Kỹ thuật nuôi lợn rừng

  • Thread starter daobahoa
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Haihoafarm
- Địa chỉ: Thôn Ngọc Trì, X.Bình Định, H.Lương Tài, T.Bắc Ninh
- Tel, Fax: 094.461.3459; 095.335.9545
- email: Haihoafarm@yahoo.com.vn
================================

<strong><font size="3">KỸ THUẬT CHỌN GIỐNG LỢN RỪNG<br /></font></strong><strong><font size="3">V&agrave;i năm trở lại đ&acirc;y ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; nhiều hộ gia đ&igrave;nh t&igrave;m hiểu v&agrave; chăn nu&ocirc;i lợn rừng. Để chọn được co giống c&oacute; chất lượng, đảm bảo cho đầu ra của m&igrave;nh sau n&agrave;y. Haihoafarm xin chia sẻ c&ugrave;ng b&agrave; con một số kinh nghiệm chọn lợn rừng giống bố mẹ.<br /></font></strong><strong><p><font size="3">&nbsp;</font></p></strong><font size="3">L&yacute; do Haihoafarm chia sẻ kinh nghiệm cho b&agrave; con l&agrave; v&igrave;:<br /></font><font size="3"><strong>Thứ nhất:</strong> Chi ph&iacute; con giống tương đối đắt;<br /></font><p><font size="3"><strong>Thứ hai:</strong> V&igrave; lợn m&igrave;nh nu&ocirc;i l&agrave; lợn rừng n&ecirc;n phần tướng mạo con lợn rất quan trọng, điều n&agrave;y c&oacute; ảnh hưởng rất lớn tới khả năng ti&ecirc;u thụ sản phẩm của m&igrave;nh sau n&agrave;y kể cả b&aacute;n con giống cung như b&aacute;n thịt, kh&aacute;ch h&agrave;ng lu&ocirc;n lu&ocirc;n quan t&acirc;m đến tướng mạo h&igrave;nh d&aacute;ng con lợn. Nếu tướng mạo lợn bố mẹ m&agrave; giống như con lợn ỉ th&igrave; chắc chắn khi ti&ecirc;u thụ sẽ rất kh&oacute; v&agrave; mất gi&aacute;<font face=".VnTime">.</font></font></p><p><font face=".VnTime" size="3">&nbsp;</font></p><font size="3">V&igrave; vậy khi chọn giống cần lưu &yacute; một số đặc điểm sau:<br /></font><font size="3"><strong>Một l&agrave;:</strong> Trước ti&ecirc;n b&agrave; con n&ecirc;n đi thăm quan t&igrave;m hiểu con giống tại c&aacute;c cơ sở cấp giống, để c&oacute; sự so s&aacute;nh, kh&ocirc;ng n&ecirc;n chỉ xem ở một cơ sở rồi mua giống như vậy sẽ kh&ocirc;ng chọn được giống tốt nhất.<br /></font><font size="3"><strong>Hai l&agrave;:</strong> V&igrave; lợn giống mua về nu&ocirc;i c&ograve;n nhỏ n&ecirc;n nhiềi đặc điểm tr&ecirc;n cơ thể chưa ph&aacute;t tướng, do đ&oacute; khi mua b&agrave; con cần t&igrave;m hiểu kỹ con bố mẹ. Lợn bố mẹ m&otilde;m phải d&agrave;i, nhọn v&agrave; thẳng; đầu nhỏ h&igrave;nh tam gi&aacute;c nhọn kh&ocirc;ng c&oacute; thịt, về cơ bản đầu chỉ c&oacute; da bọc hộp sọ mặc d&ugrave; phần th&acirc;n trắm, chắc kh&ocirc;ng gầy, đ&acirc;y l&agrave; đặc điểm chứng tỏ giống lợn đ&oacute; c&oacute; tỷ lệ lạc cao hơn so với những con nu&ocirc;i c&ugrave;ng một chế độ dinh dưỡng nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; đặc điển đ&oacute;; tiếp đến cổ phải d&agrave;i, thắt ngẫng, kh&ocirc;ng c&oacute; m&aacute;, đặc điểm n&agrave;y đối với lợn mẹ chứng tỏ con lợn đ&oacute; sẽ mắn đẻ, đẻ sai ( giống như vịt ta cổ thắt mắt