Kỷ thuật ương nuôi cua giống

hoangphu1088

Có kinh nghiệm
#1
Cua giống đang vào mùa hút hàng các bạn nào là trại cua giống và trại ương nuôi cua bột thành cua giống thì hoặc có kinh nghiệm thì vào chia sẻ kinh nghiệm tạo cua giống và ương cua giống nha các bạn

http://www.youtube.com/watch?v=aORRik5j3Yg