiến h&agrave;nh l&ecirc;n men nguy&ecirc;n liệu l&agrave;m đệm l&oacute;t ở b&ecirc;n ngo&agrave;i sau đ&oacute; mới đưa v&agrave;o chuồng. Cụ thể như sau:</p> <p style="margin: 0in 0in 6pt 27pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><strong>Chuẩn bị:<em> </em></strong><em>Để l&agrave;m cho 50 m2 diện t&iacute;ch đệm l&oacute;t chuồng</em><span /></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 12.6pt" class="MsoNormal">- Đem 1 kg BALASA N01 trộn 5 kg bột ng&ocirc; hoặc c&aacute;m gạo cho v&agrave;o th&ugrave;ng, th&ecirc;m 180 l&iacute;t nước sạch, đậy k&iacute;n để v&agrave;o chỗ ấm trong 2 ng&agrave;y sẽ được <strong><em>Dịch l&ecirc;n men</em></strong></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Trước khi l&agrave;m c&acirc;n 5 kg bột ng&ocirc; hoặc c&aacute;m gạo, sau đ&oacute; lấy hơn 2,5 l&iacute;t <strong><em>dịch l&ecirc;n men</em></strong> đ&atilde; l&agrave;m ở tr&ecirc;n cho th&ecirc;m v&agrave;o, xoa cho ẩm đều.</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 12.6pt" class="MsoNormal"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute;ch l&ecirc;n men m&ugrave;n cưa </strong><strong>ở </strong><strong>&nbsp;b&ecirc;n ngo&agrave;i:</strong></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 12.6pt" class="MsoNormal"><strong>&nbsp;<em>B</em></strong><strong><em>ước 1:</em></strong><span style="font-family: Arial"> </span>Rải<span style="font-family: &quot;.VnTime&quot;"> &reg;&Ograve;u l&iacute;p </span>m&ugrave;n cưa <span style="font-family: &quot;.VnTime&quot;">d&Ccedil;y 10 cm l&ordf;n n&Ograve;n nh</span>&agrave;<span style="font-family: &quot;.VnTime&quot;">. </span><span /></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 12.6pt" class="MsoNormal"><strong><em>Bước 2:</em></strong> Rắc đều 5 kg bột ng&ocirc; hoặc c&aacute;m<span style="font-family: &quot;.VnTime&quot;"> &reg;&middot; x&ouml; l&yacute; men l&ordf;n tr&ordf;n m&AElig;t </span>độn l&oacute;t.<span style="font-family: Arial" /></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 12.6pt" class="MsoNormal"><strong><em>B</em></strong><strong><em>ước </em></strong><strong><em>3</em></strong><strong><em><span style="font-family: Arial">:</span></em></strong><span style="font-family: Arial"> </span>Tưới đều <strong><em>Dịch l&ecirc;n men</em></strong><span style="font-family: Arial"> </span>v&agrave; rắc đều b&atilde; c&ograve;n lại l&ecirc;n tr&ecirc;n mặt độn l&oacute;t sau đ&oacute; xoa nhẹ lớp tr&ecirc;n mặt.</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 12.6pt" class="MsoNormal"><strong><em><span style="font-family: &quot;.VnTime&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; C</span></em></strong><strong><em>h&uacute;</em></strong><strong><em><span style="font-family: &quot;.VnTime&quot;"> &yacute;: </span></em></strong>Do m&ugrave;n cưa<span style="font-family: &quot;.VnTime&quot;"> kh&atilde; th&Ecirc;m n&shy;&iacute;c n&ordf;n c&Ccedil;n t&shy;&iacute;i n&shy;&iacute;c men l&micro;m nhi&Ograve;u l&Ccedil;n &reg;&Oacute; n&shy;&iacute;c men th&Ecirc;m &reg;&Ograve;u</span></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 12.6pt" class="MsoNormal"><strong><em>Bước 4:</em></strong> D&ugrave;ng bạt