Kỹ thuật nuôi Dế Mèn, Trại Dế Năng Lượng Trường

#1
<!--[if !mso]> <style> v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1027"/> </xml><![endif]--> <p align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 14pt">TRẠI DẾ M&Egrave;N NĂNG LƯỢNG THI&Ecirc;N TRƯỜNG</span></strong><br /> <strong><span style="font-size: 14pt">Đ/C: Số 73 ng&otilde; 10 Phố T&ocirc;n Thất T&ugrave;ng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, H&agrave; Nội</span></strong><br /> <strong><span style="font-size: 14pt">ĐT: 04.38526973 &ndash; 0903.43.43.66</span></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt 9.35pt; text-indent: 0in"><strong>I.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;"> </span></strong><strong><u>Kỹ thuật đặc biệt để chăm s&oacute;c, nu&ocirc;i dưỡng Dế m&egrave;n thương phẩm <br /> </u></strong>Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin tr&igrave;nh bầy c&aacute;ch nu&ocirc;i đặc biệt của ri&ecirc;ng Trại Dế Năng Lượng Thi&ecirc;n Trường. Để c&oacute; thể nu&ocirc;i Dế đạt năng xuất cao nhất, trong điều kiện diện t&iacute;ch nu&ocirc;i nhỏ nhất v&agrave; c&oacute; thể nu&ocirc;i trong c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh ở đ&ocirc; thị, trong th&agrave;nh phố, hoặc những nơi kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện diện t&iacute;ch rộng, nơi m&agrave; c&aacute;c dụng cụ v&agrave; điều kiện kh&ocirc;ng được như ở n&ocirc;ng th&ocirc;n nhưng vẫn dễ d&agrave;ng nu&ocirc;i Dế đạt sản lượng lớn, người chăn nu&ocirc;i rất nh&agrave;n nh&atilde;, &iacute;t tốn c&ocirc;ng sức.<br /> Theo c&aacute;ch nu&ocirc;i th&ocirc;ng thường, ai cũng c&oacute; thể nu&ocirc;i Dế th&agrave;nh c&ocirc;ng, nhưng năng xuất đạt kh&ocirc;ng cao, mức độ hao hụt trong chăn nu&ocirc;i lớn. Thực hiện theo c&aacute;ch nu&ocirc;i của Trại Dế Năng Lượng Thi&ecirc;n Trường c&oacute; thể thu hoạch Dế thương phẩm khoảng 28-30 ng&agrave;y kể từ ng&agrave;y Dế bắt đầu nở (thậm tr&iacute; c&oacute; thể ngắn ng&agrave;y hơn).</p> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 9.35pt; text-align: center"><br /> <strong><em>Với c&aacute;ch nu&ocirc;i đặc biệt n&agrave;y, lu&ocirc;n c&oacute; sản lượng v&agrave; năng suất Dế cao, ổn định,</em></strong></p> <p align="center" style="margin: 0in 0in 0.0001pt 9.35pt; text-align: center"><strong><em>kh&ocirc;ng phụ thuộc v&agrave;o thời tiết d&ugrave; m&ugrave;a đ&ocirc;ng cũng như m&ugrave;a h&egrave;</em></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt 9.35pt"><strong><u><br /> 1. Dụng cụ nu&ocirc;i v&agrave; điều kiện chăn nu&ocirc;i</u><br /> </strong>Để đảm bảo nu&ocirc;i Dế đạt năng xuất cao, dụng cụ v&agrave; điều kiện chăn nu&ocirc;i l&agrave; quan trọng nhất.Muốn con Dế ph&aacute;t triển nhanh, khỏe mạnh, cần thiết phải đảm bảo m&ocirc;i trường sống cho Dế đầy đủ 3 điều kiện:<br /> -Vệ sinh sạch sẽ<br /> -Độ ẩm th&iacute;ch hợp (Đảm bảo độ ẩm từ 60-80%)<br /> -Nhiệt độ th&iacute;ch hợp (Nhiệt độ th&iacute;ch hợp cho Dế ph&aacute;t triển l&agrave; từ 30-38 độ C)<br /> Để đảm bảo m&ocirc;i trường sống cho Dế đầy đủ 3 điều kiện tr&ecirc;n, việc chuẩn bị dụng cụ nu&ocirc;i v&agrave; điều kiện chăn nu&ocirc;i l&agrave; cần thiết v&agrave; quan trọng.