Long An - Bán gà tre mỹ lai rừng con giá rẻ

  • Thread starter LongAnQueToi
  • Ngày gửi
LongAnQueToi

LongAnQueToi

Nhà nông nghiệp dư
#1
Gà 2 tuần tuổi 100k/em
Gà 1,5 tháng 150k/em

Gà cha tre lai MỸ 75%, gà điều nặng 1k150
Gà mẹ gà tre lai rừng F2 màu điều,đen nặng 8-9 lạng

ĐC: An Ninh Đông- Đức Hòa - Long An (free ship)

ĐT: 0126 777 4947

Gà con 2 tuần tuổi 100k/em

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH201202134307yte3ngu3nz621590.jpeg&hash=8c76687a787f862762334b8995ad6d1d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH201202134307zjkwogqwzj623440.jpeg&hash=418c7e3915d1103effe0c157979f3497

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH201202134307ognjotfhnz584364.jpeg&hash=6f3ec44a494e45fb23df52c8777bef0c

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH201202134307odzkm2rin2645355.jpeg&hash=e78aaa5c74090d59fdd8a9d534ad7a2e

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH201202134307n2jjndjjzd682753.jpeg&hash=2b5b92bc144f989b382aa2307d8f65d0

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH201202134307otzlmgflmz639231.jpeg&hash=82067d79969776f02a11e6c80e300ebb


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH201201313005oduyzdiyzt630488.jpeg&hash=b82516b8800694552b1b319e325c238f

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH201201313005nzq4zjuzmd614177.jpeg&hash=3934997a00e2dd4e78050044cc94f619

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH201201313005ztjjytfing610510.jpeg&hash=c849220d767aca7d51ef44d6e2c5fc63

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH201201313005nzi2mtqwzm636262.jpeg&hash=ac61454a63d9fcf7903853769baf6df0

Gà cha mẹ


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH201201272604zdrhyjg0md652789.jpeg&hash=6cd7e386f7a26684a3aa97643f586962

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH201201272604nmi0nmzmm2947082.jpeg&hash=b862f986a4369a3d1baa8d6b8dc1b198

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH201201272604nmjmotnizd623833.jpeg&hash=238161be82ae92ed697e9904522d88c3

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH201201272604mdq5ztnjmj585011.jpeg&hash=ef75c7fcb8e3023dbfde2085f04546f5


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2011122936252m2rknjvjmt592871_1.jpeg&hash=771d8006e6870748802be5a3b431600c

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2011122936252zjlkymnkym618934_1.jpeg&hash=e57e6004364a018f69e947363ffb00be

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2011122936252nde4ogriyj601679_1.jpeg&hash=2627a426d57df1919053c97ffd03b533

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2011122936252zdfknzizmz732235_1.jpeg&hash=f326f2d54fb1423e6cc9ccf8b9d4bc15

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2011122936252owe1owqwy2746766_1.jpeg&hash=65d335db05c92594680a4b28446f425d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2011122936252zdqxnmm1zj573092_1.jpeg&hash=21b6e92c3ecc440dd864f38edbccc5da

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2011122936252zda4owrlzm744687_1.jpeg&hash=7d354479c5f4f03106aca3297cf8ae65

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2011122936252mdy0zjdmmj701821_1.jpeg&hash=560193db75b1c06edb129491a372c1cb

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2011122936252zjlkzmjimg1267605.jpeg&hash=4b9d5e6fefb2e4051b5d99153798e8ed
 

Last edited:

Đối tácTop