Luật Đất đai 2013 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2014

PHM

Nhanong.Com
#1
TTO - Năm luật có liên quan trực tiếp đến người dân, trong đó có Luật đất đai 2013 và nhiều quy định mới sẽ phát sinh hiệu lực từ 1-7: đội nón bảo hiểm dỏm bị phạt, được gộp phép 3 năm nghỉ một lần...

Năm văn bản luật (được Quốc hội thông qua năm 2013) chính thức có hiệu lực từ 1-7-2014 với nhiều thay đổi quan trọng so với quy định cũ gồm: Luật đất đai, Luật đấu thầu, Luật tiếp công dân, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Luật phòng cháy chữa cháy.


Luật đất đai 2013 với nhiều thay đổi quan trọng so với Luật đất đai 2003

Trong đó, Luật đất đai 2013 - văn bản luật quan trọng với nhiều nội dung được điều chỉnh, bổ sung có liên quan đến vấn đề sử dụng đất, công khai quy hoạch, cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được nhiều người quan tâm chờ đơi.

Đảm bảo quyền lợi của người sử dụng khi thu hồi đất

Theo Luật đất đai 2013, từ 1-7, nhà nước chỉ thu hồi đất với các sự án đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư và một số trường hợp được HĐND cấp tỉnh xem xét qua chủ trương thu hồi đất, loại bỏ những trường hợp thu hồi đất làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người sử dụng đất.

Luật cũng quy định chế tài mạnh đối với chậm đưa đất đã được giao, cho thuê vào sử dụng, quy định đầy đủ, rõ ràng về những trường hợp thật cần thiết mà nhà nước phải thu hồi. Theo luật mới, giá đất bồi thường không áp dụng theo bảng giá đất mà áp dụng giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Điểm quan trọng nữa của luật đất đai 2013 là quy định rõ nguyên tắc định giá đất phải theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá, theo thời hạn sử dụng đất.

Luật đất đai 2013 cũng quy định cụ thể các trường hợp sử dụng đất được và không được cấp sổ đỏ, quy định về cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất (trường hợp có hoặc không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất trước ngày 1-7-2014.

Để Luật đất đai có thể thi hành ngay từ ngày 1-7, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị định hướng dẫn như các Nghị định 43/2014/NĐ-CP, 44/2014/NĐ-CP, 45/2014/NĐ-CP và 46/2014/NĐ-CP để hướng dẫn.

Một trong những điểm đáng chú ý trong các nghị định trên là quy định cụ thể 8 trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất; vẫn ngoại lệ cấp quyền sử dụng đất đối với thửa đất đang sử dụng có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu (dưới 30m2)

Trong đó, thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của UBND cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của UBND cấp tỉnh, không tranh chấp, thì chủ sử dụng đất sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Một dự án bỏ hoang nhiều năm không thực hiện tại huyện Bình Chánh, TP.HCM - Ảnh: Tư liệu Tuổi Trẻ


ĐAN CHI​
Nguồn:http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/614914/nam van-ban-luat-va-nhieu-quy-dinh-quan-trong-co-hieu-luc-tu-1-7.html