Màng phủ nhà kính giá rẻ

  • Thread starter xuan khang thinh
  • Ngày gửi
X

xuan khang thinh

Thành viên mới
#1
<p>M&agrave;ng nh&agrave; k&iacute;nh gi&aacute; 62,000đ/kg, độ d&agrave;y 150micron. Miễn ph&iacute; giao h&agrave;ng trong phạn vi đ&agrave; lạt.</p><p>ACE nao cần biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo sđt 0972642083.</p><p>Th&acirc;n mến!</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Xuan Khang Thinh
- Địa chỉ: 16B Phan Chu Trinh F9 Đà lạt
- Tel, Fax: 0972642083::: FaX
- email:
 

Đối tác



Top