Máy cắt decal 6 tấc giá rẻ tại TPHCM (50)

  • Thread starter f5pro
  • Ngày gửi
F

f5pro

Guest
#1
<p class="p_first"><span style="color: #ff00ff"><strong>CN C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI C&Ocirc;NG NGHỆ SỐ F5</strong></span></p> <p><strong>&nbsp;</strong><span style="color: #ff00ff"><strong>F5pro Cam kết h&agrave;ng ch&iacute;nh h&atilde;ng - đầy đủ phụ kiện - gi&aacute; rẻ - giao v&agrave; bảo h&agrave;nh tại nơi sử dụng ( nội th&agrave;nh HCM v&agrave; H&agrave; Nội) .Website :<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.f5pro.vn/">http://www.f5pro.vn</a></strong></span></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline">TH&Ocirc;NG TIN LI&Ecirc;N HỆ:</span></strong><strong> <span style="color: #ff0000">THI&Ecirc;N ẤN &nbsp;0938902234 </span></strong></p> <p><strong>YAHOO: <span style="color: #ff0000">F5_KD10SG</span> &ndash; EMAIL: <span style="color: #ff0000">THIENAN@F5PRO.VN</span></strong></p> <p><span style="color: #0000ff"><strong><span style="text-decoration: underline">TRỤ SỞ HCM</span></strong><strong>:</strong></span><strong> </strong><strong>27 NGUYỄN QUANG B&Iacute;CH P.13 Q.T&Acirc;N B&Igrave;NH. TP.HCM</strong></p> <p><strong>TEL: 08-38132181&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p> <p><span style="color: #0000ff"><strong><span style="text-decoration: underline">TRỤ SỞ HN:</span></strong></span><strong> </strong><strong>560 TRƯỜNG CHINH ĐỐNG ĐA H&Agrave; NỘI</strong></p> <p><strong>TEL: 04 - 35640558</strong></p> <p><strong><span style="color: #ff00ff">F5 PRO CHUY&Ecirc;N PH&Acirc;N PHỐI,CUNG CẤP M&Aacute;Y CẮT DECAL C&Aacute;C LOẠI ( NHẬT, Đ&Agrave;I LOAN....)&nbsp; ( VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ NHẬN ĐC GI&Aacute; TỐT)</span><br /></strong></p> <p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://f5pro.vn/May-cat-Decal-KCut-Pro-CT-630-6-tac-phien-ban-moi-p14035.html">M&aacute;y cắt Decal KCut Pro CT-630 (6 tấc) phi&ecirc;n bản mớ</a>i</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: large"><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/sms1331096129.jpg"><img width="268" height="162" border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_sms1331096129.jpg" /></a><br /></span></span></p> <div style="display: block"><strong><span style="font-size: medium">M&aacute;y vẽ-cắt decal New Kcut Pro (6 tấc)</span></strong> <div align="justify"><span style="color: #800080"><span style="font-family: arial"><span style="color: #060000"> <div align="justify"><span style="color: #800080"><span style="font-family: arial">M&aacute;y New Kcut Pro phi&ecirc;n bản mới cải tiến <strong>m&aacute;y nhỏ gọn hơn, cắt &ecirc;m hơn v&agrave; bản cắt ch&iacute;nh x&aacute;c hơn</strong> đ&aacute;p ứng được những nhu cầu cao nhất của c&aacute;c nh&agrave; quảng c&aacute;o. M&aacute;y cắt decal Kcut Pro - một sản phẩm chuy&ecirc;n dụng của tập đo&agrave;n Creation (Hồng K&ocirc;ng) mang lại cho c&aacute;c nh&agrave; quảng c&aacute;o một hệ thống Cắt - Vẽ th&ocirc;ng minh v&agrave; chất lượng tốt.</span></span></div> <br /><strong><span style="color: #800080"><span style="font-family: arial">T&Iacute;NH NĂNG</span></span></strong><br /><div align="justify"><span style="color: #800080"><span style="font-family: arial">Kcut Pro c&oacute; cấu tr&uacute;c đẹp, chất liệu hợp kim v&agrave; nhựa ABS loại tốt, hệ thống bo mạch, bộ truyền động, c&ugrave;ng c&aacute;c linh kiện đều thuộc loại &quot;h&agrave;ng hiệu&quot; n&ecirc;n rất được ưa chuộng tại thị trường Anh, Canada v&agrave; Bắc &Acirc;u. Đ&acirc;y cũng l&agrave; loại m&aacute;y cắt decal gi&aacute; th&agrave;nh thấp nhưng tốc độ cắt nhanh v&agrave; khả năng giảm tiếng ồn (cắt cực &ecirc;m) thuộc loại tốt nhất hiện nay.