phủ k&iacute;n. Sau v&agrave;i ng&agrave;y sờ thấy đệm l&oacute;t ấm n&oacute;ng l&agrave; c&oacute; thể sử dụng được. </p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 12.6pt" class="MsoNormal"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ho&agrave;n thiện đệm l&oacute;t l&ecirc;n men trong chuồng nu&ocirc;i</strong></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 12.6pt" class="MsoNormal"><strong><em>Bước 1</em></strong>: Rải trấu hoặc m&ugrave;n cưa l&ecirc;n nền chuồng đạt độ dầy 20 cm</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 12.6pt" class="MsoNormal"><strong><em>Bước 2</em></strong>: Rải đều 10cm m&ugrave;n cưa đ&atilde; được l&ecirc;n men ở b&ecirc;n ngo&agrave;i l&ecirc;n tr&ecirc;n mặt l&agrave; được.</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 12.6pt" class="MsoNormal"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Đối với chuồng l&agrave;m mới</strong></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 12.6pt" class="MsoNormal">Nếu nơi n&agrave;o đất cao c&oacute; thể đ&agrave;o nền chuồng nơi thải ph&acirc;n xuống s&acirc;u 30 cm, để nguy&ecirc;n đất nện kh&ocirc;ng phải l&aacute;ng l&aacute;t</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 12.6pt" class="MsoNormal">Sẽ l&agrave;m đệm l&oacute;t ngay trong chuồng. C&aacute;ch l&agrave;m: </p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 12.6pt" class="MsoNormal"><strong><em>Bước 1</em></strong>: Rải trấu l&ecirc;n nền chuồng đạt độ dầy 20 cm. Sau đ&oacute; rải tiếp 10 cm m&ugrave;n cưa.</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 12.6pt" class="MsoNormal"><strong><em>Bước 2:</em></strong> Rắc đều 5 kg bột ng&ocirc; v&agrave; c&aacute;m<span style="font-family: &quot;.VnTime&quot;"> &reg;&middot; x&ouml; l&yacute; men l&ordf;n tr&ordf;n m&AElig;t </span>độn l&oacute;t.<span style="font-family: Arial" /></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 12.6pt" class="MsoNormal"><strong><em>B</em></strong><strong><em>ước </em></strong><strong><em>3</em></strong><strong><em><span style="font-family: Arial">:</span></em></strong><span style="font-family: Arial"> </span>Tưới đều <strong><em>Dịch l&ecirc;n men</em></strong><span style="font-family: Arial"> </span>v&agrave; rắc đều b&atilde; c&ograve;n lại l&ecirc;n tr&ecirc;n mặt độn l&oacute;t sau đ&oacute; xoa nhẹ lớp tr&ecirc;n mặt.</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 12.6pt" class="MsoNormal"><strong><em>Bước 4:</em></strong> D&ugrave;ng bạt phủ k&iacute;n. Sau v&agrave;i ng&agrave;y sờ thấy đệm l&oacute;t ấm n&oacute;ng l&agrave; c&oacute; thể sử dụng được. </p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 12.6pt" class="MsoNormal"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; IV. Trường hợp đặc biệt</strong></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trường hợp sử dụng lu&ocirc;n chuồng &uacute;m g&agrave; để nu&ocirc;i tiếp:</em>&nbsp; </strong>Khi đạt đến 22 ng&agrave;y tuổi ,<strong> s</strong>au khi c&agrave;o cho tơi tr&ecirc;n mặt đệm l&oacute;t, rắc đều <strong><em>chế phẩm men</em></strong> đ&atilde; được chế l&ecirc;n to&agrave;n bộ bề mặt, sau đ&oacute;&nbsp; d&ugrave;ng tay xoa tr&ecirc;n mặt để men được ph&acirc;n t&aacute;n đều khắp l&agrave; được.