kỹ thuật nuôi dế (bán dế giống, dế đông lạnh, dế thương phẩm)

#1
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><a href="http://dacsanquangnam.weebly.com/index.html"><span style="font-size: 24pt; color: red">&quot;Đặc sản Quảng Nam&quot;</span></a><br /> <br /> <strong><span style="color: black">(GIAO DỊCH TO&Agrave;N QUỐC, ĐẠI L&Yacute; RỘNG KHẮP, L&Agrave;M VIỆC CHUY&Ecirc;N NGHIỆP)</span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="color: black">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt; color: green">(ĐT: 0932 381 798)</span></strong><br /> <br /> <span style="font-size: 13.5pt; color: #3333ff">Địa chỉ uy t&iacute;n v&agrave; tin cậy chuy&ecirc;n cung cấp, thu mua c&aacute;c sản phẩm đặc sản với gi&aacute; cả hợp l&yacute;.</span><br /> <span style="color: red">ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH: TO&Agrave;N QUỐC, MIỀN TRUNG (Đ&Agrave; NẴNG, QUẢNG NAM, QUẢNG NG&Atilde;I, B&Igrave;NH ĐỊNH, PH&Uacute; Y&Ecirc;N, KH&Aacute;NH H&Ograve;A, NINH THUẬN, B&Igrave;NH THUẬN, THỪA THI&Ecirc;N HUẾ, QUẢNG B&Igrave;NH, QUẢNG TRỊ, H&Agrave; TĨNH, NGHỆ AN, THANH H&Oacute;A)</span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><em><strong><span style="font-size: 16pt">1. Ph&acirc;n biệt dế đực, dế c&aacute;i</span></strong></em><em><span style="font-size: 16pt"><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Dế đực c&aacute;nh m&agrave;u n&acirc;u pha đen, kh&ocirc;ng b&oacute;ng mượt.</em><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Dế c&aacute;i c&aacute;nh m&agrave;u đen, b&oacute;ng mượt.</em><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Dế đực bụng nhỏ hơn.</em><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;-Dế c&aacute;i bụng to hơn v&igrave; bụng dế c&aacute;i c&oacute; trứng.</em><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Dế đực kh&ocirc;ng c&oacute; kim để đẻ trứng.</em><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Dế c&aacute;i c&oacute; kim &nbsp;đẻ trứng ở phần đu&ocirc;i, giống c&aacute;i kim kh&acirc;u quần &aacute;o dể dế c&aacute;i cắm xuống đất đẻ trứng.</em><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Dế đực k&ecirc;u để ve v&atilde;n con c&aacute;i.</em><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Dế c&aacute;i kh&ocirc;ng k&ecirc;u được.</em><br /> <br /> <em><strong>2. V&ograve;ng sinh trưởng</strong></em><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Dế mẹ đẻ trứng đ&atilde; được thụ tinh sau 9 - 12 ng&agrave;y dế con sẽ nở. Tuy nhi&ecirc;n v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng do thời tiết lạnh n&ecirc;n c&oacute; khi tr&ecirc;n 20 ng&agrave;y trứng mới nở, v&igrave; thế ch&uacute;ng ta cứ y&ecirc;n t&acirc;m chuẩn bị dụng cụ để nu&ocirc;i dế con.</em><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Nu&ocirc;i dế từ khi mới nở tới khi thu hoạch khoảng 40 - 45 ng&agrave;y. </em><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Dế trưởng th&agrave;nh từ 50 - 55 ng&agrave;y trở đi bắt đầu sinh sản.</em><br /> <br /> <em><strong>3. Dụng cụ nu&ocirc;i v&agrave; h&igrave;nh thức nu&ocirc;i</strong></em><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Dụng cụ nu&ocirc;i v&agrave; h&igrave;nh thức nu&ocirc;i l&agrave; kh&acirc;u quan trọng trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăn nu&ocirc;i dế. N&oacute; kh&ocirc;ng chỉ li&ecirc;n quan đến kinh ph&iacute; đầu tư trong chăn nu&ocirc;i m&agrave; c&ograve;n ảnh hưởng đến sản lượng cũng như mức độ hao hụt của dế.</em><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nu&ocirc;i trong chậu nhựa: chậu cao 35 - 40cm, đường k&iacute;nh 40 - 50cm, nu&ocirc;i bằng chậu đỡ tốn diện t&iacute;ch, ph&ugrave; hợp v&igrave; gi&aacute; cả kh&ocirc;ng qu&aacute; cao, rất tiện &iacute;ch n&ecirc;n trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i chọn c&aacute;ch nu&ocirc;i n&agrave;y.</em><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nu&ocirc;i trong th&ugrave;ng nhựa: d&ugrave;ng loại th&ugrave;ng 60 l&iacute;t, n&ecirc;n mua loại c&oacute; nắp đậy sau đ&oacute; chọc thủng lỗ nhỏ bằng đầu que di&ecirc;m l&ecirc;n nắp th&ugrave;ng tạo độ tho&aacute;n, đọ tho&aacute;ng &iacute;t dế sinh trưởng rất chậm v&agrave; dễ bị bệnh.</em><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nu&ocirc;i trong khay h&igrave;nh chữ nhật v&agrave; sếp c&aacute;c hộp đ&egrave; l&ecirc;n nhau để tiết kiệm diện t&iacute;c, &nbsp;ph&ugrave; hợp với nu&ocirc;i với quy m&ocirc; lớn. Tuy nhi&ecirc;n đ&acirc;y cũng l&agrave; h&igrave;nh thức cần đầu tư lớn nhất.</em><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nu&ocirc;i trong th&ugrave;ng xốp, th&ugrave;ng b&igrave;a c&aacute;t t&ocirc;ng: tuy nhi&ecirc;n c&aacute;ch nu&ocirc;i n&agrave;y dế sẽ b&ograve; được ra ngo&agrave;i, cắn thủng trốn tho&aacute;t dễ g&acirc;y mất m&aacute;t.( n&ecirc;n sử dụng th&ugrave;ng xốp để nu&ocirc;i dế con rất c&oacute; hiệu quả v&agrave; tiết kiệm được diện t&iacute;ch, dế con lớn rất nhanh, cần bố tr&iacute; mật độ cho ph&ugrave; hợp).</em><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngo&agrave;i ra c&oacute; thể tận dụng c&aacute;c vật liệu kh&aacute;c để nu&ocirc;i dế như th&ugrave;ng t&ocirc;n, th&ugrave;ng gỗ, chum, lu, vại, v&agrave; c&aacute;c dụng cụ nu&ocirc;i kh&aacute;c đảm bảo cho dế ph&aacute;t triển v&agrave; ngăn ngừa được kẻ th&ugrave; của dế.</em><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - C&aacute;i rế bắc nồi cơm, cọng rơm, giấy l&agrave; những vật tạo khoảng kh&ocirc;ng cho dế m&egrave;n sinh sống leo tr&egrave;o, lột x&aacute;c v&agrave; trốn tr&aacute;nh kẻ th&ugrave;. Mỗi lấn lột x&aacute;c dế rất dễ bị đồng loại cắn, ăn v&igrave; thế cần tạo nhiều kh&ocirc;ng gian sinh sống cho dế như vậy sẽ tr&aacute;nh được hao hụt trong chăn nu&ocirc;i. C&aacute;c loại giấy đ&atilde; qua sử dụng hoặc giấy b&aacute;o được vo lại rất hữu &iacute;ch để nu&ocirc;i dế đặc biệt l&agrave; dế con, dưới đ&aacute;y chậu nu&ocirc;i được l&oacute;t 1 lớp giấy sẽ dễ d&agrave;ng hơn cho lần vệ sinh sau, đồng thời đ&acirc;y cũng l&agrave; thứ để dế m&egrave;n gậm nhấm.</em><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Khay đựng thức ăn: bạn c&oacute; thể tận d&ugrave;ng nắp nhựa c&oacute; sẵn, vỏ hộp sữa chua, c&aacute;c đĩa chấm thức ăn c&oacute; đường k&iacute;nh từ 4 - 5cm, c&oacute; v&agrave;nh cao 1cm, hoặc c&aacute;c bạn c&oacute; thể tự đổ bằng xi măng. </em><br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Khay đựng nước uống: tương tự như khay đựng thức ăn. C&aacute;c bạn ch&uacute; &yacute; d&ugrave; l&agrave;m khay đựng thức ăn hay nước uống đều phải l&agrave;m nh&aacute;m cả hai mặt để dế m&egrave;n c&oacute; thể leo tr&egrave;o ăn uống dễ d&agrave;ng. C&aacute;c khay bằng nhựa n&ecirc;n d&ugrave;ng giấy nh&aacute;m l&agrave;m cho bề mặt kh&ocirc;ng c&ograve;n trơn, tr&aacute;nh trường hợp dế m&egrave;n khi&nbsp; uống nước kh&ocirc;ng c&oacute; chỗ b&aacute;m m&agrave; chết đuối.</em><br /> <br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Đất cho dế đẻ: t&ocirc;i thường d&ugrave;ng đất c&aacute;t, hoặc c&oacute; thể trộn theo tỷ lệ 2 đất, 1 c&aacute;t giữ ẩm cho dế đẻ, đất phải tơi xốp&nbsp; kh&ocirc;ng d&ugrave;ng những loại đất qu&aacute; cứng v&igrave; dế khi nở kh&ocirc;ng thể l&ecirc;n tr&ecirc;n&nbsp; được dẫn đến chết.</em><br /> <br /> <em><strong>4. Thức ăn cho dế</strong></em><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - C&aacute;c bạn c&oacute; thể tận dụng nhiều loại thực vật như c&aacute;c loại cỏ, l&aacute; rau khoai lang, l&aacute; sắn, l&aacute; đu đủ, rau muống, c&ugrave;i dưa hấu, dưa chuột... tất cả c&aacute;c rau, cỏ cho dế ăn đều phải được rửa sạch, kh&ocirc;ng c&oacute; thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo vệ sinh cho dế ăn. Ch&uacute; &yacute;: Dế l&agrave; loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng rất dị ứng với thuốc trừ s&acirc;u n&ecirc;n sử dụng c&aacute;c loại rau c&oacute; trong vườn nh&agrave; để cho dế ăn.</em><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Ngo&agrave;i ra c&aacute;c bạn c&oacute; thể cho dế ăn bổ xung c&aacute;c loại c&aacute;m đ&atilde; nghiền mịn, c&aacute;c loại c&aacute;m n&agrave;y c&oacute; thể tự chế biến hoặc mua tại c&aacute;c cửa h&agrave;ng thức ăn gia s&uacute;c, gia cầm.</em><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Cần đảm bảo dế lu&ocirc;n c&oacute; nước sạch để uống.</em><br /> <br /> <em><strong>5. C&aacute;ch chọn dế giống</strong></em><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Chọn dế to, khỏe, đầy đủ r&acirc;u, c&aacute;nh, ch&acirc;n, linh hoạt&hellip;</em><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Gh&eacute;p theo tỷ lệ 1 đực với 2 c&aacute;i.</em><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - T&ugrave;y thuộc h&igrave;nh thức nu&ocirc;i để c&aacute;c bạn quyết định số lượng dế giống, trong một chậu c&aacute;c bạn để 1 khay nước cho dế uống, 1 khay đất cho dế đẻ, 2 khay đựng thức ăn, 3 c&aacute;i dế cho dế m&egrave;n đậu, tr&egrave;o leo. </em><br /> <br /> <em><strong>6. C&aacute;ch cho dế đẻ</strong></em><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Sau khi dế mọc c&aacute;nh c&aacute;c bạn chọn v&agrave; gh&eacute;p giống.</em><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Thường 2 - 3 ng&agrave;y sau dế c&aacute;i sẽ bắt đầu đẻ trứng, khi đ&oacute; c&aacute;c bạn cho khay đất ẩm v&agrave;o cho dế đẻ. T&ocirc;i thường cho khay đất cho dế đẻ từ s&aacute;ng h&ocirc;m trước v&agrave; s&aacute;ng h&ocirc;m sau thay bằng khay đất kh&aacute;c, hoặc từ chiều h&ocirc;m trước đến s&aacute;ng h&ocirc;m sau.</em><br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Những ng&agrave;y đầu tỷ l nở của trứng &iacute;t hơn do kh&ocirc;ng phải tất cả trứng đều được thụ tinh 100%.</em><br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Dế đẻ li&ecirc;n tục đến khi rạc th&igrave; chết thường từ 20 đến 30 ng&agrave;y, đối với dế trống th&igrave; sau khi dế m&aacute;i đ&atilde; chết hết kh&ocirc;ng n&ecirc;n ti&ecirc;u thụ v&igrave; chất lượng thịt kh&ocirc;ng c&ograve;n&nbsp; thơm ngon nữa, n&ecirc;n cho g&agrave;, kỳ đ&agrave;, tắc k&egrave;&hellip;ăn.</em><br /> <em><strong>7. C&aacute;ch ấp trứng</strong></em><br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Sau khi lấy khay trứng ra t&ocirc;i thường xịt nước cho ẩm ng&agrave;y 1 đến 2 lần. việc phun nước rất quan trọng ảnh hưởng đến tỉ lệ dế nở sau n&agrave;y, kh&ocirc;ng n&ecirc;n phun nước qu&aacute; nhiều hoặc qu&aacute; &iacute;t, đất đủ ẩm như thế l&agrave; vừa, sau đ&oacute; cho v&agrave;o trong th&ugrave;ng ấp, xếp c&aacute;c khay trứng chồng l&ecirc;n nhau, d&ugrave;ng khăn ẩm để phủ l&ecirc;n. V&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng do thời tiết lạnh n&ecirc;n dế rất l&acirc;u nở, &nbsp;muốn &eacute;p cho dế mau nở th&igrave; cần d&ugrave;ng th&ecirc;m b&oacute;ng đ&egrave;n để l&agrave;m tăng nhiệt độ trong th&ugrave;ng ấp. Nhiệt độ cần cho trứng nở khoảng 24 - 25 độ C.