Long Thành - Bán cây lộc vừng dáng ngũ long quá đẹp!

#1
E ở Long Phước - Long Thành - Đồng Nai mặt tiền QL51 mời các Bác đến xem cây!
SĐT 0938 216 279 - E tên Dũng.Rất vui được giao lưu cùng các Bác!

 

Last edited:
#7
bác nào nhiệt tình e cho đi nhanh trong ngày hôm nay
 

#8
E ở Long Phước - Long Thành - Đồng Nai mặt tiền QL51 mời các Bác đến xem cây!

 
Last edited:
#18
không có số nào lùi.chỉ tiến và tiến
không những 9 nút mà còn tiến tới đỉnh
sang tên trong vòng 1 điếu thuốc