<br /> <strong><u>1.1 Dụng cụ nu&ocirc;i:<br /> </u></strong>-Th&ugrave;ng xốp để nu&ocirc;i Dế mới nở đến 15 ng&agrave;y tuổi<br /> -Th&ugrave;ng Catt&ocirc;ng hoặc th&ugrave;ng gỗ để nu&ocirc;i Dế lớn tr&ecirc;n 15 ng&agrave;y tuổi đến khi trưởng th&agrave;nh, thu hoạch.<br /> -C&aacute;c đĩa đựng thức ăn (đựng c&aacute;m): Từ dưới 15 ng&agrave;y tuổi d&ugrave;ng c&aacute;c đĩa bằng Catt&ocirc;ng tự tạo, tr&ecirc;n 15 ng&agrave;y tuổi d&ugrave;ng c&aacute;c đĩa nhựa.<br /> -Giấy viết, giấy b&aacute;o đ&atilde; qua sử dụng, hoặc c&aacute;c loại l&aacute; c&acirc;y (L&aacute; Nh&atilde;n, l&aacute; Ổi&hellip;) hoặc d&ugrave;ng loại Rế bắc nồi để tạo nơi ở v&agrave; leo tr&egrave;o cho Dế v&agrave; trốn tr&aacute;nh kẻ th&ugrave; khi cần thiết (Ch&uacute;ng t&ocirc;i d&ugrave;ng giấy viết, giấy b&aacute;o đ&atilde; thải loại để d&ugrave;ng v&agrave;o việc n&agrave;y)<br /> -C&aacute;c dụng cụ phụ trợ kh&aacute;c: Vợt bắt Dế, b&igrave;nh phun nước tạo độ ẩm, c&aacute;c loại b&oacute;ng đ&egrave;n điện sợi đốt hoặc c&aacute;c loại tăng sấy c&ocirc;ng suất nhỏ để tạo nhiệt độ m&ocirc;i trường cho Dế, Rơle nhiệt để khống chế nhiệt độ th&iacute;ch hợp, v&agrave; c&aacute;c dụng cụ phụ trợ kh&aacute;c để vệ sinh chuồng trại<br /> <strong><u>1.2 Điều kiện chăn nu&ocirc;i:<br /> </u></strong>-Nu&ocirc;i trong ph&ograve;ng k&iacute;n, kh&ocirc;ng cần tho&aacute;ng m&aacute;t.<br /> -C&oacute; thể l&agrave;m c&aacute;c gi&aacute; đỡ để xếp chồng c&aacute;c th&ugrave;ng nu&ocirc;i nhằm tiết kiệm diện t&iacute;ch.<br /> -Thiết kế th&ugrave;ng nu&ocirc;i cần c&oacute; thể t&iacute;ch (Dung lượng) gần bằng nhau (D&agrave;i*Rộng*Cao). Điều n&agrave;y cần thiết để t&iacute;nh to&aacute;n v&agrave; khống chế nhiệt độ v&agrave; độ ẩm cho c&aacute;c th&ugrave;ng nu&ocirc;i được dể d&agrave;ng.<br /> -Chỉ cần 1 Rơle nhiệt để đo nhiệt độ 1 th&ugrave;ng nu&ocirc;i v&agrave; c&oacute; thể khống chế nhiệt độ ở tất cả c&aacute;c th&ugrave;ng nu&ocirc;i.<br /> -N&ecirc;n duy tr&igrave; độ ẩm trong th&ugrave;ng nu&ocirc;i từ 60-80%, Nếu độ ẩm tăng tr&ecirc;n 80% c&oacute; thể tăng nhiệt độ th&ugrave;ng nu&ocirc;i l&ecirc;n từ 35-40 độ C<br /> -Độ ẩm cao, nhiệt độ cao l&agrave; điều kiện l&yacute; tưởng để Dế ph&aacute;t triển nhanh v&agrave; khỏe mạnh (Điều kiện n&oacute;ng-ẩm, ph&ugrave; hợp với kh&iacute; hậu nhiệt đới v&agrave; m&ocirc;i trường tự nhi&ecirc;n v&ugrave;ng nhiệt đới để Dế ph&aacute;t triển).<br /> -Lưu &yacute; khi độ ẩm tăng cao dể d&agrave;ng ph&aacute;t sinh nấm mốc trong th&ugrave;ng nu&ocirc;i, n&ecirc;n cần điều chỉnh nhiệt độ v&agrave; độ ẩm th&iacute;ch hợp.