Mai vàng khoe sắc_TPHCM Mai phale

  • Thread starter tuandinh86
  • Ngày gửi
T

tuandinh86

Lữ khách
#1
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg257.imagesHACK.us%2Fimg257%2F6915%2Fagriviet1294356412img58.jpg&hash=4ccf35eb60c4bd76c22614237876f0c4

Chào các ban mùa xuân đã đến rồi không khí khắp nơi đang rộn ràng chuẩn bị đón tết, như tục lệ trong miền Nam bao giờ đón tết cũng có " mai vàng, bánh téc, hạt dưa" vậy ở nhà các bạn đã chuẩn bị được gì chưa. tôi xin gửi các bạn một số hình ảnh về mai vàng những sản phẩm này được làm bằng pha lê rất tinh tế hoàn toàn thủ công. các bạn hãy nghía và nhận xét nhé. hiện tại sản phẩm đang được hoàn thiện ở Thủ Đức_TPHCM nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm xin liên hệ NHi: 0933977085

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg200.imagesHACK.us%2Fimg200%2F1051%2Fagriviet1294356590img57.jpg&hash=35df10dc774a3ad1a0833d5ed7dbba7f

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg402.imagesHACK.us%2Fimg402%2F2203%2Fagriviet1294356960img57.jpg&hash=5badb433bbe4057806407dbe0d730cbc

proxy.php?image=http%3A%2F%2FCannot+Upload%21&hash=4edf6ce4ddd493fddca10e19dfb4c2c3

proxy.php?image=http%3A%2F%2FCannot+Upload%21&hash=4edf6ce4ddd493fddca10e19dfb4c2c3

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg441.imagesHACK.us%2Fimg441%2F8862%2Fagriviet1294356992img58.jpg&hash=8057b9c56f11c2e7c96615af27cd85e0


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg37.imagesHACK.us%2Fimg37%2F5624%2Fagriviet1294357064img58.jpg&hash=095f14705350297e7c1b73c5a04d29bb

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg203.imagesHACK.us%2Fimg203%2F4692%2Fagriviet1294357069img58.jpg&hash=49696d97748af2f340de40b5d9bf6d5c

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg821.imagesHACK.us%2Fimg821%2F1999%2Fagriviet1294357074img58.jpg&hash=f56037da469a2e3ce18be4bf4d7e0a9e

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg337.imagesHACK.us%2Fimg337%2F9505%2Fagriviet1294357078img58.jpg&hash=0e8714342840ea985064d6710c71cd76
 

Đối tácTop