Lớp học nuôi cấy mô

  • Thread starter nguyendangcuong
  • Ngày gửi
N

nguyendangcuong

Guest
#1
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt; line-height: 150%">Giới thiệu</span></strong></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 18pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Với mục đ&iacute;ch đ&agrave;o tạo nguồn nh&acirc;n lực kỹ thuật về nu&ocirc;i cấy m&ocirc; tế b&agrave;o thực vật cũng như phổ biến kỹ thuật nu&ocirc;i cấy m&ocirc; tế b&agrave;o thực vật đến những người y&ecirc;u th&iacute;ch kỹ thuật n&agrave;y, Trung t&acirc;m Nghi&ecirc;n cứu v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao dự kiến mở lớp &ldquo;<strong>KỸ THUẬT NU&Ocirc;I CẤY M&Ocirc; TẾ B&Agrave;O THỰC VẬT<span style="color: black">&rdquo;</span></strong> tại Trung t&acirc;m Nghi&ecirc;n cứu v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng nghiệp C&ocirc;ng nghệ cao - Ấp 1 &ndash; Phạm Văn Cội &ndash; Củ Chi, nhằm phổ biến kỹ thuật nu&ocirc;i cấy m&ocirc; tế b&agrave;o thực vật theo ti&ecirc;u ch&iacute; của Trung t&acirc;m.</span></p> <p align="center" style="margin-left: 36pt; text-align: center; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt; line-height: 150%">Mục ti&ecirc;u đ&agrave;o tạo v&agrave; quyền lợi học vi&ecirc;n</span></strong></p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">1. Mục ti&ecirc;u đ&agrave;o tạo</span></strong></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 18pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trang bị kiến thức cơ bản về nu&ocirc;i cấy m&ocirc; tế b&agrave;o thực vật cũng như c&aacute;c thiết bị cần thiết, cũng như c&aacute;ch pha c&aacute;c m&ocirc;i trường cần thiết cho nu&ocirc;i cấy m&ocirc;. Về thực h&agrave;nh c&aacute;c học vi&ecirc;n sẽ được thực h&agrave;nh c&aacute;c kỹ năng cần thiết như pha m&ocirc;i trường, kỹ thuật cấy chuyền&hellip;tại ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm nu&ocirc;i cấy m&ocirc; của trung t&acirc;m.</span></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">2. Quyền lợi học vi&ecirc;n</span></strong></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kết th&uacute;c kh&oacute;a học, ngo&agrave;i những kiến thức c&oacute; được, học vi&ecirc;n sẽ c&oacute; điều kiện tham quan học hỏi m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i cấy m&ocirc; cũng như c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh canh t&aacute;c n&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao tại Trung t&acirc;m Nghi&ecirc;n cứu v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng nghiệp C&ocirc;ng nghệ cao. </span></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Được tư vấn c&ocirc;ng nghệ v&agrave; thiết kế một ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm nu&ocirc;i cấy m&ocirc; khi c&oacute; nhu cầu. </span></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Được cấp chứng chỉ chứng nhận đ&atilde; tham gia lớp học &ldquo;Kỹ thuật nu&ocirc;i cấy m&ocirc; tế b&agrave;o thực vật&rdquo; do trung t&acirc;m cấp</span></p> <p align="center" style="margin: 3pt 0cm; text-align: center; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt; line-height: 150%">Đối tượng v&agrave; chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo</span></strong></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">1. Đối tượng</span></strong></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tiếp nhận học vi&ecirc;n l&agrave; n&ocirc;ng d&acirc;n, sinh vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n,<span style="color: red"> </span>đơn vị c&oacute; nhu cầu t&igrave;m hiểu kỹ thuật nu&ocirc;i cấy m&ocirc; tế b&agrave;o thực vật.