lắp đặt camera giám sát

#1
<font size="5"><font face="Times New Roman">K&iacute;nh gửi : QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG !<br /></font></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trước ti&ecirc;n, xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; d&agrave;nh một ch&uacute;t thời gian để đọc th&ocirc;ng tin giới thiệu sản phẩm v&agrave; dịch vụ của ch&uacute;ng t&ocirc;i <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>JVQ </strong>- Đơn vị ph&acirc;n phối ch&iacute;nh thức v&agrave; lắp đặt Camera gi&aacute;m s&aacute;t h&agrave;ng đầu c&oacute; uy t&iacute;n tại Việt nam đang nỗ lực để mang lại cho qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng những giải ph&aacute;p camera an ninh gi&aacute;m s&aacute;t h&agrave;ng đầu : Panasonic, Vivotek, Questek, Sony, AVTECH&hellip;v&agrave; cung cấp c&aacute;c giải ph&aacute;p camera gi&aacute;m s&aacute;t Tại H&agrave; nội v&agrave; c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Bắc.<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hệ thống camera gi&aacute;m s&aacute;t d&agrave;nh cho trường học, tổ chức gi&aacute;o dục.<br /></font><font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hệ thống camera gi&aacute;m s&aacute;t d&agrave;nh cho ng&acirc;n h&agrave;ng, kho bạc.<br /></font><font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hệ thống camera gi&aacute;m s&aacute;t d&agrave;nh cho xưởng sản xuất, kho b&atilde;i, kho h&agrave;ng&hellip;.<br /></font><font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hệ thống camera gi&aacute;m s&aacute;t d&agrave;nh cho Nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn, nh&agrave; nghỉ..<br /></font><font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hệ thống camera gi&aacute;m s&aacute;t d&agrave;nh cho si&ecirc;u thị, chuỗi cửa h&agrave;ng, showroom<br /></font><font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hệ thống camera gi&aacute;m s&aacute;t d&agrave;nh cho c&aacute; nh&acirc;n, hộ gia đ&igrave;nh&hellip;<br /></font><font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hệ thống camera gi&aacute;m s&aacute;t d&agrave;nh cho c&ocirc;ng tr&igrave;nh giao th&ocirc;ng, trạm ATM.<br /></font><font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hệ thống camera gi&aacute;m s&aacute;t d&agrave;nh cho hiệu thuốc, nh&agrave; s&aacute;ch, tiệm v&agrave;ng&hellip;<br /></font><font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hệ thống camera gi&aacute;m s&aacute;t d&agrave;nh cho to&agrave; nh&agrave;, c&ocirc;ng trường, biệt thự&hellip;<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;<br /></font><font face="Times New Roman">Cam kết của ch&uacute;ng t&ocirc;i :<br /></font><font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chỉ ph&acirc;n phối v&agrave; b&aacute;n sản phẩm ch&iacute;nh h&atilde;ng, c&oacute; đầy đủ CO,CQ&hellip;<br /></font><font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;Cam kết bảo h&agrave;nh 1 đối 1 trong 06 th&aacute;ng.<br /></font><font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hỗ trợ tư vấn lắp đặt miễn ph&iacute; tại địa chỉ kh&aacute;ch h&agrave;ng<br /></font><font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute;c chế độ khuyến m&atilde;i hấp dẫn v&agrave; hậu m&atilde;i theo ti&ecirc;u chuẩn nh&agrave; sản xuất.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp; <br /></font><font face="Times New Roman">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu lắp đặt camera, hay nhấc m&aacute;y v&agrave; gọi điện cho ch&uacute;ng t&ocirc;i để được tư vấn miễn ph&iacute; :<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;C&ocirc;ng Ty Cổ Phần C&ocirc;ng Nghệ V&agrave; Dịch Vụ Tin Học JVQ<br /></font><font face="Times New Roman">Địa chỉ : 73 Nguyễn Văn Trỗi &ndash; Phương Liệt &ndash; Thanh Xu&acirc;n &ndash; HN.<br /></font><font face="Times New Roman">Showroom 1: Số 10 Tạ Quang Bửu &ndash; B&aacute;ch khoa &ndash; H&agrave; Nội.<br /></font><font face="Times New Roman">Showroom 2 : 97 Nguyễn Ch&iacute; Thanh - Đống đa &ndash; H&agrave; Nội<br /></font><strong><font face="Times New Roman">Tell : 04.36686234 &ndash; Hotline : 0943.106.108 &ndash; Mr -L&ecirc; Hải<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Website : www.Camera360.vn &ndash; www.camera360.com.vn<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;</font><br /></strong>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: le thanh hai
- Địa chỉ: 73 Nguyễn Văn Trỗi -Thanh Xuân - Hà Nội
- Tel, Fax: 0943.106.108
- email: kd_camera360@yahoo.com
 

Đối tác


Top