</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 31.35pt" class="MsoNormal">B. VẤN ĐỀ SỬ DỤNG V&Agrave; BẢO DƯỠNG ĐỆM L&Oacute;T</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 31.35pt" class="MsoNormal">- <strong><em>Phải ch&uacute; &yacute; l&agrave;m tơi xốp bề mặt đệm l&oacute;t</em></strong>: cứ sau 1-2 ng&agrave;y <strong><em>c&agrave;o tr&ecirc;n bề mặt đệm l&oacute;t </em></strong>một lần để gi&uacute;p cho đệm l&oacute;t được tơi xốp, ph&acirc;n sẽ được ph&acirc;n hủy nhanh hơn. Thời gian d&agrave;i ngắn t&ugrave;y thuộc v&agrave;o mặt đệm l&oacute;t bị n&eacute;n chặt hay kh&ocirc;ng v&agrave; lượng ph&acirc;n nhiều hay &iacute;t (nu&ocirc;i g&agrave; trắng ph&acirc;n nhiều phải c&agrave;o nhiều hơn )</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&agrave;o tr&ecirc;n bề mặt đệm l&oacute;t kh&ocirc;ng được c&agrave;o s&acirc;u xuống s&aacute;t nền chuồng </p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 28.5pt" class="MsoNormal">- Nu&ocirc;i trong v&agrave;i tuần <strong><em>nếu c&oacute; m&ugrave;i hơi hăng hắc</em></strong> th&igrave; xới tơi đệm l&oacute;t, để cửa th&ocirc;ng tho&aacute;ng, m&ugrave;a n&oacute;ng c&oacute; thể d&ugrave;ng quạt gi&oacute;. Trong trường hợp n&agrave;y g&agrave; vẫn sinh trưởng tốt, khỏe mạnh </p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 28.5pt" class="MsoNormal">- Tr&aacute;nh để bị nước mưa hắt l&agrave;m ướt đệm l&oacute;t</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 28.5pt" class="MsoNormal">- Khi nu&ocirc;i g&agrave; tr&ecirc;n nền đệm l&oacute;t cần phải để &yacute; khu vực m&aacute;ng uống, nếu thấy nước rớt l&agrave;m ướt đệm l&oacute;t th&igrave; phải thay ngay bằng lớp trấu mới. </p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 28.5pt" class="MsoNormal">- Nu&ocirc;i vịt cần ch&uacute; &yacute; kh&ocirc;ng để vịt sau khi bơi ở ao hồ l&ecirc;n v&agrave;o chuồng ngay.</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 28.5pt" class="MsoNormal">- &nbsp;C&oacute; thể do một l&yacute; do n&agrave;o đ&oacute; m&agrave; độn l&oacute;t c&oacute; m&ugrave;i của kh&iacute; NH<sub>3</sub> ( khai ) v&agrave; thối nhẹ l&agrave; t&aacute;c dụng ph&acirc;n giải ph&acirc;n chưa tốt cần phải sử l&yacute; kịp thời. T&ugrave;y từng nguy&ecirc;n nh&acirc;n: do đệm l&oacute;t ướt qu&aacute;; đệm l&oacute;t bị n&eacute;n kh&ocirc;ng tơi xốp; men k&eacute;m hoạt động&hellip; m&agrave; c&oacute; c&aacute;ch xử l&yacute; ph&ugrave; hợp, nhưng chung nhất l&agrave; phải l&agrave;m kh&ocirc; ( phải trộn th&ecirc;m trấu mới ), sới tơi bề mặt đệm l&oacute;t v&agrave; sau đ&oacute; bổ sung <strong><em>chế phẩm men</em></strong> ( được chế như ở phần tr&ecirc;n ) .</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 28.5pt" class="MsoNormal">- Do nhiệt độ ở đệm l&oacute;t lu&ocirc;n ấm n&oacute;ng n&ecirc;n khi &uacute;m g&agrave; chỉ cần qu&acirc;y k&iacute;n ở dưới khoảng tr&ecirc;n dưới 50 cm c&ograve;n ph&iacute;a tr&ecirc;n phải để tho&aacute;ng, đặc biệt trong m&ugrave;a n&oacute;ng</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 11.4pt" class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - M&ugrave;a n&oacute;ng khi &uacute;m g&agrave; do đệm l&oacute;t lu&ocirc;n lu&ocirc;n ấm v&igrave; vậy n&ecirc;n treo đ&egrave;n cao hơn để tr&aacute;nh nhiệt độ cao l&agrave;m bốc hơi nước l&agrave;m cho g&agrave; bị nhiễm lạnh - ẩm dễ bị bệnh.</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><span style="font-size: 13pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong>C. THỜI GIAN SỬ DỤNG ĐỆM L&Oacute;T CHUỒNG</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Một độn l&oacute;t nền chuồng được xử l&yacute; tốt c&oacute; thể k&eacute;o d&agrave;i thời gian sử dụng từ 6 th&aacute;ng đến một năm hoặc c&oacute; thể d&agrave;i hơn. Thời gian sử dụng phụ thuộc v&agrave;o c&aacute;c yếu tố sau:</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 27pt" class="MsoNormal"><strong><em>Nguy&ecirc;n liệu d&ugrave;ng l&agrave;m đệm l&oacute;t</em></strong>: D&ugrave;ng độn l&oacute;t l&agrave; m&ugrave;n cưa l&agrave; tốt nhất. Nếu độn l&oacute;t l&agrave; m&ugrave;n cưa th&igrave; thời gian sử dụng d&agrave;i v&agrave; hiệu quả hơn đệm l&oacute;t chỉ d&ugrave;ng trấu cho n&ecirc;n nu&ocirc;i g&agrave; đẻ cần d&ugrave;ng loại n&agrave;y. C&oacute; thể sử ri&ecirc;ng m&ugrave;n cưa hoặc cả trấu v&agrave; m&ugrave;n cưa, nhưng cần ch&uacute; &yacute; l&agrave; trấu được rải ở dưới c&ograve;n m&ugrave;n cưa thường được rải ở lớp tr&ecirc;n mặt.</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 27pt" class="MsoNormal"><strong><em>Độ dầy độn l&oacute;t</em></strong>: Nếu độn l&oacute;t mỏng sẽ c&oacute; thời gian sử dụng ngắn hơn so với độn l&oacute;t dầy</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chế độ bảo dưỡng</em></strong>: <em>Đ&acirc;y l&agrave; điều đặc biệt quan trọng cần phải ch&uacute; &yacute;</em></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - </em><em>Độn l&oacute;t hoạt động tốt phải đảm bảo c&oacute; độ tơi xốp cần thiết</em> . Cho n&ecirc;n sau v&agrave;i ng&agrave;y c&agrave;o tr&ecirc;n bề mặt đệm l&oacute;t một lần để gi&uacute;p cho đệm l&oacute;t được tơi xốp, ph&acirc;n sẽ được ph&acirc;n hủy nhanh hơn.</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;- Tr&aacute;nh để bị nước mưa v&agrave; nước ở m&aacute;ng uống l&agrave;m ướt đệm l&oacute;t .</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - &nbsp;Định k&igrave; bảo dưỡng đệm l&oacute;t</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 27pt" class="MsoNormal"><strong><em>Chế độ nu&ocirc;i dưỡng:</em></strong> Cần bổ sung men ti&ecirc;u h&oacute;a trong thức ăn hoặc nước uống cho g&agrave; hoặc d&ugrave;ng thức ăn l&ecirc;n men để chăn nu&ocirc;i nhằm l&agrave;m tăng năng lực ti&ecirc;u h&oacute;a, giảm lượng ph&acirc;n thải ra</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 31.35pt" class="MsoNormal">D. CH&Uacute; &Yacute; TRONG VIỆC CHỐNG N&Oacute;NG</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 31.35pt" class="MsoNormal">Vấn đề tồn tại lớn nhất cần giải quyết khi nu&ocirc;i g&agrave; tr&ecirc;n đệm l&oacute;t l&ecirc;n men l&agrave; việc chống n&oacute;ng trong m&ugrave;a h&egrave;. Do đệm l&oacute;t lu&ocirc;n sinh nhiệt n&ecirc;n ở c&aacute;c m&ugrave;a c&oacute; thời tiết m&aacute;t lạnh th&igrave; nu&ocirc;i g&agrave; rất tốt hoặc ở th&aacute;ng c&oacute; nhiệt độ kh&ocirc;ng qu&aacute; n&oacute;ng m&agrave; c&oacute; biện ph&aacute;p chống n&oacute;ng tốt cũng sẽ kh&ocirc;ng ảnh hưởng nhiều.