MÀNG LÓT HỒ NUÔI TÔM

  • Thread starter NGUYỄN VÄ‚N THÀNH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NGUYỄN VĂN THÀNH

Guest
#1
<font size="6">K&Iacute;NH GỬI;QU&Yacute; CTY V&Agrave; DOANH NGHIỆP.</font><font size="4">CTY ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; một CTY vốn đầu tư 100% của H&Agrave;N QUỐC tại VIỆT NAM.Chuy&ecirc;n sản xuất c&aacute;c mặt h&agrave;ng bao b&igrave; nhựa chất liệu LDPE.LLPE.HDPE,bao xốp,bao cuộn,m&agrave;ng co nhiệt...vv d&ugrave;ng trong c&aacute;c si&ecirc;u thị c&oacute; in v&agrave; ko in.CTY ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n sản xuất được m&agrave;ng LDPE khổ lớn như:bạt l&oacute;t hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m,m&agrave;ng nh&agrave; k&iacute;nh,m&agrave;ng l&oacute;t hồ nước thải.m&agrave;ng l&agrave;m muối,m&agrave;ng chống thấm đổ b&ecirc; t&ocirc;ng,m&agrave;ng phủ n&ocirc;ng nghiệp,trồng rau,hoa,dưa hấu....vv khổ từ 1m,2m,3m....8m,9m,10m.với độ d&agrave;y m&agrave;ng từ 0.01mm(10mic) đến 0.4mm(400mic).CTY ch&uacute;ng t&ocirc;i rất mong được hợp t&aacute;c với c&aacute;c doanh nghiệp trong v&agrave; ngo&agrave;i nước,Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đến với l&ograve;ng tin cậy về chất lượng v&agrave; sự ho&agrave;n hảo.mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ qua Đ/C sau: mr TH&Agrave;NH&nbsp;&nbsp; SĐT</font><font size="5"> 0909569412 </font><font size="3">HOẶC EMAI:THANHTHANHHOA2011@YAHOO.COM.VN</font>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN VĂN THÀNH
- Địa chỉ: 36/3D ẤP TIỀN LÂN-BÀ ĐIỂM-HÓC MÔN-HCM
- Tel, Fax: 0909569412 ::: FaX 84-8 37128916
- email: thanhthanhhoa2011@yahoo.com.vn
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx