MIỀN NAM Mã đáo thành công- tác phẩm trắc dây khủng ạ

  • Thread starter romawo.com
  • Ngày gửi
romawo.com

romawo.com

Lữ khách
#1
Biết bao chiếc cầu ngựa đã về với e rồi lại chia tay. Vẫn loanh quanh kiếm cho mình một cầu ngựa thật đẹp.

Và không bỏ công chờ đợi tìm kiếm, cuối cùng cũng tọa nguyện.

Gốc trắc dây rất khủng, lũa cực đẹp, giống như một dải lụa bị ai xoắn lại vậy. Hàng rất hiếm ạ.

Không biết tp sẽ đi đến nơi nào nữa. Thôi thì duyên vậy

Ps : dài 1 m 1, cao 80 , rộng 35

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1169.photobucket.com%2Falbums%2Fr508%2Fduongnhathuy%2Fimagejpg3_zpsda0b3eec.jpg&hash=aae261eb8db346fef7ec8300a0592f6b


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1169.photobucket.com%2Falbums%2Fr508%2Fduongnhathuy%2Fimagejpg1_zps73e9f18e.jpg&hash=0d058150d12deb07b0fb4d55a4a22657
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1169.photobucket.com%2Falbums%2Fr508%2Fduongnhathuy%2Fimagejpg2_zps67e68563.jpg&hash=76bc056fbf735b8544b6ba8e61b81b65
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1169.photobucket.com%2Falbums%2Fr508%2Fduongnhathuy%2Fimagejpg6_zps5b4340fb.jpg&hash=2f35148ce51e1b05c9aba89378de52f0
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1169.photobucket.com%2Falbums%2Fr508%2Fduongnhathuy%2Fimagejpg4_zps51c5d158.jpg&hash=390cf50eced527c6710634a538e40480
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1169.photobucket.com%2Falbums%2Fr508%2Fduongnhathuy%2Fimagejpg5_zpscb678d0e.jpg&hash=a4e62cc77e79937582947fbd94627c25
 

Đối tácTop