Máy bơm dành cho thuỷ hải sản

khoitien

Lữ khách
#1
Máy bơm oxy cho thủy sản kit KXRULE ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
made in ffice:smarttags" /><st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">USA</st1:country-region></st1:place> <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Máy bơm oxy cho thủy sản kit KX rule.<o:p></o:p>
Kit Rule KX bơm oxy cho thủy sản, dùng để đáp ứng nhu cầu tạo oxy cho bề cá, hồ cá, ruộng cá.. chuyên chở tôm cá sông, máy bơm Rule NLMT dễ di chuyển, tháo ráp, sử dụng điện thế 12volt rất an toàn.<o:p></o:p>
Máy bơm RULE , một máy bơm đa năng dùng để áp dụng vào ngành nông nghiệp và thuỷ sản. Các bạn dùng để tưới cây, bơm nước, bơm oxy cho ao tôm, cá, bơm ghe tàu, bơm truyền tải..... dễ lắp ráp, dễ di chuyễn, rất bền, chất lượng cao, không hao điện, và dung lượng bơm rất cao.<o:p></o:p>
.Máy được chế tạo sử dụng điện thế thấp, an toàn, không sợ nguy hiểm điện giật, nguồn điện cung cấp từ NLMT, phong điện, bình acquy, công suất tiêu thụ rất thấp từ 40watt. Vấn đề cúp điện sẽ được giải quyết nhanh chóng, sẽ không là một nỗi lo về cúp điện cho các bạn nữa, và thiếu oxy cho tôm cá sống phải di chuyễn xa xôi.<o:p></o:p>
RULE thương hiệu nổi tiếng thế giới về máy bơm.<o:p></o:p>
Máy bơm oxyNLMT Kit RULE 500, 800, 1100 <o:p></o:p>
<o:p></o:p>​
<o:p></o:p>
<table class="MsoTableGrid" style="border: medium none; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr style=""><td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 181.85pt; background-color: transparent;" valign="top" width="242">
RULE 500<o:p></o:p>
</td><td style="border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(212, 208, 200); width: 181.85pt; background-color: transparent;" valign="top" width="242">
RULE 800<o:p></o:p>
</td><td style="border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(212, 208, 200); width: 181.9pt; background-color: transparent;" valign="top" width="243">
RULE 1100<o:p></o:p>
</td></tr><tr style=""><td style="border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext; width: 181.85pt; background-color: transparent;" valign="top" width="242">
Dung lượng nước max: 1900lit / giờ <o:p></o:p>
</td><td style="border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext rgb(212, 208, 200); width: 181.85pt; background-color: transparent;" valign="top" width="242">
Dung lượng nước max: 3028lit / giờ<o:p></o:p>
</td><td style="border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext rgb(212, 208, 200); width: 181.9pt; background-color: transparent;" valign="top" width="243">
Dung lượng nước max: 4180lit / giờ<o:p></o:p>
</td></tr><tr style=""><td style="border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext; width: 181.85pt; background-color: transparent;" valign="top" width="242">
Lắp đặt dễ dàng <o:p></o:p>
</td><td style="border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext rgb(212, 208, 200); width: 181.85pt; background-color: transparent;" valign="top" width="242">
Lắp đặt dễ dàng <o:p></o:p>
</td><td style="border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext rgb(212, 208, 200); width: 181.9pt; background-color: transparent;" valign="top" width="243">
Lắp đặt dễ dàng <o:p></o:p>
</td></tr><tr style=""><td style="border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext; width: 181.85pt; background-color: transparent;" valign="top" width="242">
Hoạt động với điện thế 12v, 24v <o:p></o:p>
</td><td style="border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext rgb(212, 208, 200); width: 181.85pt; background-color: transparent;" valign="top" width="242">
Hoạt động với điện thế 12v, 24v <o:p></o:p>
</td><td style="border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext rgb(212, 208, 200); width: 181.9pt; background-color: transparent;" valign="top" width="243">
Hoạt động với điện thế 12v, 24v <o:p></o:p>
</td></tr><tr style=""><td style="border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext; width: 181.85pt; background-color: transparent;" valign="top" width="242">
Cường độ 2,5A, 1,5A <o:p></o:p>
</td><td style="border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext rgb(212, 208, 200); width: 181.85pt; background-color: transparent;" valign="top" width="242">
Cường độ 5A, 2,5A <o:p></o:p>
</td><td style="border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext rgb(212, 208, 200); width: 181.9pt; background-color: transparent;" valign="top" width="243">
Cường độ 6A, 2,5A<o:p></o:p>
</td></tr></tbody></table>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Sản phẩm chất lượng cao, được nhập từ Pháp, hàng độc đáo, chỉ có KHỞI TIẾN mới đem được đến cho bạnnhững sản phẩm này.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Mọi chi tiết xin liên hệ bằng mail để đuoc tư vấn theo nhu cầu của mỗi trường hợp.<o:p></o:p>
Khởi Tiến 82/22 Đường Thành Thái P12 Q10 TP HCM<o:p></o:p>
Tel : 08 6265 4897<o:p></o:p>
Mail : product.quality@yahoo.com<o:p></o:p>
Tel: Michel Nguyen 00 33 633702 018<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Video DEMO : http://www.keepalive.net/movies
<o:p>Sản phẩm mới, hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu thương mại
</o:p>
Máy bơm CẠNNLMT RULE ffice:eek:ffice" />
made in USA
Máy bơm CẠNNLMT đa năng RULE
Máy bơm RULE , một máy bơm đa năng dùng để áp dụng vào ngành nông nghiệp và thuỷ sản. Các bạn dùng để tưới cây, bơm nước, bơm oxi cho ao tôm, cá, bơm ghe tàu, bơm truyền tải..... dễ lắp ráp, dễ di chuyễn, rất bền, chất lượng cao, không hao điện, và dung lượng bơm rất cao.
Máy bơm RULE được chế tạo để ứng dụng trong việc bơm các chất lỏng như nước mặn, nước ngọt, dầu, xăng, nhớt...Máy được chế tạo sử dụng điện thế thấp, an toàn, không sợ nguy hiểm điện giật, nguồn điện cung cấp từ NLMT, phong điện, bình acquy, công suất tiêu thụ rất thấp từ 40w đến 150w tùy theo các loại. Vấn đề cúp điện sẽ được giải quyết nhanh chóng, sẽ không là một nỗi lo về cúp điện cho các bạn nữa.
RULE thương hiệu nổi tiếng thế giới về máy bơm.