treo đẻ rất khoẻ), nu&ocirc;i con kh&eacute;o; phần th&acirc;n phải cao, d&agrave;i, lưng thẳng, ch&acirc;n thẳng, lợn mẹ bụng vừa phải, khi kh&ocirc;ng mang thai phải trở lại bụng bồ kết, trọng lượng cơ thể v&ugrave;a phải ( lợn mẹ kh&ocirc;ng n&ecirc;n vượt qu&aacute; 50 kg) ; lợn bố bờm phải rậm, l&ocirc;ng bờm d&agrave;i, tr&ocirc;ng dữ tướng, m&agrave;u l&ocirc;ng l&yacute; tưởng l&agrave; 1/3 phần đầu l&ocirc;ng m&agrave;u n&acirc;u sẫm, c&ograve;n lại 2/3 l&agrave; m&agrave;u đen, bụng bồ kếp, lưng phải hơi ng&ugrave;, hai ch&acirc;n trước cao hơn hai ch&acirc;n sau một ch&uacute;t tạo d&aacute;ng đi giống con gấu Bắc cực, hậu m&ocirc;n hơi nồi, phần m&ocirc;ng ở tư thế hơi cụp giống h&igrave;nh con chuột đ&agrave;n như thế chứng tỏ đ&oacute; l&agrave; con đực tốt v&agrave; khoẻ.<br /></font><font size="3"><strong>Ba l&agrave;:</strong> Đ&agrave;n lợn con phải đều con, nhanh nhẹn, lợn mẹ khi nu&ocirc;i con phải gầy như vậy chứng tỏ con mẹ đ&oacute; tốt sữa;<br /></font><font size="3"><strong>Bốn l&agrave;:</strong> Mới nu&ocirc;i b&agrave; con kh&ocirc;ng n&ecirc;n ham hố nu&ocirc;i qu&aacute; nhiều m&agrave; n&ecirc;n nu&ocirc;i thử nghiệm, nhiều cũng chỉ n&ecirc;n nu&ocirc;i khoảng 2 đ&ocirc;i, v&igrave; mới nu&ocirc;i c&ograve;n &iacute;t kinh nghiệm trong ph&ograve;ng chống bệnh tập v&agrave; chăm s&oacute;c, nếu kh&ocirc;ng may gặp rủi ro sẽ thiệt hại lớn. Một điều quan trọng nữa b&agrave; con cũng kh&ocirc;ng n&ecirc;n mua lợn mới nhập ở c&aacute;c v&ugrave;ng kh&aacute;c biệt về địa l&yacute; v&agrave; m&ocirc;i trường về nu&ocirc;i v&igrave; như vậy sẽ c&oacute; rủi ro về bệnh tật rất cao. Sự thay đổi đột ngột về m&ocirc;i trường sống, kh&iacute; hậu, nguồn thức ăn, q&uacute;a tr&igrave;nh vận chuyển l&acirc;u ng&agrave;y lợn sẽ dễ mắc chứng bệnh ph&ugrave; lề, khi bị mắc bệnh n&agrave;y khả năng chữa khỏi bệnh gần như kh&ocirc;ng c&oacute;.<br /></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3">Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; một số kinh nghiệm chọn lợn rừng giống m&agrave; Haihoafarm muốn chia sẻ c&ugrave;ng b&agrave; con. Ch&uacute;c b&agrave; con s&aacute;ng suốt trong việc lựa chọn con giống v&agrave; chọn được con giống tốt nhất.<br /></font><font size="3">Mọi &yacute; kiến thắc mắc xin gửi về h&ograve;m thư điện tử: </font><a href="mailto:haihoafarm@yahoo.com.vn"><font size="3">haihoafarm@yahoo.com.vn</font></a><br /><font size="3">Anh Đ&agrave;o B&aacute; Ho&agrave;<br /></font><font size="3">ĐC: Th&ocirc;n Ngọc Tr&igrave;, X.B&igrave;nh Định, H.Lương T&agrave;i, T.Bắc Ninh<br /></font><font size="3">ĐT: 094.461.3459; 095.335.9545<br /></font><font size="3">Xin tr&acirc;n trọng cảm ơn!<br /></font>
 


chao anh toi thay co nguoi noi rang anh bao la thu mua lon rung voi so luong khong han che nhung khi nguoi ta goi dien cho anh de ban lon rung thi anh lai quanh co khong tra loi dut khoat. van de nay la the nao vay anh
 


Back
Top