</span></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">2. Chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo</span></strong></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 27pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">L&yacute; thuyết ( 2 buổi):</span></strong></p> <p style="text-indent: 27pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">+ </span></strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">Tổng quan về nu&ocirc;i cấy m&ocirc; tế b&agrave;o thực vật<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +&nbsp; C&aacute;c kỹ thuật nu&ocirc;i cấy m&ocirc; cơ bản </span></p> <p style="text-indent: 27pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">+ Giới thiệu c&aacute;c m&ocirc;i trường nu&ocirc;i cấy phổ biến trong nu&ocirc;i cấy m&ocirc; tế b&agrave;o thực vật</span></p> <p style="text-indent: 27pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">+ Giới thiệu c&aacute;c dụng cụ v&agrave; trang thiết bị sử dụng trong nu&ocirc;i cấy m&ocirc; tế b&agrave;o thực vật</span></p> <p style="text-indent: 27pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">Thực h&agrave;nh ( 4 buổi): </span></strong></p> <p style="text-indent: 27pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">+ </span></strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">Tập pha c&aacute;c m&ocirc;i trường cần thiết </span></p> <p style="text-indent: 27pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">+ </span></strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">Khử tr&ugrave;ng mẫu cấy v&agrave; v&ocirc; mẫu</span></p> <p style="text-indent: 27pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">+ Cấy chuyền giữ giống v&agrave; cấy chuyền nh&acirc;n chồi</span></p> <p style="text-indent: 27pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">+ </span></strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">Tạo c&acirc;y con ho&agrave;n chỉnh in vitro</span></p> <p style="margin: 3pt 0cm 3pt 28.5pt; text-align: justify; text-indent: -1.5pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">+ Chọn lọc những c&acirc;y đủ điều kiện để huấn luận ra vườn ươm v&agrave; học kỹ thuật chăm s&oacute;c hậu nu&ocirc;i cấy m&ocirc;</span></p> <p align="center" style="margin: 3pt 0cm; text-align: center; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt; line-height: 150%">Đăng k&yacute; tham gia</span></strong></p> <p style="margin: 3pt 0cm 3pt 37.05pt; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">- Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: Ph&ograve;ng Quản l&yacute; Khoa học v&agrave; Chuyển giao C&ocirc;ng nghệ - Trung t&acirc;m Nghi&ecirc;n cứu v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng nghiệp C&ocirc;ng nghệ cao.</span></p> <p style="margin: 3pt 0cm 3pt 37.05pt; text-align: justify; text-indent: -37.05pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ĐC</span></strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">: Ấp 1 &ndash; Phạm Văn Cội &ndash; Củ Chi &ndash; TP. Hồ Ch&iacute; Minh hoặc Văn ph&ograve;ng 499 <br /> CMT8 &ndash; P.13 &ndash; Q.10 &ndash; TP. HCM. </span></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ĐT</span></strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">: 083.5375910. <strong>FAX</strong>: 083.7949743</span></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Học ph&iacute; : 500.000/ 1học vi&ecirc;n</span></p> <p style="margin: 3pt 0cm 3pt 54pt; text-align: justify; text-indent: 18pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">- Trung t&acirc;m sẽ mở lớp học h&agrave;ng th&aacute;ng khi c&oacute; đủ số học vi&ecirc;n đăng k&yacute;, nếu c&oacute; nhu c&aacute;c cơ quan c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ:</span><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%; letter-spacing: -1pt"><br />Phạm Huỳnh Ngọc T&uacute;. DD: 0917102610, Email: <a href="mailto:phamhuynhngoctu@gmail.com">Phamhuynhngoctu@gmail.com</a></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%" /></p> <p style="margin: 3pt 0cm; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%; letter-spacing: -1pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%; letter-spacing: -1.2pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nguyễn&nbsp; Đăng&nbsp; Cương.&nbsp; DD: 01686862471 Email:<span /><a href="mailto:Nguyendangcuong.260388@gmail.com">Nguyendangcuong.260388@gmail.com</a></span></p> <p style="line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">&nbsp;</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nông nghiệp công nghệ cao( AHTP)
- Địa chỉ: Ấp 1, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi
- Điện thoại: - Fax:
- email:
 