Máy bơm chìm NLMT RULE

<table class="MsoTableGrid" style="border: medium none; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr style=""><td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 181.85pt; background-color: transparent;" valign="top" width="242">
RULE 1500
</td><td style="padding: 0cm 5.4pt; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(212, 208, 200); width: 181.85pt; background-color: transparent;" valign="top" width="242">
RULE 4000
</td><td style="padding: 0cm 5.4pt; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext rgb(212, 208, 200); width: 181.9pt; background-color: transparent;" valign="top" width="243">
RULE 8000
</td></tr><tr style=""><td style="padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext; width: 181.85pt; background-color: transparent;" valign="top" width="242">
Dung lượng nước max: 5678lit / giờ
</td><td style="padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext rgb(212, 208, 200); width: 181.85pt; background-color: transparent;" valign="top" width="242">
Dung lượng nước max: 14010lit / giờ
</td><td style="padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext rgb(212, 208, 200); width: 181.9pt; background-color: transparent;" valign="top" width="243">
Dung lượng nước max: 30280lit / giờ
</td></tr><tr style=""><td style="padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext; width: 181.85pt; background-color: transparent;" valign="top" width="242">
Lắp đặt dễ dàng
</td><td style="padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext rgb(212, 208, 200); width: 181.85pt; background-color: transparent;" valign="top" width="242">
Lắp đặt dễ dàng
</td><td style="padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext rgb(212, 208, 200); width: 181.9pt; background-color: transparent;" valign="top" width="243">
Lắp đặt dễ dàng
</td></tr><tr style=""><td style="padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext; width: 181.85pt; background-color: transparent;" valign="top" width="242">
Hoạt động với điện thế 12v, 24v
</td><td style="padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext rgb(212, 208, 200); width: 181.85pt; background-color: transparent;" valign="top" width="242">
Hoạt động với điện thế 12v, 24v
</td><td style="padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext rgb(212, 208, 200); width: 181.9pt; background-color: transparent;" valign="top" width="243">
Hoạt động với điện thế 24v
</td></tr><tr style=""><td style="padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext; width: 181.85pt; background-color: transparent;" valign="top" width="242">
Cường độ 5A, 2,5A
</td><td style="padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext rgb(212, 208, 200); width: 181.85pt; background-color: transparent;" valign="top" width="242">
Cường độ 15A, 7,5A
</td><td style="padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext rgb(212, 208, 200); width: 181.9pt; background-color: transparent;" valign="top" width="243">
Cường độ 15A
</td></tr></tbody></table>


Sản phẩm chất lượng cao, được nhập từ Pháp, hàng độc đáo, chỉ có KHỞI TIẾN mới đem được đến cho bạnnhững sản phẩm này.Mọi chi tiết xin liên hệ bằng mail để đuoc tư vấn theo nhu cầu của mỗi trường hợp.
Khởi Tiến 82/22 Đường Thành Thái P12 Q10 TP HCM
Tel : 08 6265 4897
Mail : product.quality@yahoo.com
Tel: Michel Nguyen 00 33 633702 018

Video DEMO : http://www.keepalive.net/movies
 

Last edited by a moderator: