Máy Cày Massey Ferguson, John deere, Ford

  • Thread starter thanhquan76
  • Ngày gửi
T

thanhquan76

Guest
#1
<p>Cần b&aacute;n m&aacute;y c&agrave;y n&ocirc;ng nghiệp Massey Ferguson , John Deere, Ford c&ocirc;ng suất từ 60HP - 150HP nhập khẩu từ Ch&acirc;u &Acirc;u , chất lượng tốt, mua về l&agrave; sử dụng ngay.</p><p>Mọi nhu cầu của Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i.</p><p>&nbsp;Mr. Qu&acirc;n: 099600390 , email: quanthai02@yahoo.com.vn</p><p>&nbsp;Nếu Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu về c&aacute;c loại m&aacute;y c&agrave;y theo nhu cầu cần t&igrave;m, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ cung cấp cho qu&yacute; kh&aacute;ch</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ gởi h&igrave;nh ảnh, th&ocirc;ng số, gi&aacute; cả cho Qu&yacute; Kh&aacute;ch trước khi kh&aacute;ch h&agrave;ng đặt h&agrave;ng.</p><p>&nbsp;Hiện trong kh&oacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; c&aacute;c loại m&aacute;y MF 3085, MF 3095, MF 1014, MF 362, MF 382, MF 390, MF3070, MF3060, ...; JD3040, JD4050, Ford 8210,...&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thanh Quân
- Địa chỉ: Binh chanh, TPHCM
- Điện thoại: 099600390 - Fax:
- email: quanthai02@yahoo.com.vn
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx