Máy Ấp Trứng Hoàn Toàn Tự Động Hiệu Quả Cao

  • Thread starter Tran Lam
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Tran Lam

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tran Lam
- Địa chỉ: Biện Hòa - Đồng Nai
- Tel, Fax: 0909196348 ::: FaX
- email: mayaptrungtudong@yahoo.com
================================

<font size="6">M&aacute;y ấp trứng tự động hiệu quả cao ho&agrave;n to&agrave;n tự động </font><br /> <a target="_blank" href="http://5giay.vn/showthread.php?t=2830429&amp;page=3">http://5giay.vn/showthread.php?t=2...30429&amp;page=3</a><br /> <a target="_blank" href="http://my.batda.com/mayaptrungtudong">http://my.batda.com/mayaptrungtudong</a> <br /> <a target="_blank" href="http://my.batda.com/mayaptrungtudong...ao-171778.html">http://my.batda.com/mayaptrungtudo.....ao-171778.html</a> <br /> <font size="5">BẢNG B&Aacute;O GI&Aacute; <br /> </font><br /> MS Loại Số lượng trứng Gi&aacute; Tiền <br /> MN1200 Nh&ocirc;m cao cấp 1.300 trứng 6.300.000vnd <br /> MN1000 Nh&ocirc;m cao cấp 1.100 trứng 5.800.000vnd <br /> MN800 Nh&ocirc;m cao cấp 800 trứng 5.300.000vnd <br /> MN650 Nh&ocirc;m cao cấp 660 trứng 4.800.000vnd <br /> MN400 Nh&ocirc;m cao cấp 400 trứng 3.300.000vnd <br /> MN320 Nh&ocirc;m cao cấp 350 trứng 3.000.000vnd <br /> MN170 Nh&ocirc;m cao cấp 180 trứng 2.500.000vnd <br /> MN80 Nh&ocirc;m cao cấp 100 trứng 2.000.000vnd <br /> <br /> <font size="4"><font color="#00ff00">LH: <a href="mailto:MAYAPTRUNGTUDONG@YAHOO.COM">MAYAPTRUNGTUDONG@YAHOO.COM</a> </font></font><br /> <font size="4"><font color="#00ff00"> Bi&ecirc;n H&ograve;a-Đồng Nai</font></font><br /> <font size="4"><font color="#00ff00"> LH : 0909.1963.48 A.L&acirc;m </font></font><br /> <font size="4"><font color="#00ff00"> 0938528766 A.L&acirc;m </font></font><br /> <font size="4"><font color="#00ff00"> 01238328128 A.Minh </font></font><br /> <font size="4"><font color="#00ff00"> Tỷ lệ nở tr&ecirc;n 80% </font></font>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop