Hỏi đáp Mai vàng bị vàng lá

Nhờ các bác tư vấn mai vàng (như hình) bị gì ? cách chữa trị. Cảm ơn
 

File đính kèm

 • z1756243234023_f6dddc70c7bbc4eb9292e37386f90ee4.jpg
  z1756243234023_f6dddc70c7bbc4eb9292e37386f90ee4.jpg
  145.4 KB · Lượt xem: 3.257
 • z1756243235389_e5905b246c9ea011a975a1e3636a8316.jpg
  z1756243235389_e5905b246c9ea011a975a1e3636a8316.jpg
  124.6 KB · Lượt xem: 69
 • z1756243237788_196beb8ea26cdf5c82d8533310af86dc.jpg
  z1756243237788_196beb8ea26cdf5c82d8533310af86dc.jpg
  195.2 KB · Lượt xem: 16
 • z1756243238706_ceae82a3a7aef3496656f52ce44045c5.jpg
  z1756243238706_ceae82a3a7aef3496656f52ce44045c5.jpg
  159.2 KB · Lượt xem: 16
 • z1756243242516_9b88e6e3e52d922c9addd1328e4f6ee5.jpg
  z1756243242516_9b88e6e3e52d922c9addd1328e4f6ee5.jpg
  160.8 KB · Lượt xem: 16
 • z1756243243789_cf2c2190d2acd4b6d9e46752b9cc5f05.jpg
  z1756243243789_cf2c2190d2acd4b6d9e46752b9cc5f05.jpg
  154.8 KB · Lượt xem: 17

Quảng cáo

Top