</em><br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Sau 9 - 12 ng&agrave;y dế sẽ nở, c&aacute;c bạn n&ecirc;n ghi nhớ thời gian, hoặc quan s&aacute;t trứng, để cho khay trứng ra chậu nu&ocirc;i kịp thời. Trứng nở sau 4 - 5 ng&agrave;y l&agrave; hết, c&aacute;c bạn bỏ khay đ&oacute; ra ngo&agrave;i v&eacute;t hết đất v&agrave; tiếp tục cho dế đẻ lần sau.</em><br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - T&ocirc;i thường để 2 - 3 khay trứng v&agrave;o một chậu nu&ocirc;i như thế vừa đảm bảo mật độ vừa tạo đồng đều cho dế m&egrave;n. C&aacute;c bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n để khay trứng đẻ của 2 - 3 ng&agrave;y kh&aacute;c nhau v&agrave;o c&ugrave;ng một chậu, như vậy khi dế nở sẽ c&oacute; con to, con nhỏ kh&ocirc;ng đồng đều.</em><br /> <em><strong>8. C&aacute;ch nu&ocirc;i dế từ mới nở đến 15 ng&agrave;y tuổi</strong></em><br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Dế mới nở từ 2 khay trứng trung b&igrave;nh được khoảng 2000 con.</em><br /> <em>&nbsp;C&aacute;c bạn để từ 1 - 2 c&aacute;i rế bắc nồi cơm v&agrave;o chậu nu&ocirc;i. Tốt nhất n&ecirc;n d&ugrave;ng giấy b&aacute;o rồi vo tr&ograve;n cho dế c&oacute; chỗ đậu, leo treo, tr&uacute; ẩn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Để v&agrave;o chậu dế 2 - 3 khay thức ăn (loại khay nhỏ).</em><br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Do l&uacute;c n&agrave;y dế vẫn c&ograve;n nhỏ n&ecirc;n c&aacute;c bạn kh&ocirc;ng được để khay nước v&agrave;o m&agrave; chỉ cho dế uống nước bằng c&aacute;ch phun v&agrave;o b&uacute;i cỏ, hoặc l&aacute; rau cho dế ăn. C&aacute;c bạn cũng c&oacute; thể d&ugrave;ng miếng vải tẩm nước cho dế h&uacute;t nước.</em><br /> <em><strong>9. C&aacute;ch nu&ocirc;i dế từ 15 đến 45 ng&agrave;y tuổi</strong></em><br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - L&uacute;c n&agrave;y dế đ&atilde; lớn c&aacute;c bạn c&oacute; thể đặt khay nước v&agrave;o cho dế uống được m&agrave; kh&ocirc;ng sợ dế bị chết đuối nữa. T&ocirc;i thường để 1 khay nước, 2 khay thức ăn cho dế. C&aacute;c bạn n&ecirc;n cho th&ecirc;m rế cho dế m&egrave;n đậu, hoặc l&agrave;m c&aacute;c tấm ph&ecirc;n bằng tre để tiết kiệm chi ph&iacute;. Ch&uacute; yscacs khay nước phải được đảm bảo vệ sinh.</em><br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Nếu mật độ dế qu&aacute; đ&ocirc;ng c&aacute;c bạn n&ecirc;n t&aacute;ch bớt ra c&aacute;c chậu nu&ocirc;i kh&aacute;c, chậu nu&ocirc;i đảm bảo khoảng 1000 con.</em><br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - C&aacute;c bạn c&oacute; thể cho th&ecirc;m c&aacute;c loại l&aacute; rau, cỏ cho dế ăn.</em><br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Cứ mỗi ng&agrave;y thay nước cho dế một lần, khay thức ăn th&igrave; 2 ng&agrave;y một lần, nếu c&ograve;n c&aacute;m c&aacute;c bạn l&ecirc;n bỏ đi v&agrave; thay c&aacute;m mới. Tuỳ theo tốc độ dế ăn m&agrave; c&aacute;c bạn cho ăn ph&ugrave; hợp đảm bảo kh&ocirc;ng l&atilde;ng ph&iacute;.</em><br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Khoảng 5 - 7 ng&agrave;y c&aacute;c bạn n&ecirc;n vệ sinh chậu nu&ocirc;i một lầ</em></span><em>n.</em></em></p> <p class="MsoNormal"><em>&nbsp;</em></p> <p class="MsoNormal"><em>&nbsp;</em></p> <p class="MsoNormal"><a href="http://dacsanquangnam.weebly.com/index.html"><span style="font-size: 24pt; color: red">&quot;Đặc sản Quảng Nam&quot;</span></a><br /> <br /> <strong><span style="color: black">(GIAO DỊCH TO&Agrave;N QUỐC, ĐẠI L&Yacute; RỘNG KHẮP, L&Agrave;M VIỆC CHUY&Ecirc;N NGHIỆP)</span></strong><br /> <br /> <span style="font-size: 13.5pt; color: #3333ff">Địa chỉ uy t&iacute;n v&agrave; tin cậy chuy&ecirc;n cung cấp, thu mua c&aacute;c sản phẩm đặc sản với gi&aacute; cả hợp l&yacute;.