mai vàng

  • Thread starter toanthien
  • Ngày gửi
T

toanthien

Lữ khách
#1
em ở cần thơ.em có vài cây mai vàng đẹp.liên hệ 01228086048.
cây này cao khoang 3m. tán rộng trên 3m. chu vi góc gần 6 tất.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg52.imageshack.us%2Fimg52%2F6875%2Fdscn1061c.jpg&hash=23e807db5fcee9cc7246cdb10b198165
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg34.imageshack.us%2Fimg34%2F3641%2Fdscn1062x.jpg&hash=baa83d4223c6c3a9d12d93c4d405e966
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg810.imageshack.us%2Fimg810%2F7300%2Fdscn1063c.jpg&hash=5ea93df5475e8507a7a40fce42208bff

---------------
2 cây này cao hơn 3 met. chu vi góc hơn 4 tất.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg830.imageshack.us%2Fimg830%2F4505%2Fdscn1069.jpg&hash=2e57280984cf5e43240bcf89b2b652f1
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg64.imageshack.us%2Fimg64%2F7461%2Fdscn1070c.jpg&hash=77185e0d0cba1b910e880799a7b14e02
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg87.imageshack.us%2Fimg87%2F9080%2Fdscn1071l.jpg&hash=3e486a88cd706420f67917f82dedeafc
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg192.imageshack.us%2Fimg192%2F3398%2Fdscn1073o.jpg&hash=6a4ca7df7b4933b0dd612bce45bbddd3
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg718.imageshack.us%2Fimg718%2F9881%2Fdscn1074w.jpg&hash=3eefc2e5bda469c565c2a71b3a1f241a
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg834.imageshack.us%2Fimg834%2F551%2Fdscn1076g.jpg&hash=e936518eceb81ec13bc8a9be70e15add
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg805.imageshack.us%2Fimg805%2F7949%2Fdscn1134.jpg&hash=47c4ffd496bbde858a33610325ad5f4b

---------------
cây mai đầu voi đuôi chuột
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg9.imageshack.us%2Fimg9%2F6905%2Fdscn1101v.jpg&hash=814919a5cde6b5fe35d56b4b6fc3127b
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg72.imageshack.us%2Fimg72%2F6711%2Fdscn1102p.jpg&hash=f1d0043dff5f78f939349d47e562d6b0
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg841.imageshack.us%2Fimg841%2F7553%2Fdscn1103d.jpg&hash=7f0c7f4d8ff413007a0b1d20d1e8738c
 

Last edited:
C

caoduong

Thành viên mới
#2
Gốc to, cành nhiều hy vọng nụ cũng nhiều nhưng mà sao cành có vẻ rối quá vậy pác?
Pác làm thêm vài cái macro chi tiết tình hình nụ thế nào nữa cho dễ xem pác ạh, thích mai lắm nhưng mờ ko có đất trồng....
up cho ai có nhu cầu
<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="if(typeof(jsCall)=='function'){jsCall();}else{setTimeout('jsCall()',500);}" id="jsProxy" type="hidden">
 
T

toanthien

Lữ khách
#3
còn đây là những cây mai khác mà em đã bứng từ vườn vào.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg696.imageshack.us%2Fimg696%2F5372%2Fdscn1066s.jpg&hash=47bf9aaefd34861b4ceede40712c3cdf
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg192.imageshack.us%2Fimg192%2F7229%2Fdscn1067y.jpg&hash=7231035254a0f209cbf9908f6327ab96
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg31.imageshack.us%2Fimg31%2F2980%2Fdscn1065b.jpg&hash=b9ca8097f36f768b70523d5850b16216
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg403.imageshack.us%2Fimg403%2F6803%2Fdscn1081l.jpg&hash=0bf0d6e71eed2c13ca26f815b67cf1a0
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg204.imageshack.us%2Fimg204%2F7224%2Fdscn1096rv.jpg&hash=e2d8f3c4a4a8cc38af972af4dbdcf608
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg23.imageshack.us%2Fimg23%2F9449%2Fdscn1095xj.jpg&hash=90bd371c9ec8e96f9424da4ebfc0a0a0
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg607.imageshack.us%2Fimg607%2F4254%2Fdscn1089.jpg&hash=c4876bf939d241f7f6463e541f3f1ffa
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg217.imageshack.us%2Fimg217%2F3540%2Fdscn10900.jpg&hash=30b1c17991a961f0ee7bc7f0ed8f9ffd
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg443.imageshack.us%2Fimg443%2F3082%2Fdscn1092j.jpg&hash=915469a6cd05cde72950a66010e304e5
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg130.imageshack.us%2Fimg130%2F1495%2Fdscn1085q.jpg&hash=4343d7f327bac8c979199c3c17a03e68
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg219.imageshack.us%2Fimg219%2F2837%2Fdscn10860.jpg&hash=b2fc19eebfe8640fe0bd31841e225909
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg443.imageshack.us%2Fimg443%2F978%2Fdscn1077a.jpg&hash=dbce0531920327125d30a547a3c6694e
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg813.imageshack.us%2Fimg813%2F1548%2Fdscn1078.jpg&hash=dddf9f2d1cf07297fb985ae9a0da0112
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg805.imageshack.us%2Fimg805%2F8649%2Fdscn1104l.jpg&hash=8d1b776b423f982535d647fd440ad825

---------------
còn rất nhiều cây còn ở ngoài vườn. góc hơn 3 tất
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg96.imageshack.us%2Fimg96%2F8708%2Fdscn1140l.jpg&hash=5012ae81bb0ac8bb4d43f35e8151e830
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg641.imageshack.us%2Fimg641%2F4579%2Fdscn1141k.jpg&hash=f6f79f5282834c54aec614ef3d348e22
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg715.imageshack.us%2Fimg715%2F9058%2Fdscn1145h.jpg&hash=7cdcd338fb188d825afb839ddfa80688
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg703.imageshack.us%2Fimg703%2F2124%2Fdscn1146w.jpg&hash=9afdca86c844b9ba2bf24be3b0ec8a89
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg152.imageshack.us%2Fimg152%2F6858%2Fdscn1091.jpg&hash=7187c566b2c79be4fc8378e6c97e2679
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg704.imageshack.us%2Fimg704%2F2153%2Fdscn1094q.jpg&hash=7d0c71c843b25b4470c236e433ccb4e9
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg443.imageshack.us%2Fimg443%2F6060%2Fdscn1142l.jpg&hash=3b8b281884d20ba40f1c6f8829a186b2
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg573.imageshack.us%2Fimg573%2F143%2Fdscn1143.jpg&hash=dfa07635dbc3f46086dc404e403f0fec
 
Last edited:

Đối tác


Top