Lớp học trồng lan

  • Thread starter nguyendangcuong
  • Ngày gửi
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 135%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 18pt; line-height: 135%">Giới thiệu</span></strong></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 18pt; line-height: 135%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 135%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Với mục đ&iacute;ch đ&agrave;o tạo nguồn nh&acirc;n lực kỹ thuật chăm s&oacute;c hoa lan cũng như phổ biến kỹ thuật chăm s&oacute;c hoa lan đến những người y&ecirc;u th&iacute;ch hoa lan, Trung t&acirc;m Nghi&ecirc;n cứu v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao dự kiến mở lớp </span>&ldquo;<strong><span style="color: black">ỨNG DỤNG C&Ocirc;NG NGHỆ CAO TRONG SẢN XUẤT HOA LAN THEO QUY M&Ocirc; THƯƠNG MẠI&rdquo;</span></strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 135%"> tại Trung t&acirc;m Nghi&ecirc;n cứu v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng nghiệp C&ocirc;ng nghệ cao - Ấp 1 &ndash; Phạm Văn Cội &ndash; Củ Chi, nhằm phổ biến kỹ thuật chăm s&oacute;c hoa lan theo ti&ecirc;u ch&iacute; của Trung t&acirc;m.</span></p> <p align="center" style="margin-left: 36pt; text-align: center; line-height: 135%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 18pt; line-height: 135%">Mục ti&ecirc;u đ&agrave;o tạo v&agrave; quyền lợi học vi&ecirc;n</span></strong></p> <p style="text-align: justify; line-height: 135%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 135%">1. Mục ti&ecirc;u đ&agrave;o tạo</span></strong></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 18pt; line-height: 135%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 135%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trang bị kiến thức cơ bản về quy tr&igrave;nh kỹ thuật nh&acirc;n giống, kỹ thuật trồng v&agrave; chăm s&oacute;c một số lo&agrave;i hoa lan phổ biến giai đoạn hậu nu&ocirc;i cấy m&ocirc;, kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật v&agrave; một số chế phẩm sinh học trong canh t&aacute;c n&ocirc;ng nghiệp, kỹ năng thiết kế vườn lan gia đ&igrave;nh v&agrave; vườn lan theo hướng n&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao.</span></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%">2. Quyền lợi học vi&ecirc;n</span></strong></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kết th&uacute;c kh&oacute;a học, ngo&agrave;i những kiến thức c&oacute; được, học vi&ecirc;n sẽ c&oacute; điều kiện tham quan học hỏi m&ocirc; h&igrave;nh trồng lan cũng như c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh canh t&aacute;c n&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao tại Trung t&acirc;m nghi&ecirc;n cứu v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng nghiệp C&ocirc;ng nghệ cao.</span></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Được tư vấn c&ocirc;ng nghệ v&agrave; được&nbsp; ưu ti&ecirc;n lựa chọn giống qu&yacute; khi c&oacute; nhu cầu trồng lan. </span></p> <p align="center" style="margin: 3pt 0cm; text-align: center; line-height: 135%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 18pt; line-height: 135%">Đối tượng v&agrave; chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo</span></strong></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; line-height: 135%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 135%">1. Đối tượng</span></strong></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; line-height: 135%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 135%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tiếp nhận học vi&ecirc;n l&agrave; n&ocirc;ng d&acirc;n, sinh vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu t&igrave;m hiểu kỹ thuật chăm s&oacute;c hoa lan.</span></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; line-height: 135%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 135%">2. Chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo</span></strong></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 135%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 135%">Nội dung kh&oacute;a học như sau:</span></p> <p style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%">- Nội dung 1: Giới thiệu đặc điểm chung về c&aacute;c loại hoa lan phổ biến&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p> <p style="margin-left: 37.05pt; text-align: justify; text-indent: -1.05pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%">- Nội dung 2: Giới thiệu quy tr&igrave;nh kỹ thuật trồng lan v&agrave; kỹ thuật nh&acirc;n giống &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c&aacute;c loại lan phổ biến theo hướng nu&ocirc;i cấy m&ocirc;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p> <p style="margin-left: 37.05pt; text-align: justify; text-indent: -1.05pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%">- Nội dung 3: Giới thiệu c&aacute;c bệnh phổ biến tr&ecirc;n lan, c&aacute;ch thức điều trị v&agrave; kiểm tra c&aacute;c bệnh lan bằng kỹ thuật sinh học ph&acirc;n tử</span></p> <p style="margin-left: 37.05pt; text-align: justify; text-indent: -1.05pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%">- Nội dung 4: Tư vấn thiết kế vườn lan gia đ&igrave;nh v&agrave; hiệu quả kinh tế cụ thể của m&ocirc; h&igrave;nh vườn lan đối với c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh</span></p> <p style="margin-left: 37.05pt; text-align: justify; text-indent: -37.05pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Nội dung 5: Thực h&agrave;nh trồng lan con v&agrave; tham quan m&ocirc; h&igrave;nh trồng lan của trung t&acirc;m.</span></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 135%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 135%">&nbsp;</span></p> <p align="center" style="margin: 3pt 0cm; text-align: center; line-height: 135%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 18pt; line-height: 135%">Đăng k&yacute; tham gia</span></strong></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; line-height: 135%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 135%">- Học ph&iacute;: 200.000đ/học vi&ecirc;n </span></strong></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; line-height: 135%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 135%">- Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ về Ph&ograve;ng Quản l&yacute; Khoa học v&agrave; Chuyển giao C&ocirc;ng nghệ - Trung t&acirc;m Nghi&ecirc;n cứu v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng nghiệp C&ocirc;ng nghệ cao. </span></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; line-height: 135%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 135%">&nbsp;&nbsp;&nbsp; ĐC</span></strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 135%">: Ấp 1 &ndash; Phạm Văn Cội &ndash; Củ Chi &ndash; TP. Hồ Ch&iacute; Minh hoặc Văn ph&ograve;ng 499 CMT 8 &ndash; P.13 &ndash; Q.10 &ndash; TP. HCM. </span></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; line-height: 135%" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 135%">&nbsp;&nbsp;&nbsp; ĐT</span></strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 135%">: 083.5375910. <strong>FAX</strong>: 083.7949743</span></p> <p style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; line-height: 135%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 135%">- Trung t&acirc;m sẽ mở lớp học h&agrave;ng th&aacute;ng, c&aacute;c cơ quan c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ: <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="letter-spacing: -1pt">Phạm Huỳnh Ngọc T&uacute;. DD: 0917102610, Email: <a href="mailto:phamhuynhngoctu@gmail.com">Phamhuynhngoctu@gmail.com</a></span></span></p> <p style="margin: 3pt 0cm; line-height: 135%" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 135%; letter-spacing: -1pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 14pt; line-height: 135%; letter-spacing: -1.2pt">&nbsp;Nguyễn &nbsp;Đăng &nbsp;Cương.&nbsp; DD: 01686862471 Email: &nbsp;<a href="mailto:Nguyendangcuong.260388@gmail.com">Nguyendangcuong.260388@gmail.com</a></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 135%; letter-spacing: -1.2pt" /></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nông nghiệp công nghệ cao( AHTP)
- Địa chỉ: Ấp 1, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi
- Điện thoại: 083.5375910 - Fax:
- email: nguyendangcuong.260388@gmail.com
 

Quảng cáoTop