Mắt kính cho chim trĩ, gà giao hàng toàn quốc

  • Thread starter ductoanvp86
  • Ngày gửi
ductoanvp86

ductoanvp86

Lữ khách
#1
Trang trại gia đình tôi chuyên cung cấp con giống và thương phẩm chim trĩ xanh, chim trĩ đỏ, gà ác lông đen, lông trắng. Trang trại có khuyến mại theo mắt kính đeo cho chim và gà cho khách hàng lấy con giống của trang trại.
Giá bán mắt kính
Mua dưới 100 cái: 2.500 - 5.000 đ/cái
Mua 100 - 200 cái: 2000 đ/cái
Mua 200 - 500 cái: 1000 đ/cái
Liên hệ: Mr Toàn
ĐC: Quang Sơn - Lập Thạch - Vĩnh Phúc
ĐT: 0974207188
 

Đối tác


Top