</span><br /> <span style="color: red">ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH: TO&Agrave;N QUỐC, MIỀN TRUNG (Đ&Agrave; NẴNG, QUẢNG NAM, QUẢNG NG&Atilde;I, B&Igrave;NH ĐỊNH, PH&Uacute; Y&Ecirc;N, KH&Aacute;NH H&Ograve;A, NINH THUẬN, B&Igrave;NH THUẬN, THỪA THI&Ecirc;N HUẾ, QUẢNG B&Igrave;NH, QUẢNG TRỊ, H&Agrave; TĨNH, NGHỆ AN, THANH H&Oacute;A)</span><br /> <br /> <span style="font-size: 13.5pt; color: #3333ff">- Nấm lim xanh (thương hiệu Ti&ecirc;n Phước).</span><span style="font-size: 13.5pt"><br /> <br /> <span style="color: #3333ff">- S&acirc;m Ngọc Linh.</span> <br /> <br /> <span style="color: #3333ff">- Dế.</span> <br /> <br /> <span style="color: #3333ff">- B&ograve; cạp.</span> <br /> <br /> <span style="color: #3333ff">- C&aacute; Ngựa.</span> <br /> <br /> <span style="color: #3333ff">- Tắc k&egrave;.</span> <br /> <br /> <span style="color: #3333ff">- Kỳ t&ocirc;m.</span> <br /> <br /> <span style="color: #3333ff">- Mối ch&uacute;a.</span> <br /> <br /> <span style="color: #3333ff">- V&agrave; c&aacute;c loại đặc sản kh&aacute;c.</span> </span><br /> <br /> <span style="font-size: 13.5pt; color: #3333ff">H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với </span><span style="font-size: 13.5pt; color: #33ff33"><a href="http://dacsanquangnam.weebly.com/index.html"><strong><span style="font-size: 18pt">&quot;ĐẶC SẢN QUẢNG NAM&quot;</span></strong></a> </span><span style="font-size: 13.5pt; color: #3333ff">để được cung cấp những sản phẩm chất lượng nhất.</span><br /> <span style="font-size: 13.5pt"><br /> <span style="color: #3333ff">ĐT: 0932 381 798.</span><br /> <br /> <span style="color: #3333ff"><a target="_blank" href="http://dacsanquangnam.weebly.com/index.html"><span style="color: red">Web: dacsanquangnam.weebly.com</span></a></span><br /> <br /> <span style="color: #3333ff"><a href="http://dacsanquangnam.weebly.com/index.html"><span style="color: red">Đặc sản Quảng Nam, Tam Kỳ, Quảng Nam.</span></a></span></span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp; </p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: đặc sản Quảng Nam
- Địa chỉ: quảng nam
- Điện thoại: 0932 381 798 - Fax:
- email: dacsanquangnam@yahoo.com
 

#2
TRẠI DẾ MÈN NĂNG LƯỢNG THIÊN TRƯỜNG
Đ/C: Số 73 ngõ 10 Phố Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 04.38526973 – 0903.43.43.66

I. Kỹ thuật đặc biệt để chăm sóc, nuôi dưỡng Dế mèn thương phẩm
Chúng tôi xin trình bầy cách nuôi đặc biệt của riêng Trại Dế Năng Lượng Thiên Trường. Để có thể nuôi Dế đạt năng xuất cao nhất, trong điều kiện diện tích nuôi nhỏ nhất và có thể nuôi trong các hộ gia đình ở đô thị, trong thành phố, hoặc những nơi không có điều kiện diện tích rộng, nơi mà các dụng cụ và điều kiện không được như ở nông thôn nhưng vẫn dễ dàng nuôi Dế đạt sản lượng lớn, người chăn nuôi rất nhàn nhã, ít tốn công sức.
Theo cách nuôi thông thường, ai cũng có thể nuôi Dế thành công, nhưng năng xuất đạt không cao, mức độ hao hụt trong chăn nuôi lớn. Thực hiện theo cách nuôi của Trại Dế Năng Lượng Thiên Trường có thể thu hoạch Dế thương phẩm khoảng 28-30 ngày kể từ ngày Dế bắt đầu nở (thậm trí có thể ngắn ngày hơn).

Với cách nuôi đặc biệt này, luôn có sản lượng và năng suất Dế cao, ổn định,
không phụ thuộc vào thời tiết dù mùa đông cũng như mùa hè


1. Dụng cụ nuôi và điều kiện chăn nuôi
Để đảm bảo nuôi Dế đạt năng xuất cao, dụng cụ và điều kiện chăn nuôi là quan trọng nhất.Muốn con Dế phát triển nhanh, khỏe mạnh, cần thiết phải đảm bảo môi trường sống cho Dế đầy đủ 3 điều kiện:
-Vệ sinh sạch sẽ
-Độ ẩm thích hợp (Đảm bảo độ ẩm từ 60-80%)
-Nhiệt độ thích hợp (Nhiệt độ thích hợp cho Dế phát triển là từ 30-38 độ C)
Để đảm bảo môi trường sống cho Dế đầy đủ 3 điều kiện trên, việc chuẩn bị dụng cụ nuôi và điều kiện chăn nuôi là cần thiết và quan trọng.
1.1 Dụng cụ nuôi:
-Thùng xốp để nuôi Dế mới nở đến 15 ngày tuổi
-Thùng Cattông hoặc thùng gỗ để nuôi Dế lớn trên 15 ngày tuổi đến khi trưởng thành, thu hoạch.
-Các đĩa đựng thức ăn (đựng cám): Từ dưới 15 ngày tuổi dùng các đĩa bằng Cattông tự tạo, trên 15 ngày tuổi dùng các đĩa nhựa.
-Giấy viết, giấy báo đã qua sử dụng, hoặc các loại lá cây (Lá Nhãn, lá Ổi…) hoặc dùng loại Rế bắc nồi để tạo nơi ở và leo trèo cho Dế và trốn tránh kẻ thù khi cần thiết (Chúng tôi dùng giấy viết, giấy báo đã thải loại để dùng vào việc này)
-Các dụng cụ phụ trợ khác: Vợt bắt Dế, bình phun nước tạo độ ẩm, các loại bóng đèn điện sợi đốt hoặc các loại tăng sấy công suất nhỏ để tạo nhiệt độ môi trường cho Dế, Rơle nhiệt để khống chế nhiệt độ thích hợp, và các dụng cụ phụ trợ khác để vệ sinh chuồng trại
1.2 Điều kiện chăn nuôi:
-Nuôi trong phòng kín, không cần thoáng mát.
-Có thể làm các giá đỡ để xếp chồng các thùng nuôi nhằm tiết kiệm diện tích.
-Thiết kế thùng nuôi cần có thể tích (Dung lượng) gần bằng nhau (Dài*Rộng*Cao). Điều này cần thiết để tính toán và khống chế nhiệt độ và độ ẩm cho các thùng nuôi được dể dàng.
-Chỉ cần 1 Rơle nhiệt để đo nhiệt độ 1 thùng nuôi và có thể khống chế nhiệt độ ở tất cả các thùng nuôi.
-Nên duy trì độ ẩm trong thùng nuôi từ 60-80%, Nếu độ ẩm tăng trên 80% có thể tăng nhiệt độ thùng nuôi lên từ 35-40 độ C
-Độ ẩm cao, nhiệt độ cao là điều kiện lý tưởng để Dế phát triển nhanh và khỏe mạnh (Điều kiện nóng-ẩm, phù hợp với khí hậu nhiệt đới và môi trường tự nhiên vùng nhiệt đới để Dế phát triển).
-Lưu ý khi độ ẩm tăng cao dể dàng phát sinh nấm mốc trong thùng nuôi, nên cần điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm thích hợp.
2. Thức ăn cho dế
-Cám gà con đã say mịn
-Rau xanh tươi các loại mùa nào thức ấy. Tất cả các loại rau củ quả (Loại nào người ăn được là Dế ăn được). Rau xanh cần được thái nhỏ, rửa sạch và phun nước ẩm trước khi cho Dế ăn
3. Cách nuôi Dế:
3.1 Ấp trứng Dế
- Sau khi Dế đẻ, lấy khay trứng ra, xịt nước cho ẩm, rồi xếp các khay trứng vào thùng xốp theo thứ tự ngày Dế đẻ. Khống chế nhiệt độ 37-38 độ C, độ ẩm 75-85%
-Để duy trì độ ẩm cho trứng Dế, Thùng xốp cần đậy kín, khay trứng chỉ cần xịt nước 1 lần, Ở nhiệt độ cao, hơi nước bốc lên tạo độ ẩm cao cho thùng ấp.
-Khay trứng Dế cần ghi rõ ngày Dế đẻ.
-Đến ngày thứ 7 sau khi ấp trứng (tính từ ngày Dế đẻ) đưa khay trứng ra thùng nuôi (Thùng xốp) để khi Dế nở không bò sang các khay trứng chưa đến kỳ hạn nở
-Với điều kiện nhiệt độ và độ ẩm như trên, ngày thứ 8 (tính từ ngày đẻ) Dế con bắt đầu nở.
3.2 Nuôi dế từ mới nở đến 10-15 ngày tuổi
-Ngày thứ 8 (tính từ ngày đẻ) Dế con bắt đầu nở.
