máy chiết rót nước tinh khiết

  • Thread starter dacthihang
  • Ngày gửi
D

dacthihang

Guest
#1
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><h1><a title="m&aacute;y chiết r&oacute;t nước tinh khiết 3 trong 1" style="border-style: initial; border-color: initial; text-decoration: none; color: #2e4347; border-width: 0px" href="http://vietnamb2c.com/san-pham/may-chiet-rot-nuoc-tinh-khiet-3-trong-1-12160.html">m&aacute;y chiết r&oacute;t nước tinh khiết 3 trong 1</a></h1><p><span /></p><p align="center"><strong>M&Aacute;Y CHI&Ecirc;́T R&Oacute;T NƯỚC TINH KHI&Ecirc;́T 3 TRONG 1</strong></p><p align="left">D&acirc;y chuyền chiết r&oacute;t nước tinh khiết ho&agrave;n to&agrave;n tự động 3 in 1 chi&ecirc;́t r&oacute;t chai PET, chai nhựa, chai thủy tinh</p><p align="left"><strong>Th&ocirc;ng s&ocirc;́ kỹ thu&acirc;̣t:</strong></p><p>M&atilde; h&agrave;ng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RCGF</p><p>Sản lượng &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3000 - 12000 chai/h</p><p>Nhiệt độ chiết r&oacute;t &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 - 120<sup>o</sup>C</p><p>Chiều cao chai &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160 - 320mm</p><p>Đường k&iacute;nh&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 - 100mm</p><p>Kiểu chai&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chai Pet</p><p>Tổng c&ocirc;ng suất&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.63Kw</p><p>&Aacute;p lực rửa chai&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.18Mpa</p><p>Lượng nước sục rửa chai&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800kg/h</p><p>&Aacute;p lục m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.4Mpa</p><p>K&iacute;ch thước ngo&agrave;i&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000 x 1700 x 2250</p><p>Chiều d&agrave;i băng tải 2 đầu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mỗi đầu 2m</p><p>Trọng lượng m&aacute;y&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800Kg</p><p>Mọi chi tiết vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:&nbsp;</p><p>C&Ocirc;NG TY TNHH M&Aacute;Y M&Oacute;C THIẾT BỊ T&Acirc;N SAO BẮC &Aacute;</p><p>ĐT: 08.5434.2528 - 0989193888</p><p>Email: phamvanduong10@yahoo.com</p><p>ĐC: 160/21 L&ecirc; Th&uacute;c Hoạch, P. T&acirc;n Q&uacute;y, Q. T&acirc;n Ph&uacute;, TP.HCM</p><p>&nbsp;</p></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phamvanduong
- Địa chỉ: 160/21 lê thúc hoạch . p tân quý .q tân phú
- Điện thoại: 0854342528 - Fax:
- email: phamvanduong10@yahoo.com
 

Top