Máy cày Masey Ferguson

  • Thread starter Thái Hữu Thanh Quân
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Thái Hữu Thanh Quân

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thái Hữu Thanh Quân
- Địa chỉ: 284/5 Lý Thường Kiệt, F14, Q 10, TPHCM
- Tel, Fax: 08.62646293 ::: FaX 08.62646296
- email: thquan@mvn.multicorporation.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty Multico VN cung cấp v&agrave; ph&acirc;n phối m&aacute;y c&agrave;y Massey Ferguson tại Việt Nam.</p><p>- M&aacute;y c&agrave;y Massey Ferguson mạnh mẽ v&agrave; bền vững ph&ugrave; hợp với mọi v&ugrave;ng đất n&ocirc;ng nghiệp Việt Nam.</p><p>- M&aacute;y c&agrave;y Massey Ferguson c&oacute; đủ loại c&ocirc;ng suất từ 28HP - 180HP.</p><p>- C&ocirc;ng ty Multico VN c&oacute; đội ngũ kỹ thuật chuy&ecirc;n nghiệp đ&atilde; từng được đ&agrave;o tạo ở nước ngo&agrave;i.</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top