Mai chơi tết đây AE - giá chỉ vài triệu

  • Thread starter vvcc
  • Ngày gửi
V

vvcc

Lữ khách
#1
Có mấy gốc mai hơi quái, nói chung là chơi được, giá cũng vài triệu, chơi được.
AE xem nhé -
Ai thích thì liên hệ : CÔNG - ĐT : 07103.50.22.55
Cây 1 : Mai vàng đã ghép mai phú quý - dáng thác đổ
- Giá : 1.7 triệu - không có chậu và cũng chưa phí VC nha AE


proxy.php?image=http%3A%2F%2Flh6.ggpht.com%2F_0wBgiV0rZVU%2FTPsDk6JnHmI%2FAAAAAAAABhI%2FiDXDI8pHIWE%2Fs512%2FPhoto0975.jpg&hash=c2446e355fd5e706046b428042760e6e


proxy.php?image=http%3A%2F%2Flh5.ggpht.com%2F_0wBgiV0rZVU%2FTPsEDhaTfNI%2FAAAAAAAABh0%2FntBep_D_UQM%2Fs640%2FPhoto0969.jpg&hash=98225664cbe21f9350492c244d8bac59


proxy.php?image=http%3A%2F%2Flh4.ggpht.com%2F_0wBgiV0rZVU%2FTPsEEDuYn0I%2FAAAAAAAABhg%2F73FVpBgchss%2Fs640%2FPhoto0970.jpg&hash=ab811a400754149c0b4ad747dab51197


proxy.php?image=http%3A%2F%2Flh5.ggpht.com%2F_0wBgiV0rZVU%2FTPsDlllbJNI%2FAAAAAAAABhQ%2F5h1icJIK1Ts%2Fs640%2FPhoto0973.jpg&hash=cf8f0e9359e017d787dfcf7260f994a3

---------------
Cây 2: giá 2.3 triệu - dáng song trụ - Ghép mai phú quý - cây đã trồng chậu lâu năm nhe AE
Giá bán có luôn cái chậu để VC cho lành - nhưng chưa phí VC nha AE

proxy.php?image=http%3A%2F%2Flh3.ggpht.com%2F_0wBgiV0rZVU%2FTOsbqDsPJ0I%2FAAAAAAAAA9E%2F9kLpMKCMOqA%2Fs640%2FPhoto0752.jpg&hash=dbbaedada8d2eb58cbb6381893bf713f


proxy.php?image=http%3A%2F%2Flh3.ggpht.com%2F_0wBgiV0rZVU%2FTOsbqYhmVwI%2FAAAAAAAAA9I%2Fc410y_2uL2c%2Fs640%2FPhoto0753.jpg&hash=b59ec8a40476c7b98a29fdf8e3c74a23


proxy.php?image=http%3A%2F%2Flh4.ggpht.com%2F_0wBgiV0rZVU%2FTOsbq2WFD1I%2FAAAAAAAAA9M%2F092PipHPnFg%2Fs640%2FPhoto0754.jpg&hash=1d89840365855c2ab5b9521262ff978a

---------------
Cây 3 : Giá 3.5 triệu - dáng con cầy - cây đã trồng chậu lâu năm òi
Giá bán có luôn cái chậu - và chưa phí VC nha AE

Hoành thân cây mai to hơn ngón giò cái người lớn tí thôi nha AE
proxy.php?image=http%3A%2F%2Flh5.ggpht.com%2F_0wBgiV0rZVU%2FTNuXGepc80I%2FAAAAAAAAAkk%2FkhF6Tcs13vc%2Fs640%2FPhoto0577.jpg&hash=2372fe4d9b67e14b0ea8c92f51541bd8


proxy.php?image=http%3A%2F%2Flh3.ggpht.com%2F_0wBgiV0rZVU%2FTNyqHv6MBuI%2FAAAAAAAAAmg%2F3fpV9quptaE%2Fs640%2FPhoto0598.jpg&hash=991b179fc3e5b2977173eab530cd9aa2

---------------
Cây 4 : giá 3.7 triệu - không chậu - chưa phí VC nha AE

proxy.php?image=http%3A%2F%2Flh5.ggpht.com%2F_0wBgiV0rZVU%2FTPyV9E_8UFI%2FAAAAAAAABm4%2FrnQQZ36NRQM%2Fs512%2FPhoto0982.jpg&hash=8197ed4acf7b179d746c1c7ec48fcbdf


proxy.php?image=http%3A%2F%2Flh5.ggpht.com%2F_0wBgiV0rZVU%2FTPyV8oYO1dI%2FAAAAAAAABm0%2F3JP2wKGvZwY%2Fs640%2FPhoto0983.jpg&hash=a8116d6fe1194ab2be631ebbcf8c4e41


proxy.php?image=http%3A%2F%2Flh6.ggpht.com%2F_0wBgiV0rZVU%2FTPyV8QLohAI%2FAAAAAAAABmw%2FJrsvlsv-VXM%2Fs640%2FPhoto0984.jpg&hash=2b3ec2938220e54b4e10d7a392531285


hoành đo ngay cái vòng eo là 30cm nhe ( hổng phải đo ngay cái bụng bầu đâu )
proxy.php?image=http%3A%2F%2Flh3.ggpht.com%2F_0wBgiV0rZVU%2FTPyV8ObWZbI%2FAAAAAAAABnI%2FAKV-PCR5Aaw%2Fs640%2FPhoto0985.jpg&hash=9b99a578aa2a061b3e2b50eddedb75a0
Và Phôi cây mai vàng này, chưa ghép gì hết nha AE
Cây phôi số 4 : - Giá 3 triệu - không chậu - chưa phí VC

Hoành gốc khoản 20cm - đo phía trên cổ rễ một tí ( đoạn phù soắn hoành 40cm nhe AE )
proxy.php?image=http%3A%2F%2Flh4.ggpht.com%2F_0wBgiV0rZVU%2FTNyruIUbscI%2FAAAAAAAAAnw%2Fgs1kmQjfV_s%2Fs512%2FPhoto0614.jpg&hash=4c5087134f57d7545a11d980b2a3ac09


proxy.php?image=http%3A%2F%2Flh3.ggpht.com%2F_0wBgiV0rZVU%2FTNyrunFU0fI%2FAAAAAAAAAn4%2FAg3EhqQjM2I%2Fs640%2FPhoto0615.jpg&hash=8093d351ad5c9e91f4dfd9594cad2e70


Cây đã ra mầm nhe, đảm bảo sống khỏe.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Flh5.ggpht.com%2F_0wBgiV0rZVU%2FTP2y12WIW4I%2FAAAAAAAABro%2FlU1UPFUEY8w%2Fs512%2FPhoto1018.jpg&hash=d683c345482b848e78f49f6950a38c34

---------------
Mua của ai cũng vậy
mua của em , em cảm ơn
CÔNG - ĐT : 07103.50.22.55
 

Last edited:

Đối tác


Top