Bán *long an bán bồ câu pháp giống 120k/cặp pháp đẻ 200k/cặp

  • Thread starter chaugiatung
  • Ngày gửi
chaugiatung

chaugiatung

Lữ khách
#1
Trang trại châu tùng chuyên cung cấp bồ câu pháp giống pháp đẻ pháp thịt và bồ câu kiểng các loại
Pháp giống:120k/cặp
Pháp Đẻ:200k/cặp
Pháp thịt:35k/con
Bồ kiểng:call
ĐC:huyện Đức Huệ,Tỉnh Long An
ĐT:0918499389 or 01653902917
website:http://bocauchautung.com
Email:chaugiatung@gmail.com or chaugiatung2003@yahoo.com

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fbocauchautung.com%2Fimages%2Ftung%2Fphapdelon.JPG&hash=6f97276b4ca61bf58482b26ce84f4cb1
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fbocauchautung.com%2Fimages%2Ftung%2Fphapthitlon.JPG&hash=5b9f98299eef5c93ae04b36cff841fad


BỒ CÂU GÀ BANH
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fbocauchautung.com%2Fimages%2Ftung%2Fgabanhlon.JPG&hash=981595faa8b39264dc7c20b888e83d20


BỒ CÂU NHẬT XÒE
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fbocauchautung.com%2Fimages%2Ftung%2Fnhatlon.JPG&hash=9ac277034ab20cc19db71d8a375e6295


BỒ CÂU SƯ TỬ Ý
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fbocauchautung.com%2Fimages%2Ftung%2Fsutulon.JPG&hash=b465ad32878f220e0f451539f098d069


BỒ CÂU VẨY CÁ
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fbocauchautung.com%2Fimages%2Ftung%2Fvaycalon.JPG&hash=a0233cd8ea9a0809c527b2b1c85178d6
 

Last edited:

Đối tácTop