Long An - Bán gà tre mỹ lai rừng con giá rẻ

LongAnQueToi

Nhà nông nghiệp dư
#1
Gà 2 tuần tuổi 100k/em
Gà 1,5 tháng 150k/em

Gà cha tre lai MỸ 75%, gà điều nặng 1k150
Gà mẹ gà tre lai rừng F2 màu điều,đen nặng 8-9 lạng

ĐC: An Ninh Đông- Đức Hòa - Long An (free ship)

ĐT: 0126 777 4947

Gà con 2 tuần tuổi 100k/em
Gà cha mẹ 

Last edited:
Top