-Nhiệt độ thích hợp cho Dế con mới nở là 35-38 độ C, độ ẩm 70-80%
-Tùy theo số lượng trứng và Dế con nở để chọn thùng nuôi cho phù hợp. Thường với khay trứng nở 5.000 Dế con chọn thùng xốp có kích thước 60*50*50 cm. Lắp đậy có cửa sổ kích thước khoảng 30 x 20 cm có lưới chắn để lưu thông không khí và tránh Dế nhảy ra ngoài.
-Sau khi Dế con nở, bắt đầu rắc 1 chút cám và rau xanh trực tiếp lên đáy thùng xốp để cho Dế con ăn.
-Từ ngày thứ 2 hoặc thứ 3 sau khi Dế nở (Tùy thuộc vào mật độ Dế con), Bắt đầu cho lá cây hoặc giấy vò vào thùng nuôi làm môi trường cho Dế chui, đậu và nhảy nhót. Qua ngày thứ 3 nên nhấc khay chứng Dế đã nở hết ra ngoài để tiết kiệm diện tích
-Nếu dùng giấy loại cho Dế con, không nên vò kỹ mà chỉ vò giấy tạo nhiều đường cong, gấp khúc cho Dế đậu và chui, nếu vò kỹ tạo nhiều khe hở nhỏ, Dế con có thể chui vào và bị kẹt trong đó, không ra được sẽ dễ chết.
-Khi cho ăn, có thể đổ cám và rắc rau xanh trực tiếp lên các lá cây hoặc các tờ giấy có độ phẳng.
-Có thể dùng các tấm bìa cứng cắt nhỏ vừa phải để làm đĩa đựng cám ăn cho Dế con
-Không cần cho Dế uống nước. Chú ý giữ nhiệt độ và độ ẩm cho Dế phát triển .
3.3. Cách nuôi dế từ 15 đến 30 ngày tuổi
-Khi Dế con được 15 ngày tuổi đã bắt đầu chuyển thùng để nuôi thúc Dế phát triển.
-Thùng nuôi Dế trên 15 ngày tuổi là thùng Cattông hoặc thùng gỗ. Để nuôi 5000 Dế con 15 ngày tuổi cần thùng có kích thước 120*60*60 cm hoặc 2 thùng 60*60*60 cm
-Cành lá cây khô hoặc giấy loại đã vo tròn làm nơi trú ngụ cho Dế. Những ngày đầu của giai đoạn này, chỉ cần cho lá cây hoặc giấy vò vào thùng nuôi vừa phải, sau đó bổ xung thêm lá cây hoặc giấy vò tùy theo tốc độ lớn của Dế, nhưng tối đa lượng lá cây hoặc giấy vò có chiều cao = 50% chiều cao thùng nuôi
-Nhiệt độ thích hợp cho Dế trong giai đoạn này là từ 30-37 độ C, độ ẩm 60-70%
-Nên cho ăn rau xanh tươi có phun nước ẩm ngày 2 lần, Cám cho ăn ngày 1 lần, không cần cho Dế uống nước để Dế ăn nhiều rau xanh chóng lớn
-Duy trì nhiệt độ, độ ẩm, tránh nấm mốc trong thùng nuôi. 28-30 ngày có thể thu hoạch Dế
3.4 Cách làm thịt Dế
- Làm thịt dế trước khi Dế mọc cánh, thường khoảng 28-30 ngày tuổi, vì lúc này trọng lượng Dế lớn nhất, béo nhất, thu hoạch lúc này sẽ có sản phẩm thịt Dế chất lượng nhất.
-Về kinh nghiệm, khi thấy trong đàn Dế có những con Dế đầu tiên bắt đầu mọc cánh dài, đó là lúc bắt đầu thu hoạch Dế. Có 2 cách làm thịt Dế:
a/ Rút ruột Dế: Trước khi làm thịt các bạn ngâm dế trong nước muối pha loãng khoảng 2 phút. Một tay cầm dế, tay kia cấu nhẹ phần mẩu đuôi và từ từ rút ruột dế ra khỏi bụng.
b/ Cho Dế nhịn ăn: Bắt Dế thịt sang 1 thùng (hoặc Xô, Chậu sạch), cho Dế nhịn ăn 2 ngày. Sau khi nhịn ăn, Dế tương đối sạch sẽ, bắt Dế ngâm và rửa sạch trong nước muối loãng 2-3% sau đó rửa lại bằng nước sạch rồi chế biến các món ăn tùy ý
-Có thể cấp đông Dế như các biện pháp cấp đông Tôm đông lạnh để bảo quản lâu dài
- Những con Dế còn bé nên dồn lại, tiếp tục nuôi phục vụ những lần thu hoạch sau.
[/B]
II.Chăm sóc nuôi dưỡng Dế sinh sản:
[/B]
1.Phân biệt Dế đực, Dế cái
Dế đực:
- Cánh màu đặc trưng của giống (đen, vàng, nâu), không bóng mượt.
- Bụng nhỏ hơn.
