máy cầy GN61 NG91

  • Thread starter máy nông nghiêp thành trung
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

máy nông nghiêp thành trung

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: máy nông nghiêp thành trung
- Địa chỉ: 260 trần hưng đại kẻ sặt hải dương
- Tel, Fax: 098858 6666 ::: FaX 03203776086
- email: thanhtrungauto@yahoo.com.vn
================================

CÔNG TY MÁY NÔNG NGHIŽP THÀNH TRUNG CHUYEN SX VA PHÂN PHỐI SÄN PHẨM MÁY KÉO ÐI‹U KHIỂN BÅNG TAY NG61 VÀ GN91 .ÐỘNG CƠ DIEZEL ,MÁY PHÁT DIÊN¸ MÁY BOM NƯỚC MÁY XAY XÁT GAO¸...
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top