LAM GIAU TU TRONG MIT THAI LAN 40 TRIEU 1SAO

  • Thread starter Tuantthanh
  • Ngày gửi
T

Tuantthanh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYEN VAN THANH 0985277344
- Địa chỉ: TRAI MAU NHAN NGHIA LY NHAN HA NAM
- Tel, Fax: 0985277344 ::: FaX ::: FaX
- email: nguyen_thanh.2010@YAHOO.COM.vn
================================

<h2>C&Ocirc;NG TY GIỐNG C&Acirc;Y TRỒNG CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐANG C&Oacute; B&Aacute;N GIỐNG M&Iacute;T TH&Aacute;I LAN RA TR&Aacute;I BỐN MUA .KH&Aacute;CH H&Agrave;NG N&Agrave;O C&Oacute; NHU CẦU XIN LI&Ecirc;N HỆ V&Oacute;I CH&Uacute;NG T&Ocirc;I THEO ĐỊA CHỈ TR&Ecirc;N<br /></h2>
 

Top