N

ntntrinh

Guest
#2
Các khóa học đào tạo tại trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Gửi các anh, chị, em thông tin mới về các lớp học thường xuyên tại TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TPHCM
KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC
MỘT SỐ LOẠI HOA LAN PHỔ BIẾN HẬU NUÔI CẤY MÔ​

1. Mục đích:
- Giới thiệu mô hình trồng hoa lan cắt cành – mô hình của cơ cấu nông nghiệp đô thị.
- Phổ biến kỹ thuật trồng và chăm sóc một số loại lan cắt cành hậu nuôi cấy mô.
- Giúp người dân có kiến thức để lập vườn và chăm sóc vườn lan tốt hơn nhằm chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng đô thị và nâng cao thu nhập.
2. Thời gian: theo nhu cầu của học viên
3. Địa điểm: Khu NNCNC và các vườn lan ở Củ Chi
4. Nội dung khóa học:
4.1 Nội dung:

Giới thiệu các loài lan
Thị trường hoa lan cắt cành
Đặc điểm cây và hoa
Các yêu cầu kỹ thuật cơ bản
Điều kiện ngoại cảnh
Nước tưới và cách tưới nước
Phân bón và cách bón phân
Sâu bệnh hại chính - Phòng trị

Giá thể trồng lan
Cách trồng
Thiết kế vườn lan
Nhân giống lan
Thực hành tách, chiết, trồng

Quản lý vườn lan
Hiệu quả kinh tế
Xử lý ra hoa theo nhu cầu
Công nghệ mới trong sản xuất lan cắt cành

4.2 Yêu cầu khóa học
Nắm bắt được kiến thức và kỹ năng thực hành trong việc trồng và chăm sóc hoa lan hậu nuôi cấy mô
4.3 Số lượng: tùy theo nhu cầu của lớp học
4.4 Phương pháp học tập: Lý thuyết song song thực hành
4.5 Học phí: 2.000.000/HV (có thể thay đổi tùy theo chi phí vật tư gảing dạy)

Ghi danh tại: Phòng Quản lý Khoa học và Chuyển giao Công nghệ - Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao.
Ấp 01, đường Phạm Văn Cội, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, HCM.
Hoặc liên hệ đăng ký qua ĐT: 08 3 5375910, DĐ: 0917 10 26 10 (C.Tú)
Email: qlkhcgcn.ahtp@gmail.com


KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG MỘT SỐ LOẠI HOA LAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ
1. Nội dung khóa học: bao gồm lý thuyết và thực hành
- Nội dung 1: Giới thiệu khái niệm cơ bản về phương pháp nuôi cấy mô;
- Nội dung 2: Giới thiệu một số trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất sử dụng trong phương pháp nuôi cấy;
- Nội dung 3: Giới thiệu các thao tác cơ bản về phương pháp nuôi cấy mô trong phòng thí nghiệm;
- Thực hành: tham quan phòng thí nghiệm, thực hành một số thao tác cơ bản: chuẩn bị hóa chất, pha môi trường…
2. Thời gian học: theo nhu cầu học viên
3. Địa điểm học: Phòng thí nghiệm Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao - Ấp 1 – Phạm Văn Cội - Tp. Hồ Chí Minh.
4. Số lượng học viên: 01-05 HV/lớp
5. Học phí: 2.000.000/HV (có thể thay đổi tùy theo chi phí vật tư)
6. Ghi danh tại: Phòng Quản lý Khoa học và Chuyển giao Công nghệ - Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao
ĐC: Ấp 1 – Phạm Văn Cội - Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 08 3 5375910 DĐ: 0934589109 (C. Trinh)
Email: qlkhcgcn.ahtp@gmail.com
 
Last edited: