loa loa loa hàng mới lên anh em ghé quẹo lựa đi nha

5 Men

Lữ khách
#1
trước hết là anh em nhà me
cây 1 lùn
http://up.anhso.net
cây 2 cao đế quái
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
cây 3 tầm tầm
http://up.anhso.net
linh sam lá rí zin
http://up.anhso.net
linh sam bông trắng lùn già khú
http://up.anhso.net
trang đỏ
http://up.anhso.net
trang đỏ ghép vàng,2 màu nhìn vui vui
http://up.anhso.net
trang cam lá liễu
http://up.anhso.net
trang hồng chơi tàn
http://up.anhso.net
trang vàng zin
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net

sứ bé bự
http://up.anhso.net
thanh trà
http://up.anhso.net
bùm sụm khủng
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
bông bụp ngũ sắc(ghép 5 màu)
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
ổi tàu
http://up.anhso.net
vạn niên(dành cho anh em chuẩn bị cho noel khớ khớ khớ)
http://up.anhso.net
mai vàng(nhiều quá nên khó chụp thấy gốc)
http://up.anhso.net

sứ bé bự
http://up.anhso.net
thanh trà
http://up.anhso.net
bùm sụm khủng
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
bông bụp ngũ sắc(ghép 5 màu)
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
ổi tàu
http://up.anhso.net
vạn niên(dành cho anh em chuẩn bị cho noel khớ khớ khớ)
http://up.anhso.net
mai vàng(nhiều quá nên khó chụp thấy gốc)
http://up.anhso.net
 

Top