</span></span></div> </span></span></span></div> <br /><div align="justify">&bull; Vẽ - Cắt th&ocirc;ng qua DSP trục mới nhất của điều khiển chuyển động của VECTSOFT.Cắt trực tiếp từ Corel Draw hoặc phần mềm tặng k&egrave;m <br /> &bull; Giao diện USB để kết nối m&aacute;y t&iacute;nh cũng hỗ trợ cắm n&oacute;ng.<br /> &bull; 32M đệm c&oacute; thể k&eacute;o d&agrave;i thời gian l&agrave;m việc ly h&ocirc;n từ m&aacute;y t&iacute;nh.<br /> &bull; M&agrave;n h&igrave;nh LCD hiển thị v&agrave; 8 silica bền nhận được n&uacute;t điều khiển, dễ d&agrave;ng hơn hơn bao giờ hết để hoạt động.<br /> &bull; Th&ocirc;ng qua đa phần v&agrave; độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao trục th&eacute;p, c&oacute; thể ngăn ngừa slipping trong khi cắt vật liệu d&agrave;i.<br /> &bull; Duy nhất bằng c&aacute;ch cắt giảm lực lượng c&oacute; thể cắt vật liệu rất d&agrave;y. th&ocirc;ng qua chất lượng cao bằng th&eacute;p hợp kim nh&ocirc;m cơ thể.<br /> &bull; Bao gồm c&aacute;c tr&igrave;nh điều khiển ra g&oacute;a phụ v&agrave; sơn tất cả c&aacute;c loại tương th&iacute;ch về phần mềm.</div> </div> <p><strong>TH&Ocirc;NG SỐ KỸ THUẬT</strong></p> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="border-collapse: collapse"><tbody><tr style="height: 25px"><td align="center" style="width: 198px; height: 25px"><strong>Th&ocirc;ng số</strong></td> <td align="center"><strong>B24 (600) SL:10</strong></td> <td align="center" style="width: 207px"><strong>CT48 (1200)SL:01</strong></td> </tr><tr style="height: 25px"><td style="width: 198px; height: 25px">Khả năng cắt d&agrave;i</td> <td>2500mm</td> <td style="width: 207px">2500mm</td> </tr><tr style="height: 25px"><td style="width: 198px">Khả năng cắt ngang</td> <td style="width: 198px">630mm</td> <td style="width: 207px">1200mm</td> </tr><tr style="height: 25px"><td style="width: 198px; height: 25px">Tốc độ cắt lớn nhất</td> <td>800mm/s</td> <td style="width: 207px">400mm/s</td> </tr><tr style="height: 25px"><td style="width: 198px; height: 25px">Độ d&agrave;y cắt lớn nhất</td> <td>1mm</td> <td style="width: 207px">1mm</td> </tr><tr style="height: 25px"><td style="width: 198px; height: 25px">Lực dao cắt</td> <td>150 - 1500g</td> <td style="width: 207px">0 - 500g</td> </tr><tr style="height: 25px"><td style="width: 198px; height: 25px">Độ ph&acirc;n giải</td> <td>0,025mm</td> <td style="width: 207px">0,025mm</td> </tr><tr style="height: 25px"><td style="width: 198px; height: 25px">Khải năng lặp lại</td> <td>&lt; 0,1mm</td> <td style="width: 207px">&lt; 0,1mm</td> </tr><tr style="height: 25px"><td style="width: 198px; height: 25px">Giao diện</td> <td>Com</td> <td style="width: 207px">Com/Parallel</td> </tr><tr style="height: 25px"><td style="width: 198px; height: 25px">K&iacute;ch thước bộ đệm</td> <td>32MB</td> <td style="width: 207px">1MB</td> </tr><tr style="height: 25px"><td style="width: 198px; height: 25px">Nguồn điện</td> <td colspan="2">AC110V &ndash; AC220V, 50/60Hz</td> </tr><tr style="height: 25px"><td style="width: 198px; height: 25px">Ti&ecirc;u hao điện năng</td> <td>&lt;100VA</td> <td style="width: 207px">180VA</td> </tr><tr style="height: 25px"><td style="width: 198px; height: 25px">K&iacute;ch thước ngo&agrave;i</td> <td>1170 x 390 x 400mm</td> <td style="width: 207px">1620 x 390 x 480mm</td> </tr><tr style="height: 25px"><td style="width: 198px; height: 25px">Trọng lượng</td> <td>18kg</td> <td style="width: 207px">31kg</td> </tr><tr style="height: 25px"><td style="width: 198px; height: 25px">Bảo h&agrave;nh</td> <td>1 năm (mới!) - &aacute;p dụng từ 5/2008<br /></td> <td style="width: 207px">1 năm (Mới) - &aacute;p dụng từ 5/2008</td></tr></tbody></table>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Điện thoại: - Fax:
- email:
 

Top