Long xuyên An Giang cần bán gà Tân Châu nhạn khét làm nọc!!!!

  • Thread starter airgen
  • Ngày gửi
A

airgen

Guest
#1
Tình hình là em cần bán cặp gà trích.
Trống chuối đúng 12th đang vào chu kỳ thay lông mùa đầu, lông đuôi rụng gần hết, chân vàng, mõ vàng, chân vuông, mã dìm, mồng trích ko râu, nặng 500gram. Giá ra đi là 1 triệu

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi171.photobucket.com%2Falbums%2Fu283%2Falonewolf76%2F260720112573.jpg&hash=f058eb5ba50c0b3c2fe110b5042deae7

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi171.photobucket.com%2Falbums%2Fu283%2Falonewolf76%2F260720112570.jpg&hash=547bd836eae9f60f0fe6bfa931ec890b

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi171.photobucket.com%2Falbums%2Fu283%2Falonewolf76%2F260720112559.jpg&hash=0dda81b073f1b09b28ba869a0c93c8b4

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi171.photobucket.com%2Falbums%2Fu283%2Falonewolf76%2F260720112560.jpg&hash=3608298ac084fdbab5e0e53ee63f7ac6


Mái khét sữa trích, chân vàng mỏ vàng nghệ hàng đẹp nha, đẻ 2 lứa, nặng 500gr, đuôi dài hậu bự. đang ấp lứa 2. Giá 1 triệu (con mái ko bao gồm trứng)

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi171.photobucket.com%2Falbums%2Fu283%2Falonewolf76%2F260720112565.jpg&hash=14531cf61d3f188f333aa5f7a482e191

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi171.photobucket.com%2Falbums%2Fu283%2Falonewolf76%2F260720112569.jpg&hash=e979977a18e830479f621ead5c10046a


mái nhạn hôm nay hơn 4th đã đi theo trống và đè xuống là giũ lông nha. Hơn tháng nữa có khả năng sẽ đẻ.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fgakieng.com%2Fforum%2Fimages%2Fsmilies%2Fbiggrin.gif&hash=c751a202feee332a676d17fed54419b0
Mái nhạn size mini mồng trích sát sọ, râu nhẹ, chân xanh vuông có rãnh, chân vừa ko lùn ko cao
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fgakieng.com%2Fforum%2Fimages%2Fsmilies%2Fwink.gif&hash=c509588f33d2c9fbee19506f16a4948c
, đuôi dài hậu bự y như con bồ câu trắng luôn
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fgakieng.com%2Fforum%2Fimages%2Fsmilies%2Ftongue.gif&hash=63b33010960d5991c3ce14aa6c446b2b

Giá em nó ra đi là 400k tại long xuyên an giang


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi171.photobucket.com%2Falbums%2Fu283%2Falonewolf76%2F5767056700_d352d66dd6_z.jpg&hash=b2540f4a7c38297a41b5df4f66bfd29e

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi171.photobucket.com%2Falbums%2Fu283%2Falonewolf76%2F290720112674.jpg&hash=712f69ee3ef8307936b6304136b18e91

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi171.photobucket.com%2Falbums%2Fu283%2Falonewolf76%2F290720112672.jpg&hash=9d5275be4947b27f1c4e2cc911b03146

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi171.photobucket.com%2Falbums%2Fu283%2Falonewolf76%2F290720112687.jpg&hash=f222cc2be5cff0305c4b3ce6948976ca

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi171.photobucket.com%2Falbums%2Fu283%2Falonewolf76%2F290720112649.jpg&hash=25ae9ecd661b4a6b480d98576c382419

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi171.photobucket.com%2Falbums%2Fu283%2Falonewolf76%2F290720112663.jpg&hash=27b5b668707b85573299c113055ca559


Sđt: 0188.934.9984
(đt hết tiền ko trả lời tn. có call có fix!)

Em ở Long xuyên.
Ai ko mua cũng cho em xin chữ up nha.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fgakieng.com%2Fforum%2Fimages%2Fsmilies%2Fredface.gif&hash=63d03156580eda5856af58302b2fbc65

Thật sự mua hãy gọi nha, đừng đặt gạch rồi biến mất tiêu, mất thời gian đôi bên.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fgakieng.com%2Fforum%2Fimages%2Fsmilies%2Fmad.gif&hash=8206f9b64d9ebda54090e45fb8fdca0f
Cũng đừng trả giá như giá gà tre đá nha, chỗ buôn bán
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fgakieng.com%2Fforum%2Fimages%2Fsmilies%2Fsmile.gif&hash=31bb315afee98cdf2f3a8b221360de53

Tks all!
 

Đối tácTop