<br /> <strong><u>2. Thức ăn cho dế<br /> </u></strong>-C&aacute;m g&agrave; con đ&atilde; say mịn<br /> -Rau xanh tươi c&aacute;c loại m&ugrave;a n&agrave;o thức ấy. Tất cả c&aacute;c loại rau củ quả (Loại n&agrave;o người ăn được l&agrave; Dế ăn được). Rau xanh cần được th&aacute;i nhỏ, rửa sạch v&agrave; phun nước ẩm trước khi cho Dế ăn<br /> <strong><u>3. C&aacute;ch nu&ocirc;i Dế:<br /> 3.1 Ấp trứng Dế<br /> </u></strong>- Sau khi Dế đẻ, lấy khay trứng ra, xịt nước cho ẩm, rồi xếp c&aacute;c khay trứng v&agrave;o th&ugrave;ng xốp theo thứ tự ng&agrave;y Dế đẻ. Khống chế nhiệt độ 37-38 độ C, độ ẩm 75-85%<br /> -Để duy tr&igrave; độ ẩm cho trứng Dế, Th&ugrave;ng xốp cần đậy k&iacute;n, khay trứng chỉ cần xịt nước 1 lần, Ở nhiệt độ cao, hơi nước bốc l&ecirc;n tạo độ ẩm cao cho th&ugrave;ng ấp.<br /> -Khay trứng Dế cần ghi r&otilde; ng&agrave;y Dế đẻ.<br /> -Đến ng&agrave;y thứ 7 sau khi ấp trứng (t&iacute;nh từ ng&agrave;y Dế đẻ) đưa khay trứng ra th&ugrave;ng nu&ocirc;i (Th&ugrave;ng xốp) để khi Dế nở kh&ocirc;ng b&ograve; sang c&aacute;c khay trứng chưa đến kỳ hạn nở<br /> -Với điều kiện nhiệt độ v&agrave; độ ẩm như tr&ecirc;n, ng&agrave;y thứ 8 (t&iacute;nh từ ng&agrave;y đẻ) Dế con bắt đầu nở.<br /> <strong><u>3.2 Nu&ocirc;i dế từ mới nở đến 10-15 ng&agrave;y tuổi<br /> </u></strong>-Ng&agrave;y thứ 8 (t&iacute;nh từ ng&agrave;y đẻ) Dế con bắt đầu nở.<br /> -Nhiệt độ th&iacute;ch hợp cho Dế con mới nở l&agrave; 35-38 độ C, độ ẩm 70-80%<br /> -T&ugrave;y theo số lượng trứng v&agrave; Dế con nở để chọn th&ugrave;ng nu&ocirc;i cho ph&ugrave; hợp. Thường với khay trứng nở 5.000 Dế con chọn th&ugrave;ng xốp c&oacute; k&iacute;ch thước 60*50*50 cm. Lắp đậy c&oacute; cửa sổ k&iacute;ch thước khoảng 30 x 20 cm c&oacute; lưới chắn để lưu th&ocirc;ng kh&ocirc;ng kh&iacute; v&agrave; tr&aacute;nh Dế nhảy ra ngo&agrave;i.<br /> -Sau khi Dế con nở, bắt đầu rắc 1 ch&uacute;t c&aacute;m v&agrave; rau xanh trực tiếp l&ecirc;n đ&aacute;y th&ugrave;ng xốp để cho Dế con ăn.<br /> -Từ ng&agrave;y thứ 2 hoặc thứ 3 sau khi Dế nở (T&ugrave;y thuộc v&agrave;o mật độ Dế con), Bắt đầu cho l&aacute; c&acirc;y hoặc giấy v&ograve; v&agrave;o th&ugrave;ng nu&ocirc;i l&agrave;m m&ocirc;i trường cho Dế chui, đậu v&agrave; nhảy nh&oacute;t. Qua ng&agrave;y thứ 3 n&ecirc;n nhấc khay chứng Dế đ&atilde; nở hết ra ngo&agrave;i để tiết kiệm diện t&iacute;ch <br /> -Nếu d&ugrave;ng giấy loại cho Dế con, kh&ocirc;ng n&ecirc;n v&ograve; kỹ m&agrave; chỉ v&ograve; giấy tạo nhiều đường cong, gấp kh&uacute;c cho Dế đậu v&agrave; chui, nếu v&ograve; kỹ tạo nhiều khe hở nhỏ, Dế con c&oacute; thể chui v&agrave;o v&agrave; bị kẹt trong đ&oacute;, kh&ocirc;ng ra được sẽ dễ chết.<br /> -Khi cho ăn, c&oacute; thể đổ c&aacute;m v&agrave; rắc rau xanh trực tiếp l&ecirc;n c&aacute;c l&aacute; c&acirc;y hoặc c&aacute;c tờ giấy c&oacute; độ phẳng.