Làm lũa Ngọa Tùng

  • Thread starter dblongthanh
  • Ngày gửi
có cây Ngọa tùng do bỏ bê nên rễ bị hư,khiến thân cũng bị lột vỏ,khi phát hiện ra thì em nó đã thân tàn,phải làm lũa,rồi kiếm cho em nó 1 cái chậu.
 henrythai

henrythai

Nhanong.Com
Một cây dáng hoành tuyệt đẹp!
Xin lỗi Thái hơi thô lỗ: Nếu bán thì bác bán bao nhiêu? Coi như là định giá vậy đó mà!
 
dovanlo

dovanlo

Thành viên rất tích cực
Cây này có thể vô chậu sâu được mà anh Bình, để vậy thấy nó lêu nghêu quá
 
D

dblongthanh

Có kinh nghiệm
-cây này vừa qua 1 ca mổ lớn nên đang được chăm sóc đặc biệt,đến nay thì đọt non đã ra hy vọng qua khỏi,cây chưa ổn định nên chưa nghĩ đến giá.
-vì còn phải quét vôi và lưu huỳnh nhiều lần,nên nuôi ỡ chậu này cho dễ làm.
 

Quảng cáoTop