mai trắng 12 cánh bónai mini đẹp

  • Thread starter KuanMaoTruong
  • Ngày gửi
K

KuanMaoTruong

Thành viên mới
#1
mai trắng 12 cánh bonsai đế đẹp đây các bác,giá 500k,vì kẹt tiền đóng học phí hk2 trong trường đại học nên mới bán,có gì liên hệ em qua số 0933550554;););););)
proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB2.upanh.com%2F19.0.24674981.rPC0%2F28012011.jpg&hash=b5e13e1d3174a20de5edef9135567e1e

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB1.upanh.com%2F19.0.24674910.FIX0%2F28012011002.jpg&hash=93ba3b0d7c0dcdb0cc08621b237044b8

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB5.upanh.com%2F19.0.24674904.1mw0%2F28012011001.jpg&hash=fdb676515b2ea5e88f96fccedf7b0f26

mại dô;);););););)
cây đã bán cám ơn mọi người đã quan tâm
 

Last edited:
K

KuanMaoTruong

Thành viên mới
#2
mai bonsai mini hoa màu cam

mai cam mini hàng hiếm
proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB4.upanh.com%2F19.0.24674943.WRh0%2F28012011009.jpg&hash=e944d524521c931f9b5519d965ae298e

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB2.upanh.com%2F19.0.24674951.4Gw0%2F28012011011.jpg&hash=7c641d9e161bca3553fc4a1439848197

mại dô ;);););)giá 250k
đt(0933550554););););););););)
còn đây là hồng mai,mặt bông,kích cơ,số cánh khác so với mai cam,cây này pót hình chơi
proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB2.upanh.com%2F19.0.24678881.pGh0%2F28112010003.jpg&hash=e105f0540cf6ed69101c43d608b10a44
 
Last edited:
K

KuanMaoTruong

Thành viên mới
#3
bông trang bonsai gốc to,dáng chuẩn,đế khỏi chê

có tương lai oánh độ nha các bác
proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB5.upanh.com%2F19.0.24674964.rEZ0%2F28012011016.jpg&hash=781cc8364bb4d2782fd7369ec8f6f4e2

hiếm có gốc bông trang to rễ đẹp
proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB6.upanh.com%2F19.0.24674965.180%2F28012011017.jpg&hash=cc4b8b1fd9af72aecdcc2d6e11271a9b

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB9.upanh.com%2F19.0.24674978.BlU0%2F28012011021.jpg&hash=976c36d4a52c83e753a9421d12428c4d

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB3.upanh.com%2F19.0.24674972.Owl0%2F28012011018.jpg&hash=5d2e7d2d148edf8b3e15b95569150c44

giá 8tr,giao cây toàn tphcm
dt 0933550554;););););););););););)
 
K

KuanMaoTruong

Thành viên mới
#4
nguyệt quế bonsai

cây này các bác về sang chậu chữ nhật là rất đẹp,giá 500k;);););)
proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB7.upanh.com%2F19.0.24677996.iGR0%2F25122010001.jpg&hash=9d018078e2100e213a36284ccfd6c8e9

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB6.upanh.com%2F19.0.24765935.yRu0%2F30012011029.jpg&hash=e2e122f5b615eb37516555965e57402f

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB7.upanh.com%2F19.0.24765936.cCu0%2F30012011030.jpg&hash=53d879eb8f1e6e23b4fbed4e3aaad224

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB8.upanh.com%2F19.0.24765937.g850%2F30012011031.jpg&hash=12b6e1a95722890bc49348e9fc81c303

mại dooooooooooooo ,giao cây toan tp hcm:huh::huh::huh::huh::huh::huh::huh:
 
Last edited:
K

KuanMaoTruong

Thành viên mới
#5
me bonsai dáng đẹp

me có bộ đế khá độc nha các bác,gia 4tr5,hàng đi oánh độ;);););)
proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB2.upanh.com%2F19.0.24765901.Vru0%2F30012011003.jpg&hash=9feae1fda3bd5d08f8f688a19db1546b

mặt sau
proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB4.upanh.com%2F19.0.24765903.pM80%2F30012011005.jpg&hash=200f9f2ec4ab17b1498760ab2d585c3e

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB3.upanh.com%2F19.0.24765902.zoE0%2F30012011004.jpg&hash=c2852f7cdceca8f547645703c289cc5b

co gì liên hệ em qua số 0933550554,giao cây toàn tp hcm;););););)
 
Last edited:
K

KuanMaoTruong

Thành viên mới
#6
bông trang bonsai rễ nôm cao,hàng hiếm

:huh::huh::huh:cây thuộc hàng hiếm trong bonsai bông trang đỏ nha các bác;);););)
proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB0.upanh.com%2F19.0.24765939.iTI0%2F30012011.jpg&hash=55ef2ab4c702188cb63d36411116326d

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB1.upanh.com%2F19.0.24765900.UgS0%2F30012011002.jpg&hash=781f7495e78b5a132ee90c256b6c313f

cây bị khoét thân ở giữa
proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB9.upanh.com%2F19.0.24765898.VMQ0%2F30012011001.jpg&hash=6a37add63c71f6e7022d3a60c333034d

giá 4tr8,các bác liên hệ em qua số 0933550554,giao cây toàn tp hcm:huh::huh::huh::huh:
 
Last edited:
K

KuanMaoTruong

Thành viên mới
#9
bonsai trang đỏ dáng nghiêng

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB6.upanh.com%2F19.0.24765925.AE90%2F30012011020.jpg&hash=7ae4fe049d015a5be7768aa80fa90f25

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB4.upanh.com%2F19.0.24765923.KLx0%2F30012011019.jpg&hash=9e1d5d58c752a26782cb4e63935ce159

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB7.upanh.com%2F19.0.24765926.jzT0%2F30012011021.jpg&hash=f9a06d1345037e2f3f40d6b15d2fad2e

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB8.upanh.com%2F19.0.24765927.HfI0%2F30012011022.jpg&hash=4e8fad12232e940a4f328dcfc324924e

cay giá 4tr4,giao cây toàn tp hcm;););););););););)
 
Last edited:
K

KuanMaoTruong

Thành viên mới
#10
nguyệt quế bónai mini dáng bay

cây co đế khá đẹp;););););),gia 600k
proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB9.upanh.com%2F19.0.24765928.9Iv0%2F30012011023.jpg&hash=9e8aedfcfbece9faba953a558d4f8680

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB0.upanh.com%2F19.0.24765929.rfI0%2F30012011024.jpg&hash=4b609af87b0a1b787dc5a9530ec53587

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB1.upanh.com%2F19.0.24765930.d4F0%2F30012011025.jpg&hash=07608bf4bdaf0caaac4bb897169685e2

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB2.upanh.com%2F19.0.24765931.RzX0%2F30012011026.jpg&hash=2728f90fd7691b9ef90e00d0397934ef

các bác quan tâm liên hệ em (0933550554)
 
K

KuanMaoTruong

Thành viên mới
#11
khế ngọt bonsai nhỏ

cây có rễ khá đẹp;););););)
proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB9.upanh.com%2F19.0.24765908.XAw0%2F30012011009.jpg&hash=ddbea75a38bfb3533523793514d5e3d3

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB0.upanh.com%2F19.0.24765909.ChK0%2F30012011010.jpg&hash=d3536d45982fa443d985fb08896cccd0

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcB6.upanh.com%2F19.0.24765915.UyH0%2F30012011011.jpg&hash=bbf81262ad46f6df69ce1f280993a55a

giá 280k,giao cây toàn tp hcm (0933550554););););););)
 

Đối tácTop