</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 31.35pt" class="MsoNormal"><strong>Vấn đề chống n&oacute;ng cũng kh&ocirc;ng đặt ra</strong> đối với &uacute;m g&agrave;, nu&ocirc;i g&agrave; ở chuồng k&iacute;n v&agrave; g&agrave; đẻ lồng tầng. Bởi v&igrave;: </p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 31.35pt" class="MsoNormal">Do g&agrave; con cần nhiệt độ chuồng nu&ocirc;i cao n&ecirc;n l&agrave;m đệm l&oacute;t chuồng để &uacute;m g&agrave; sẽ c&oacute; được hiệu quả rất tốt ở tất cả c&aacute;c m&ugrave;a trong năm </p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 31.35pt" class="MsoNormal">Nu&ocirc;i g&agrave; ở chuồng k&iacute;n do c&oacute; quạt h&uacute;t l&agrave;m hạ nhiệt độ của chuồng nu&ocirc;i</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 31.35pt" class="MsoNormal">Nu&ocirc;i g&agrave; đẻ lồng tầng cũng c&oacute; thể duy tr&igrave; đệm l&oacute;t chuồng quanh năm do g&agrave; kh&ocirc;ng trực tiếp sống tr&ecirc;n đệm l&oacute;t</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 31.35pt" class="MsoNormal"><strong>Chống n&oacute;ng trong m&ugrave;a h&egrave; chủ yếu đối với</strong> g&agrave; nu&ocirc;i thịt, g&agrave; đẻ tr&ecirc;n nền chuồng l&aacute;ng xi măng hoặc l&aacute;t gạch. Cụ thể: </p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 17.1pt" class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Cần mở hết cửa cho th&ocirc;ng tho&aacute;ng, nếu cần phải d&ugrave;ng quạt hơi nước để th&oacute;at hơi n&oacute;ng v&agrave; l&agrave;m m&aacute;t chuồng nu&ocirc;i, tr&aacute;nh bị om nhiệt trong chuồng l&agrave;m cho g&agrave; bị sỉu c&oacute; thể bị chết.</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 17.1pt" class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Trong trường hợp kh&ocirc;ng c&oacute; biện ph&aacute;p chống n&oacute;ng tốt th&igrave; trong v&agrave;i th&aacute;ng n&oacute;ng nhất c&oacute; thể thực hiện nu&ocirc;i tr&ecirc;n đệm l&oacute;t l&ecirc;n men mỏng, định k&igrave; thay mới . </p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 17.1pt" class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ch&uacute; &yacute;: nếu nền chuồng l&agrave; đất nện th&igrave; cần l&oacute;t ni l&ocirc;ng để thu ph&acirc;n cho dễ v&agrave; tr&aacute;nh nền bị nhiễm bẩn.</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 27pt" class="MsoNormal">Trong những trường đặc biệt hoặc c&oacute; điều g&igrave; chưa r&otilde; xin gọi đến số điện thoại sau để được tư vấn: 0905006996 A SỸ </p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 27pt" class="MsoNormal">C&ocirc;ng Ty ph&acirc;n phối tại Miền Trung: 0905006996 <span style="position: relative; top: 10pt" /></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; text-indent: 27pt" class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: &quot;.VnTime&quot;">&nbsp;</span></strong></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Trọng Sỹ
- Địa chỉ: An Khê Thanh Khê Đà Nẵng
- Tel, Fax: 0905006996 ::: FaX
- email: synguyentrong@yahoo.com.vn
 

Top