Liệu pháp chữa đau nửa đầu từ tinh dầu thiên nhiên

  • Thread starter tinhdaungamy
  • Ngày gửi
T

tinhdaungamy

Guest
#1
<span class="Apple-style-span" style="color: #4f4f4f; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px"><p class="MsoNormal" align="center" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: center; line-height: 18px">Liệu ph&aacute;p chữa đau nửa đầu từ tinh dầu thi&ecirc;n nhi&ecirc;n</p><p class="MsoNormal" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 18px">&nbsp;Chứng đau nửa đầu đ&atilde; l&agrave; một căn bệnh phổ biến của cuộc sống hiện đại, do những t&aacute;c động từ c&ocirc;ng việc v&agrave; m&ocirc;i trường &ocirc; nhiễm. B&ecirc;n cạnh d&ugrave;ng c&aacute;c phương ph&aacute;p y học cho kết quả nhanh ch&oacute;ng, rất nhiều người đ&atilde; chọn nhưng liệu ph&aacute;p hỗ trợ&nbsp; như massage, x&ocirc;ng hương bằng tinh dầu thi&ecirc;n nhi&ecirc;n đem lại hiệu quả thực sự l&acirc;u d&agrave;i, bất ngờ.&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><img border="0px" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial" src="http://tinhdauthiennhienngamy.com.vn/editor_upload/massage.jpg" /></p><p class="MsoNormal" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 18px">Liệu ph&aacute;p tinh dầu được coi l&agrave; phương ph&aacute;p trị bệnh bằng hương thơm. C&aacute;c nghi&ecirc;n cứu y học đ&atilde; chứng minh được t&aacute;c động t&iacute;ch cực, mạnh mẽ của hương thơm đối với sức khỏe con người, đặc biệt đối với n&atilde;o.&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><img border="0px" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial" src="http://tinhdauthiennhienngamy.com.vn/editor_upload/dap-mat-na.jpg" /></p><p class="MsoNormal" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 18px">C&oacute; 4 phương ph&aacute;p chữa bệnh bằng tinh dầu, bao gồm: X&ocirc;ng hương, massage, tắm với tinh dầu v&agrave; x&ocirc;ng hơi. Trong đ&oacute; x&ocirc;ng hương l&agrave; c&aacute;ch đơn giản v&agrave; nhanh nhất đồng thời cũng mang lại hiệu quả cao. Phương ph&aacute;p n&agrave;y dựa tr&ecirc;n hiện tượng khuếch t&aacute;n hương thơm, tạo kh&ocirc;ng gian thư th&aacute;i. Phương ph&aacute;p massage v&agrave; x&ocirc;ng hơi thường được thực hiện tại c&aacute;c trung t&acirc;m Spa v&igrave; c&oacute; đủ điều kiện nhưng thường sẽ tốn k&eacute;m hơn. Tắm tinh dầu cũng l&agrave;&nbsp; một liệu ph&aacute;p được nhiều người ưa chuộng v&igrave; thực hiện đơn giản v&agrave; &iacute;t tốn k&eacute;m thời gian, c&ocirc;ng sức v&agrave; cả tiền bạc. T&ugrave;y v&agrave;o sở th&iacute;ch của mỗi người sẽ lựa chọn cho m&igrave;nh một loại tinh dầu ph&ugrave; hợp. Như tinh dầu chanh, tinh dầu cam, tinh dầu bưởi, c&uacute;c La M&atilde;, oải hương, th&ocirc;ng, hương nhu, đ&agrave;n hương&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><img border="0px" style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial" src="http://tinhdauthiennhienngamy.com.vn/editor_upload/1262775491-spa-cho-mat-tai-nha5.jpg" /></p><p class="MsoNormal" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 18px">Tuy nhi&ecirc;n việc chọn mua tinh dầu thi&ecirc;n nhi&ecirc;n nguy&ecirc;n chất&nbsp; tr&aacute;nh nhầm lẫn với hương liệu th&ocirc;ng thường cũng cần một ch&uacute;t nghệ thuật của người lựa chọn:</p><p class="MsoNormal" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; line-height: 18px">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tinh dầu thi&ecirc;n nhi&ecirc;n bao giờ cũng c&oacute; gi&aacute; cả đắt hơn dầu thơm, v&igrave; thế bạn đừng v&igrave; &ldquo;ham rẻ&rdquo; m&agrave; dễ bị &nbsp;mua nhầm phải dầu thơm</p><p class="MsoNormal" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; line-height: 18px">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xem kỹ nguồn gốc xuất xứ của loại tinh dầu bạn mua. Th&ocirc;ng thường tinh dầu sẽ được nhập từ Ph&aacute;p, Ấn Độ, Bungari, Italia&hellip;</p><p class="MsoNormal" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; line-height: 18px">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quan trọng nhất l&agrave; t&igrave;m một địa chỉ uy t&iacute;n để mua. Hiện tại tr&ecirc;n thị trường b&aacute;n kh&aacute; tr&agrave;n lan c&aacute;c loại tinh dầu. M&aacute;ch nhỏ bạn một v&agrave;i địa chỉ b&aacute;n tinh dầu nguy&ecirc;n chất được nhập khẩu từ nước ngo&agrave;i &nbsp;như C&ocirc;ng ty Tinh dầu Thi&ecirc;n nhi&ecirc;n Nga My (Số 2, Ng&otilde; 31/12 Trần Quốc Ho&agrave;n &ndash; Cầu Giấy &ndash; H&agrave; Nội). Hiện nay, c&ocirc;ng ty n&agrave;y cũng cung cấp tr&ecirc;n 100 loại tinh dầu kh&aacute;c nhau để bạn dễ d&agrave;ng chọn cho m&igrave;nh loại th&iacute;ch hợp.</p><p class="MsoNormal" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.25in; line-height: 18px"><span style="font-size: 16pt; line-height: 31px">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: 21px; line-height: 31px"><a style="color: #44973f; text-decoration: none" href="http://tinhdauthiennhienngamy.com.vn/">Sản phẩm l&agrave;m đẹp ho&agrave;n to&agrave;n từ thi&ecirc;n nhi&ecirc;n</a></span></p></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tinh dầu nga my
- Địa chỉ:
- Điện thoại: - Fax:
- email:
 

K

khoaimoc

Guest
#2
Em đang ôn thi nên đầu lúc nào cũng căng như dây đàn ấy, chị có loại tinh dầu nào giúp giảm bớt căng thẳng, dễ chịu một chút kg?
 
T

tinhdaungamy

Guest
#3
Tinh dầu oải hương có tác dụng trị đau nửa đầu rất tốt, giải tỏa căng thẳng, xông hương tinh dầu oải hương trong phòng học giúp tinh thần của bạn phấn chấn hơn, giảm bớt tình trạng trì trệ đầu óc, giúp việc học tập của bạn hiểu quả hơn. Chúc bạn thi tốt!