LAM GIAU TU TRONG OI DAI LOAN 40 TRIEU/sao

  • Thread starter NGUYEN VAN THANH 0985277344
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NGUYEN VAN THANH 0985277344

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYEN VAN THANH 0985277344
- Địa chỉ: NHAN NGHIA LY NHAN HA NAM
- Tel, Fax: 0985277344 ::: FaX ::: FaX
- email: nguyen_thanh.2010@YAHOO.COM.vn
================================

&nbsp;CT TNHH T&amp;K DANG TRIEN KHAI TRUONG TRINH CUNG CAP GIONG OI DAI LOAN&nbsp; ,TU VAN KY THUAT TRONG VA THU MUA SAN PHAM TRON GOI NANG SUAT CO THE DAT 40 TRIEU DONG /SAO <br />
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top