Lưới che nắng

  • Thread starter lehavina
  • Ngày gửi
L

lehavina

Guest
#1
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 14pt">C&Ocirc;NG TY TNHH L&Ecirc; H&Agrave; VINA</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="background-color: #f4f4f4; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: #1e3672">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp lưới che nắng&nbsp;được nhập khẩu từ h&agrave;n quốc,th&aacute;i lan...hoặc&nbsp;được sản xuất trong nước với c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến nước ngo&agrave;i.lưới c&oacute;&nbsp;độ bền chắc,dai. tho&aacute;t nước nhanh.đặc biệt c&oacute; h&agrave;n lượng UV n&ecirc;n tạo&nbsp;độ che phủ cao từ 40&nbsp;đến 90%.được d&ugrave;ng bao che s&acirc;n vườn, s&acirc;n b&oacute;ng&nbsp;đ&aacute;,b&atilde;i&nbsp;đậu xe...trồng rau,hoa.che lan....</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-color: #f4f4f4; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: #1e3672">sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i co gi&aacute; th&agrave;nh cạnh tranh,phục vụ tận t&igrave;nh,bảo h&agrave;nh l&acirc;u v&agrave; chất lượng.</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-color: #f4f4f4; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: #1e3672">h&atilde;y ll&nbsp;để t&igrave;m hiểu th&ecirc;m</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-color: #f4f4f4; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: #1e3672">Phạm Thị Xu&acirc;n Lộc</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-color: #f4f4f4; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: #1e3672">Ph&ograve;ng kinh doanh</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-color: #f4f4f4; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #1e3672">ĐT: 08.37272378 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Fax: 08.37272379</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: #1e3672"></span></p> <p class="MsoNormal" style="background-color: #f4f4f4; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: #1e3672">Hotline: 0933. 17. 04. 33</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-color: #f4f4f4; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: #1e3672">Email :locpham8683@gmail.com</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: lê hà vina
- Địa chỉ: 13, đường 51.kp8.phường hiệp bình chánh,thue đức
- Điện thoại: 08.37272378 - Fax: 0933170433
- email: locpham8683@gmail.com