<br /> -C&oacute; thể d&ugrave;ng c&aacute;c tấm b&igrave;a cứng cắt nhỏ vừa phải để l&agrave;m đĩa đựng c&aacute;m ăn cho Dế con<br /> -Kh&ocirc;ng cần cho Dế uống nước. Ch&uacute; &yacute; giữ nhiệt độ v&agrave; độ ẩm cho Dế ph&aacute;t triển .<br /> <strong><u>3.3. C&aacute;ch nu&ocirc;i dế từ 15 đến 30 ng&agrave;y tuổi<br /> </u></strong>-Khi Dế con được 15 ng&agrave;y tuổi đ&atilde; bắt đầu chuyển th&ugrave;ng để nu&ocirc;i th&uacute;c Dế ph&aacute;t triển. <br /> -Th&ugrave;ng nu&ocirc;i Dế tr&ecirc;n 15 ng&agrave;y tuổi l&agrave; th&ugrave;ng Catt&ocirc;ng hoặc th&ugrave;ng gỗ. Để nu&ocirc;i 5000 Dế con 15 ng&agrave;y tuổi cần th&ugrave;ng c&oacute; k&iacute;ch thước 120*60*60 cm hoặc 2 th&ugrave;ng 60*60*60 cm<br /> -C&agrave;nh l&aacute; c&acirc;y kh&ocirc; hoặc giấy loại đ&atilde; vo tr&ograve;n l&agrave;m nơi tr&uacute; ngụ cho Dế. Những ng&agrave;y đầu của giai đoạn n&agrave;y, chỉ cần cho l&aacute; c&acirc;y hoặc giấy v&ograve; v&agrave;o th&ugrave;ng nu&ocirc;i vừa phải, sau đ&oacute; bổ xung th&ecirc;m l&aacute; c&acirc;y hoặc giấy v&ograve; t&ugrave;y theo tốc độ lớn của Dế, nhưng tối đa lượng l&aacute; c&acirc;y hoặc giấy v&ograve; c&oacute; chiều cao = 50% chiều cao th&ugrave;ng nu&ocirc;i<br /> -Nhiệt độ th&iacute;ch hợp cho Dế trong giai đoạn n&agrave;y l&agrave; từ 30-37 độ C, độ ẩm 60-70%<br /> -N&ecirc;n cho ăn rau xanh tươi c&oacute; phun nước ẩm ng&agrave;y 2 lần, C&aacute;m cho ăn ng&agrave;y 1 lần, kh&ocirc;ng cần cho Dế uống nước để Dế ăn nhiều rau xanh ch&oacute;ng lớn<br /> -Duy tr&igrave; nhiệt độ, độ ẩm, tr&aacute;nh nấm mốc trong th&ugrave;ng nu&ocirc;i. 28-30 ng&agrave;y c&oacute; thể thu hoạch Dế<br /> <strong><u>3.4 C&aacute;ch l&agrave;m thịt Dế<br /> </u></strong>- L&agrave;m thịt dế trước khi Dế mọc c&aacute;nh, thường khoảng 28-30 ng&agrave;y tuổi, v&igrave; l&uacute;c n&agrave;y trọng lượng Dế lớn nhất, b&eacute;o nhất, thu hoạch l&uacute;c n&agrave;y sẽ c&oacute; sản phẩm thịt Dế chất lượng nhất.<br /> -Khi thấy trong đ&agrave;n Dế c&oacute; những con Dế đầu ti&ecirc;n bắt đầu mọc c&aacute;nh d&agrave;i, đ&oacute; l&agrave; l&uacute;c bắt đầu thu hoạch Dế. Bắt Dế thịt sang 1 th&ugrave;ng (hoặc X&ocirc;, Chậu sạch), cho Dế nhịn ăn 2 ng&agrave;y<br /> -Sau khi nhịn ăn, Dế tương đối sạch sẽ, bắt Dế ng&acirc;m v&agrave; rửa sạch trong nước muối lo&atilde;ng 2-3% rồi chế biến c&aacute;c m&oacute;n ăn t&ugrave;y &yacute;<br /> -C&oacute; thể cấp đ&ocirc;ng Dế như c&aacute;c biện ph&aacute;p cấp đ&ocirc;ng T&ocirc;m đ&ocirc;ng lạnh để bảo quản l&acirc;u d&agrave;i<br /> - Những con Dế c&ograve;n b&eacute; n&ecirc;n dồn lại, tiếp tục nu&ocirc;i phục vụ những lần thu hoạch sau.<br /> <br /> <strong><u>II.Chăm s&oacute;c nu&ocirc;i dưỡng Dế sinh sản:<br /> 1.Ph&acirc;n biệt Dế đực, Dế c&aacute;i<br /> </u>Dế đực: <br /> </strong>- C&aacute;nh m&agrave;u đặc trưng của giống (đen, v&agrave;ng, n&acirc;u), kh&ocirc;ng b&oacute;ng mượt.