Máy ấp trứng chim, gà, vịt

  • Thread starter gacaolanh
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tri hoi
- Địa chỉ: ap 6-Vinh Loc- Bình Chánh- TP HCM
- Tel, Fax: 0928583535
- email: gacaolanh@gmail.com
================================

<p>M&Aacute;Y ẤP TRỨNG TỰ ĐỘNG, LINH KIỆN&nbsp; NHẬT BẢN, H&Agrave;N QUỐC, B&Ecirc;N TRONG C&Oacute; LỚP NH&Ocirc;M GIỮ NHIỆT V&Agrave; ĐIỀU H&Ograve;A NHIỆT Đ&Ocirc;, DỂ VỆ SINH KHI ẤP XONG., C&Oacute; ĐỒNG HỒ HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ B&Ecirc;N TRONG M&Aacute;Y ẤP, LINH KIỆN MỚI 100%.</p><p>&nbsp;L&Agrave;M M&Aacute;Y ẤP TỪ 300 ĐẾN 1000 TRỨNG, ĐẢO TRỨNG B&Aacute;N TỰ ĐỘNG, GI&Aacute; CẢ HỢP L&Yacute;, C&Oacute;&nbsp;BỘ CUNG CẤP ĐIỆN KHI C&Uacute;P ĐIỆN..</p><p>NGO&Agrave;I RA C&Ograve;N L&Agrave;M BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN &Aacute;P DC RA AC CUNG CẤP ĐIỆN KHI C&Uacute;P ĐIỆN (D&Ugrave;NG B&Igrave;NH ACCQUI) THEO Y&Ecirc;U CẦU KH&Aacute;CH H&Agrave;NG. BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN &Aacute;P&nbsp; CUNG CẤP ĐIỆN CHO M&Aacute;Y ẤP V&Agrave; C&Oacute; THỂ D&Ugrave;NG TH&Ecirc;M QUẠT, TIVI KHI C&Uacute;P ĐIỆN. GI&Aacute; B&Aacute;N BẰNG NỬA GI&Aacute; THỊ TRƯỜNG BẢO H&Agrave;NH 1 NĂM.</p><p>M&Aacute;Y ẤP NỞ CAO, CON MỚI NỞ KHỎE, DỂ NU&Ocirc;I</p><p>C&Oacute; KINH NGHIỆM NHIỀU VỀ VIỆC NU&Ocirc;I G&Agrave; CON, TẬN T&Igrave;NH KH&Ocirc;NG DẤU NGHỀ.</p><p>BẢO H&Agrave;NH: 12 TH&Aacute;NG</p><p>GIAO M&Aacute;Y TO&Agrave;N QUỐC, TRONG TP HCM MIỂN PH&Iacute;, NGO&Agrave;I TP THỎA THUẬN PHƯƠNG TIỆN.</p><p>M&Aacute;Y&nbsp;ẤP&nbsp;200 TRỨNG G&Agrave; TA,&nbsp;300 TRỨNG G&Agrave; TRE</p><p>GI&Aacute; B&Aacute;N: 1.5T</p><p>M&Aacute;Y ẤP 60 TRỨNG</p><p>GI&Aacute; B&Aacute;N: 1.2T</p><p>Vui l&ograve;ng v&agrave;o trang <a href="http://www.ganoicaolanh.vn/">www.ganoicaolanh.vn</a> để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin</p>
 


Xin chào bác gacaolanh
Tôi ở Sa Đéc - Đồng Tháp. Tôi muốn mua máy ấp 200 trứng. Xin anh cho biết phương thức thanh toán và giao nhận hàng. Xin cảm ơn.
 
chào anh Tri hoi tôi đang cần mua sản phẩm biến áp và sạc bình của anh.Anh có thể cho biết chi tiết về công suất của dòng ra khi biến từ dc ra ac và điện áp của bình acquy không ?
Mong tin anh.
 
không biết tỷ lệ ấp nở thành cong bao nhiêu ... bác nào biết xin cho ý kiến
 
hix-...em là thành viên mới...đang buân khuân về vấn đề này nên em muốn hỏi 1 câu có gì các Pác bõ wa cho em...
Ai đã từng mua máy ấp trứng này về sử dụng thì cm cho em bít tỉ lệ trứng nở là bao nhiu % nhé...thanks!
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top