- Không có vòi trứng (phía sau đuôi).
- Kêu, gáy để ve vãn dế cái.
Dế cái:
- Cánh màu đặc trưng của giống (đen, vàng,nâu), rất bóng mượt.
- Bụng to hơn vì bụng dế cái có trứng.
- Không kêu được.
- Có vòi trứng ở phần đuôi, giống cái kim khâu quần áo để cắm xuống đất đẻ trứng.
Lưu ý: Dế đực, Dế cái chỉ phân biệt được khi chúng bắt đầu bước vào độ tuổi sinh sản.
2.Chọn giống:
Chọn Dế giống bố mẹ là tơ đã mọc cánh dài, to, khỏe mạnh nhất trong đàn, không dịch bệnh, dị tật (chỉ chọn giống đủ râu, chân càng, cánh…).
3.Thùng nuôi Dế đẻ:
-Nên dùng thùng gỗ làm thùng nuôi Dế đẻ
-Dùng rế bắc nồi hoặc cành là cây khô hoặc giấy vò xếp riêng 1 bên hoặc xếp gọn 4 góc làm nơi trú ngụ cho Dế bố mẹ
-Đĩa thức ăn đựng cám đặt bên trong chồng rế hoặc để ngay sát đám cành lá cây khô, giấy vò.
-Phần khoảng trống của thùng còn lại là nơi để máng đẻ cho Dế
4. Thả giống:
Theo tỷ lệ 1 trống/2 mái. Với thùng nuôi có kích thước 60*60*60 cm có thể thả 500 Dế bố mẹ. Dế bố mẹ là Dế trưởng thành khoảng 40-45 ngày tuổi (Tức là Dế đã có cánh dài khoảng 10-15 ngày kể từ ngày mọc cánh dài)
5. Đẻ trứng:
Sau khi thả giống 2-3 ngày, đưa máng đẻ vào thùng, Dế sẽ trèo vào máng đẻ và bắt đầu đẻ trứng vào đó.
-Dấu hiệu dế sắp đẻ: Dế mái thường di chuyển thụt lùi và chọc vòi trứng (hình giống như cây kim nhọn sau đuôi) xuống đáy xô. Lúc này ta đặt máng đẻ vào là dế leo lên đẻ ngay (trong máng đẻ đã để sẵn đất sạch tơi xốp và đủ ẩm). Tùy theo số lượng Dế mẹ để đặt 1 hoặc nhiều máng đẻ vào thùng nuôi và duy trì thời gian để máng đẻ trong thùng (8h, 10h,12h hoặc 24h)
-Cho Dế bố mẹ ăn cám và rau xanh như nuôi Dế thương phẩm
-Hàng ngày dọn vệ sinh nơi Dế đẻ mỗi khi thay máng đẻ
-Dế đẻ liên tục sau khoảng 20 ngày sẽ bị chết, cần bổ xung Dế bố mẹ tương ứng với số Dế bố mẹ bị chết và thải loại.
Chăm sóc nuôi dưỡng Dế mèn đơn giản, ít vốn, ít dịch bệnh, dễ thực hiện và mang lại hiệu quả kinh tế cao, ai cũng có thể nuôi được. Đặc biệt theo cách nuôi của Trại Dế Mèn Năng Lượng Thiên Trường chúng tôi, đàn Dế có thể phát triển tốt trong mọi thời tiết kể cả với thời tiết lạnh giá của mùa đông Miền Bắc
Ai có nhu cầu nuôi Dế và trao đổi kỹ thuật nuôi, hãy liên hệ với chúng tôi.Chúng tôi sẵn sàng cung cấp Giống Dế, trao đổi kinh nghiệm nuôi Dế đạt năng suất cao để mọi người tham khảo và rất cám ơn những ý kiến đóng góp để chăn nuôi Dế thành công hơn

Để đảm bảo vụ mùa đông, xuân của Miền Bắc việc nuôi Dế vẫn đạt năng xuất cao, Dế phát triển tốt, khỏe mạnh. Trại Dế chúng tôi có cung cấp Bộ tự động điều chỉnh nhiệt độ cho thùng nuôi Dế, các cá nhân, đơn vị đang chăn nuôi Dế, có quan tâm, xin liên hệ để biết thêm chi tiết
Đ/c liên hệ: Mr Trần Kim Điệp
Số 73 ngõ 10 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 04.38526973, 0903434366
 

vinhlmd

Lữ khách
#3
Bán dế giống tại Quảng Nam

Bán dế thịt, dế cho chim, dế giống. Hướng dẫn kỹ thuật chắc chắn sẽ nuôi thành công.
Đặc biệt chúng tôi có chương trình khuyến mãi đặc biệt cho người mua dế giống.
Hãy liên hệ với chúng tôi bạn sẽ thành công!

Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam
Thôn 7A, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
Mobile: 0977020340