LỢN RỪNG VIỆT NAM

  • Thread starter tungyendinh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

tungyendinh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tungyendinh
- Địa chỉ: xã định liên huyện yên định tỉnh thanh hóa
- Tel, Fax: 01662880833 ::: FaX
- email: tung@.com.vn
================================

<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp; Trại lợn rừng việt nam , chuy&ecirc;n cung cấp ra thị trường , con giống lợn rừng việt nam số lượng nhiều trọng lượng từ 10kg/con - 70kg/con được bắt từ rừng về thuần chủng . lợn đẹp miễn ch&ecirc; gi&aacute; cả hợp l&yacute; nh&acirc;t miền bắc.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;- ngo&agrave;i ra trại nu&ocirc;i c&ograve;n b&aacute;n lợn rưng đời con việt nam sinh sản trong trại dễ nu&ocirc;i .</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; lợn rừng th&aacute;i lan gi&aacute; rẻ miễn ph&iacute; vận chuyển cho b&agrave; con ở ngo&agrave;i tỉnh mua số lượng nhiều</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; l&agrave;m giấy tờ kiểm l&acirc;m đầy đủ&nbsp; v&agrave; hướng dẩn kỷ thuật nu&ocirc;i lợn rừng.</p><p>&nbsp; giấy ph&eacute;p số : 884kl-ttpc ng&agrave;y 12/12/2008</p><p>&nbsp;Li&ecirc;n hệ anh T&ugrave;ng :01662880833 - 01253737123.</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top