Làm giầu từ chăn nuôi Gà rừng tai đỏ ở Cúc Phương

  • Thread starter thuyhoangxuan
  • Ngày gửi
T

thuyhoangxuan

Guest
#1
<div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Năm 2012 gia đ&igrave;nh chị Phạm Thị&nbsp;Hoa được Trung t&acirc;m cứu hộ v&agrave; bảo tồn động thực vật hoang d&atilde; Vườn quốc gia C&uacute;c Phương tập huấn cho kỹ thuật chăn nu&ocirc;i v&agrave; chăm s&oacute;c lo&agrave;i G&agrave; rừng tai đỏ trong điều kiện nu&ocirc;i nhốt, sau đ&oacute; gia đ&igrave;nh chị được trung t&acirc;m cấp 20 con trống v&agrave; 100 con m&aacute;i cơ bản để chăn nu&ocirc;i thử nghiệm, từ đ&oacute; đến nay đ&agrave;n g&agrave; m&agrave; gia đ&igrave;nh chị nu&ocirc;i sinh sản v&agrave; ph&aacute;t triển rất tốt số lượng hiện tại đến thời điểm n&agrave;y&nbsp;đ&atilde; tăng l&ecirc;n tới tr&ecirc;n 1000 c&aacute; thể (chưa kể số đ&atilde; được gia đ&igrave;nh b&aacute;n h&agrave;ng năm).</font></p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Khi gặp ch&uacute;ng t&ocirc;i chị t&acirc;m sự, mới đầu chăn nu&ocirc;i lo&agrave;i g&agrave; n&agrave;y với t&acirc;m trạng vừa mừng vừa lo, mừng v&igrave; đ&atilde; được dự &aacute;n của nh&agrave; nước tin tưởng giao cho chăm s&oacute;c th&iacute; điểm lứa g&agrave; đầu ti&ecirc;n của dự &aacute;n, lo v&igrave; bản th&acirc;n mới được tập huấn về kỹ thuật n&ecirc;n trong chăn nu&ocirc;i c&oacute; lẽ kh&ocirc;ng tr&aacute;ch khỏi thiếu s&oacute;t, chỉ sợ đ&agrave;n g&agrave; ng&atilde; bệnh m&agrave; chết h&agrave;ng loạt th&igrave; sẽ ảnh hưởng tới sự t&iacute;n nhiệm của ch&igrave;nh quyền đối với gia đ&igrave;nh, v&igrave; trong dự &aacute;n đợt n&agrave;y số hộ được lựa chọn để tham gia kh&ocirc;ng nhiều. </font></p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tuy vậy theo thời gian vừa l&agrave;m, vừa năm bắt th&ecirc;m kỹ thuật n&ecirc;n hiện tại gia đ&igrave;nh chị&nbsp;đ&atilde; chủ&nbsp;động ấp nh&acirc;n tạo để cung cấp&nbsp;được g&agrave; giống&nbsp;ra thị trường. Chị n&oacute;i thị trường G&agrave; rừng tai đỏ giống hiện nay cung kh&ocirc;ng kịp cầu, kh&aacute;ch h&agrave;ng muốn mua phải đặt tiện cọc trước mới c&oacute; cơ hội mua được con giống, g&agrave; b&oacute;c trứng 80.000 đồng/con. G&agrave; 1 th&aacute;ng tuổi 100.000 đồng/con. G&agrave; 2 th&aacute;ng tuổi 200.000 đồng/con.&nbsp;</font><span style="font-size: small">G&agrave; 3 th&aacute;ng tuổi 300.000 đồng/con. G&agrave; 4 th&aacute;ng tuổi 400.000 đồng/con&nbsp;</span><span style="font-size: small">v&agrave; g&agrave; trưởng th&agrave;nh l&agrave; 1 triệu/cặp. Trong năm vừa qua gia đ&igrave;nh chị trừ hết mọi chi ph&iacute; c&ograve;n thu l&atilde;i tr&ecirc;n 250 triệu đồng. </span></p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><span style="font-size: small">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;V&igrave; vậy chăn nu&ocirc;i G&agrave; rừng tai đỏ tại c&aacute;c n&ocirc;ng hộ tr&ecirc;n địa b&agrave;n v&ugrave;ng cao C&uacute;c Phương trong giai đoạn n&agrave;y ch&uacute;ng t&ocirc;i thấy đ&acirc;y l&agrave; một hướng chăn nu&ocirc;i mới rất c&oacute; hiệu quả kinh tế g&oacute;p phần x&oacute;a đ&oacute;i giảm ngh&egrave;o cần được nh&acirc;n rộng tr&ecirc;n c&aacute;c địa b&agrave;n v&ugrave;ng cao tương tự như khu vực v&ugrave;ng đệm Vườn quốc gia C&uacute;c Phương. Nếu bạn c&oacute; nhu cầu tham khảo xin li&ecirc;n hệ: Anh Ho&agrave;ng Xu&acirc;n Thuỷ, th&ocirc;n B&atilde;i Cả, x&atilde; C&uacute;c Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh B&igrave;nh ĐT: 0915.635.615.</span></p><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Xuân Thuỷ
- Địa chỉ: xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
- Điện thoại: 0915635615 - Fax:
- email: thuyhoangxuan@gmail.com
 

Mayrau9018

Lữ khách
#2
Chào bác Thủy, em đến tham quan và mua cặp gà rừng về chơi bác cho em hỏi hiện giờ trại có gà rừng trưởng thành bán ko, giá cả thế nào a?
 

nguoinhaque85

Nhà nông nghiệp dư
#4
chào bạn mình cũng ở ninh bình ,a e gặp nhau là quen .bác có ý định nuôi gà rừng ah ?
 
#5
Cần mua gà tai đỏ

chào bạn mình cũng ở ninh bình ,a e gặp nhau là quen .bác có ý định nuôi gà rừng ah?
Ok. Chào bạn. Rất vui được làm quen. Mình Tên Nguyên ở Ninh Bình và Tam Điệp mình đang muốn tìm hiểu để nuôi gà rừng, trên chỗ bạn có ai nuôi và bán gà rừng rặt ko?
Có gì cho minh số đt và email liên lạc nhé.
Mình dùng số : 0985522622
mail: Mayrau9018@yahoo.com Mayrau9018@gmail.com
 

ca heo

Thành viên mới
#6
10 người cùng nuôi thế này giá sẽ giảm 1/2.... bài toán khó cho nông dân
 
#7
Cùng nhau viết bài diễn đàn nhe. Up phụ cho bác nè, chúc bác thành công. Up lại cho tui với nhe . Dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn hiệu quả với các thiết bị sau: nồi hơi,cầu trục, thang máy, xe nâng.v..v..