<br /> - Bụng nhỏ hơn.<br /> - Kh&ocirc;ng c&oacute; v&ograve;i trứng (ph&iacute;a sau đu&ocirc;i).<br /> - K&ecirc;u, g&aacute;y để ve v&atilde;n dế c&aacute;i.<br /> <strong>Dế c&aacute;i: <br /> </strong>- C&aacute;nh m&agrave;u đặc trưng của giống (đen, v&agrave;ng,n&acirc;u), rất b&oacute;ng mượt.<br /> - Bụng to hơn v&igrave; bụng dế c&aacute;i c&oacute; trứng.<br /> - Kh&ocirc;ng k&ecirc;u được.<br /> - C&oacute; v&ograve;i trứng ở phần đu&ocirc;i, giống c&aacute;i kim kh&acirc;u quần &aacute;o để cắm xuống đất đẻ trứng.<br /> Lưu &yacute;: Dế đực, Dế c&aacute;i chỉ ph&acirc;n biệt được khi ch&uacute;ng bắt đầu bước v&agrave;o độ tuổi sinh sản.<br /> <strong><u>2.Chọn giống</u>:</strong></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt 9.35pt">Chọn Dế giống bố mẹ l&agrave; tơ đ&atilde; mọc c&aacute;nh d&agrave;i, to, khỏe mạnh nhất trong đ&agrave;n, kh&ocirc;ng dịch bệnh, dị tật (chỉ chọn giống đủ r&acirc;u, ch&acirc;n c&agrave;ng, c&aacute;nh&hellip;).<br /> <strong><u>3.Th&ugrave;ng nu&ocirc;i Dế đẻ:</u> <br /> </strong>-N&ecirc;n d&ugrave;ng th&ugrave;ng gỗ l&agrave;m th&ugrave;ng nu&ocirc;i Dế đẻ<br /> -D&ugrave;ng rế bắc nồi hoặc c&agrave;nh l&agrave; c&acirc;y kh&ocirc; hoặc giấy v&ograve; xếp ri&ecirc;ng 1 b&ecirc;n hoặc xếp gọn 4 g&oacute;c l&agrave;m nơi tr&uacute; ngụ cho Dế bố mẹ<br /> -Đĩa thức ăn đựng c&aacute;m đặt b&ecirc;n trong chồng rế hoặc để ngay s&aacute;t đ&aacute;m c&agrave;nh l&aacute; c&acirc;y kh&ocirc;, giấy v&ograve;.<br /> -Phần khoảng trống của th&ugrave;ng c&ograve;n lại l&agrave; nơi để m&aacute;ng đẻ cho Dế<br /> <strong><u>4. Thả giống</u>:</strong></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt 9.35pt">&nbsp;Theo tỷ lệ 1 trống/2 m&aacute;i. Với th&ugrave;ng nu&ocirc;i c&oacute; k&iacute;ch thước 60*60*60 cm c&oacute; thể thả 500 Dế bố mẹ. Dế bố mẹ l&agrave; Dế trưởng th&agrave;nh khoảng 40-45 ng&agrave;y tuổi (Tức l&agrave; Dế đ&atilde; c&oacute; c&aacute;nh d&agrave;i khoảng 10-15 ng&agrave;y kể từ ng&agrave;y mọc c&aacute;nh d&agrave;i)<br /> <strong><u>5. Đẻ trứng:</u> </strong></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt 9.35pt">Sau khi thả giống 2-3 ng&agrave;y, đưa m&aacute;ng đẻ v&agrave;o th&ugrave;ng, Dế sẽ tr&egrave;o v&agrave;o m&aacute;ng đẻ v&agrave; bắt đầu đẻ trứng v&agrave;o đ&oacute;.<br /> -Dấu hiệu dế sắp đẻ: Dế m&aacute;i thường di chuyển thụt l&ugrave;i v&agrave; chọc v&ograve;i trứng (h&igrave;nh giống như c&acirc;y kim nhọn sau đu&ocirc;i) xuống đ&aacute;y x&ocirc;. L&uacute;c n&agrave;y ta đặt m&aacute;ng đẻ v&agrave;o l&agrave; dế leo l&ecirc;n đẻ ngay (trong m&aacute;ng đẻ đ&atilde; để sẵn đất sạch tơi xốp v&agrave; đủ ẩm). T&ugrave;y theo số lượng Dế mẹ để đặt 1 hoặc nhiều m&aacute;ng đẻ v&agrave;o th&ugrave;ng nu&ocirc;i v&agrave; duy tr&igrave; thời gian để m&aacute;ng đẻ trong th&ugrave;ng (8h, 10h,12h hoặc 24h)<br /> -Cho Dế bố mẹ ăn c&aacute;m v&agrave; rau xanh như nu&ocirc;i Dế thương phẩm<br /> -H&agrave;ng ng&agrave;y dọn vệ sinh nơi Dế đẻ mỗi khi thay m&aacute;ng đẻ<br /> -Dế đẻ li&ecirc;n tục sau khoảng 20 ng&agrave;y sẽ bị chết, cần bổ xung Dế bố mẹ tương ứng với số Dế bố mẹ bị chết v&agrave; thải loại.