mãng cầu xiêm lai vung

#1
CƠ SỞ PHÂN PHỐI MÃNG CẦU XIÊM LAI VUNG


Chuyên cung cấp trái mãng cầu xiêm

Trái được xử lý theo nhu cầu của thị trường, chúng tôi là nơi thu mua tập trung chuyên mãng cầu xiêm và kỹ thuật trồng cây cho trái mien tây.

Chuyên cung cấp mãng cầu cho cơ sở làm mứt , kẹo , công ty nước ép………… Trái thu từ nhà vườn thuộc các tỉnh miền tây, chất lượng trái tốt đạt yêu cầu cho các cơ sở làm mứt kẹo xuất khẩu,

Trái cở lớn không khuyế tật 2kg => 4kg trái tròn và no nước

Trái nhỏ 1kg => 2kg, đặc biệt không khuyết tật, dị hình

Được nhà vườn chăm sóc kỹ lưỡng và an toàn cho khách hang. Số lượng lớn có bán hang ngày, Mọi chi tiết xin lien hệ: 0932271214 Ngọc Quý,

Email: ngocquysound@gmail.com

Cơ sở thu mua mãng cầu xiêm miền tây, lai vung, đồng tháp,

Ưu tiên các cơ sở làm mứt ,kẹo, cty nước ép tại các tỉnh , với số lượng mua hang nhiều

Rất vui được hợp tác cùng các đơn vị[DOUBLEPOST=1404655833][/DOUBLEPOST]CƠ SỞ PHÂN PHỐI MÃNG CẦU XIÊM LAI VUNG


Chuyên cung cấp trái mãng cầu xiêm

Trái được xử lý theo nhu cầu của thị trường, chúng tôi là nơi thu mua tập trung chuyên mãng cầu xiêm và kỹ thuật trồng cây cho trái mien tây.

Chuyên cung cấp mãng cầu cho cơ sở làm mứt , kẹo , công ty nước ép………… Trái thu từ nhà vườn thuộc các tỉnh miền tây, chất lượng trái tốt đạt yêu cầu cho các cơ sở làm mứt kẹo xuất khẩu,

Trái cở lớn không khuyế tật 2kg => 4kg trái tròn và no nước

Trái nhỏ 1kg => 2kg, đặc biệt không khuyết tật, dị hình

Được nhà vườn chăm sóc kỹ lưỡng và an toàn cho khách hang. Số lượng lớn có bán hang ngày, Mọi chi tiết xin lien hệ: 0932271214 Ngọc Quý,

Email: ngocquysound@gmail.com

Cơ sở thu mua mãng cầu xiêm miền tây, lai vung, đồng tháp,

Ưu tiên các cơ sở làm mứt ,kẹo, cty nước ép tại các tỉnh , với số lượng mua hang nhiều

Rất vui được hợp tác cùng các đơn vị 

Last edited: