Lọc nước nghành thuỷ sản

  • Thread starter Kiên Trường
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Kiên Trường
- Địa chỉ: Tp.HCM
- Tel, Fax: 08.3.7511.011 ::: FaX 08.3.8778.109
- email: usfilter.fsi@gmail.com
================================

<p><font size="4">Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nh&agrave; ph&acirc;n phối hệ thống lọc chuy&ecirc;n dụng cho ngh&agrave;nh thủy sản.</font><font size="4">Đ&atilde; cung cấp cho c&aacute;c cty,trại t&ocirc;m giống lớn như Minh Ph&uacute;,Việt &Uacute;c.....</font></p><p><font size="4">Rất mong sự quan t&acirc;m của qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng</font></p><p><font size="4">Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ 09.09.09.89.85 gặp Mr.Việt để được tư vấn tốt hơn</font></p><p><font size="4">Tr&acirc;n trọng</font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top