Làm đẹp nhà bằng cỏ

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
 Những bụi cây cỏ mọc dại, kết hợp với chậu trang trí bằng gốm, sứ hay đất nung..., bạn sẽ tạo được các góc đẹp trong vườn, trên thềm nhà và cả ở trong phòng khách.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.vnexpress.net%2FVietnam%2FDoi-song%2FKhong-gian-song%2F2006%2F08%2F3B9ED3A8%2Fco4.jpg&hash=7ecc3ad65548202b8a00b4c59ac1eb45
</a>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.vnexpress.net%2FVietnam%2FDoi-song%2FKhong-gian-song%2F2006%2F08%2F3B9ED3A8%2Fco5.jpg&hash=13b59edf82d22ceb36309fe17d33ef0d
</a>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.vnexpress.net%2FVietnam%2FDoi-song%2FKhong-gian-song%2F2006%2F08%2F3B9ED3A8%2Fco2.jpg&hash=0825688638aac71c9a801b46675b6089
</a>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.vnexpress.net%2FVietnam%2FDoi-song%2FKhong-gian-song%2F2006%2F08%2F3B9ED3A8%2Fco1.jpg&hash=056ae290f3d3ffc853927a7700a75893
</a>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.vnexpress.net%2FVietnam%2FDoi-song%2FKhong-gian-song%2F2006%2F08%2F3B9ED3A8%2Fco3.jpg&hash=5db461598ad0595ddd719368041846a3
</a>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.vnexpress.net%2FVietnam%2FDoi-song%2FKhong-gian-song%2F2006%2F08%2F3B9ED3A8%2Fco6.jpg&hash=f42b22a71ccb8bec269ff4dc1dcffe4a
</a>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.vnexpress.net%2FVietnam%2FDoi-song%2FKhong-gian-song%2F2006%2F08%2F3B9ED3A8%2Fco7.jpg&hash=1a22e16ac4d898bcfe8c1d9f4f8d8386
</a>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.vnexpress.net%2FVietnam%2FDoi-song%2FKhong-gian-song%2F2006%2F08%2F3B9ED3A8%2Fco8.jpg&hash=d3b478066932dd797d772d21425cbd6b
</a>(Theo SAH)
 

Last edited:

Bài viết có nội dung tương tự

Đối tác



Top