<br /> <strong><em>Chăm s&oacute;c nu&ocirc;i dưỡng dế đơn giản, &iacute;t vốn, &iacute;t dịch bệnh, dễ thực hiện v&agrave; mang lại hiệu quả kinh tế cao, ai cũng c&oacute; thể nu&ocirc;i được.<br /> Ai c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i Dế v&agrave; trao đổi kỹ thuật nu&ocirc;i, h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i.Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẵn s&agrave;ng cung cấp Giống Dế, trao đổi kinh nghiệm nu&ocirc;i Dế đạt năng suất cao để mọi người tham khảo v&agrave; rất c&aacute;m ơn những &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p để chăn nu&ocirc;i Dế th&agrave;nh c&ocirc;ng hơn</em></strong></p> <p style="margin: 4pt 0in"><img width="264" vspace="5" hspace="10" height="171" border="0" align="left" src="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cdiep%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_image002.jpg" /></p> <p style="margin: 4pt 0in"><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p style="margin: 4pt 0in"><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p style="margin: 4pt 0in"><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p style="margin: 4pt 0in"><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p style="margin: 4pt 0in" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="margin: 4pt 0in" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="margin: 4pt 0in" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="margin: 4pt 0in" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="margin: 4pt 0in" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="margin: 4pt 0in" class="MsoNormal"><strong><em><u><span style="text-decoration: none">&nbsp;</span></u></em></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trầ Kim Điệp
- Địa chỉ: số 73 ngõ 10, Tôn Thất tùng, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 0438526973 - Fax: 0903434366
- email: dieptk61@gmail.com
 

#2
Vào vụ mùa đông, xuân của Miền Bắc (với thời tiết rất lạnh) Để đảm bảo việc nuôi Dế vẫn đạt năng xuất cao, Dế phát triển tốt, khỏe mạnh. Trại Dế chúng tôi có cung cấp Bộ tự động điều chỉnh nhiệt độ cho thùng nuôi Dế, các cá nhân, đơn vị đang chăn nuôi Dế, có quan tâm, xin liên hệ để biết thêm chi tiết
Thông tin liên lạc: Mr Trần Kim Điệp - Trại Dế mèn Năng Lượng Thiên Trường
- Địa chỉ: số 73 ngõ 10, Tôn Thất tùng, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 04.38526973 - Fax: 0903434366
- email: thientruongpower@gmail.com
 

Đối tác


Top