Lũ lụt cần tiền bán gấp cặp nhím giống cực tốt

  • Thread starter nguyenhongduong123
  • Ngày gửi
N

nguyenhongduong123

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Hòng Dương
- Địa chỉ: Thôn đồn thượng- xã Đức Liên Vũ Quang- hà tĩnh
- Tel, Fax: 0988065407::: FaX
- email: quyenle.info@gmail.com
================================

<p>Ch&agrave;o tất cả mọi người!</p><p>Như c&aacute;c bạn đ&atilde; biết tại qu&ecirc; t&ocirc;i H&agrave; Tĩnh đang diễn ra trận lũ thế kỷ.</p><p>Hiện tại t&ocirc;i đang c&oacute; cặp nh&iacute;m giống cực tốt tuy nhi&ecirc;n cần tiền gấp để c&oacute; thể ổn định cuộc sống sau lũ cần b&aacute;n gấp. ai c&oacute;&nbsp; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ:</p><p>Nguyễn Th&agrave;nh Vinh C&ocirc;ng an x&atilde; Đức Li&ecirc;n - vũ Quang - H&agrave; Tĩnh</p><p>ĐT: 0988 065 407 ỏ 0902 841 830</p><p>THanks!</p>
 

Top