Lan Cẩm

  • Thread starter hamvuine
  • Ngày gửi
DSCN1435.jpg

<table id="ncode_imageresizer_warning_8" class="ncode_imageresizer_warning" width="450"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
wol_error.gif
</td><td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 768x1024.</td></tr></tbody></table>
DSCN3079.jpg

màu đỏ :
<table id="ncode_imageresizer_warning_9" class="ncode_imageresizer_warning" width="800"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
wol_error.gif
</td><td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.</td></tr></tbody></table>
DSCN2116.jpg

<table id="ncode_imageresizer_warning_10" class="ncode_imageresizer_warning" width="800"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
wol_error.gif
</td><td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.</td></tr></tbody></table>
DSCN1252.jpg

<table id="ncode_imageresizer_warning_11" class="ncode_imageresizer_warning" width="800"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
wol_error.gif
</td><td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.</td></tr></tbody></table>
DSCN2115.jpg

loại mini :
<table id="ncode_imageresizer_warning_12" class="ncode_imageresizer_warning" width="800"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
wol_error.gif
</td><td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.</td></tr></tbody></table>
DSCN0762.jpg

<table id="ncode_imageresizer_warning_13" class="ncode_imageresizer_warning" width="800"><tbody><tr><td class="td1" width="20">
wol_error.gif
</td><td class="td2">This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.</td></tr></tbody></table>
DSCN1072.jpg

em đang tìm mua mấy cây lan này, em ở tp HCM, mọi người biết ở đâu bán pm dùm nhé. Cám ơn rất nhiều! YM: hamvuine
 


Bài viết tương tựTop