Bán Máy đo đa chỉ tiêu của nước Toadkk WQC-22A

  • Thread starter Cây Lúa
  • Ngày gửi
Cây Lúa

Cây Lúa

Thành viên mới
#1
Máy đo đa chỉ tiêu của nước
Model: WQC-22A
Hãng sản xuất: Toadkk – Nhật Bản
Giá: Liên hệ để có giá tốt
Cùng với WQC-24, hãng sản xuất máy đo chỉ tiêu nước Toa-DKK (Toadkk) của đất nước mặt trời mọc còn cho ra đời sản phẩm cùng dòng có model WQC-24A với những tính năng mới, khác biệt. Toadkk (Toa-DKK) WQC-22A đo được đến 6 chỉ tiêu chính, gồm: pH, độ dẫn, oxy hoà tan, độ đục, nhiệt độ và độ muối.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ftincay.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F07%2FM%25C3%25A1y-%25C4%2591o-%25C4%2591a-ch%25E1%25BB%2589-ti%25C3%25AAu-c%25E1%25BB%25A7a-n%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bc-Toadkk-WQC-22A1.jpg&hash=8f0f38fd92af96bde5728632c91cebe5

Tính năng chung
– Màn hình hiển thị tinh thể lỏng, đọc kết quả bằng kỹ thuật số.
– Nguồn điện: pin khô, LR14 hoặc C x 6 pcs hoặc Adapter AC (lựa chọn thêm).
– Cáp nối với đầu dò: Tiêu chuẩn 2m.
– Kích thước máy chính: 250W x 160H x 95D mm.
– Khối lượng:
+ Máy chính: 2.2 kg.
+ Sensor: 1.3 kg.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ftincay.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F07%2FM%25C3%25A0n-h%25C3%25ACnh-M%25C3%25A1y-%25C4%2591o-%25C4%2591a-ch%25E1%25BB%2589-ti%25C3%25AAu-c%25E1%25BB%25A7a-n%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bc-Toadkk-WQC-22A.jpg&hash=14bc1cc073c45e085da962fd9979c36f

Màn hình Máy đo đa chỉ tiêu của nước Toadkk WQC-22A
Đặc điểm kỹ thuật
- Các thông số đo nhiệt độ:
+ Phương pháp đo: Platinum RTD.
+ Khoảng đo từ: 0-50°C.
+ Độ phân giải: (LSD tắt): 0.1°C
+ Độ phân giải: (LSD bật): 0.1°C
+ Độ lặp lại: ±0.1°C±.
- Các thông số đo DO:
+ Phương pháp đo: cột Galvanic.
+ Khoảng đo: 0-20 mg/L.
+ Độ phân giải(LSD tắt): 0.1mg/L.
+ Độ phân giải(LSD bật): 0.01 mg/L.
+ Độ lặp lại: ±0.1mg/L.
+ Khoảng nhiệt độ bù: 0-40°C.
+ Hiệu chuẩn: tự động.
- Các thông số đo pH:
+ Phương pháp đo: Điện cực thuỷ tinh.
+ Khoảng đo: 0-14 pH
+ Độ phân giải(LSD tắt): 0.1 pH.
+ Độ phân giải(LSD bật): 0.01 pH.
+ Độ lặp lại: ±0.02pH±
+ Khoảng nhiệt độ bù: 0-50°C
+ Hiệu chuẩn: tự động.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ftincay.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F07%2FKi%25E1%25BB%2583m-tra-M%25C3%25A1y-%25C4%2591o-%25C4%2591a-ch%25E1%25BB%2589-ti%25C3%25AAu-c%25E1%25BB%25A7a-n%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bc-Toadkk-WQC-22A.jpg&hash=75cf9f71bdfdf7bd5fad346f056486b5

Kiểm tra Máy đo đa chỉ tiêu của nước Toadkk WQC-22A
- Các thông số đo độ dẫn:
+ Phương pháp đo: 4 điện cực AC.
+ Khoảng đo: (Hi) 0-7 S/m (0- 70mS/cm).
+ 0 – 200 mS/m (0 – 2mS/cm).
+ Độ phân giải:
* (LSD tắt): (Hi) 0.01S/m; (Lo) 1mS/cm.
* (LSD bật): (Hi) 0.01S/m; (Lo) 0.1mS/m.
+ Độ lặp lại: (Hi) FS ±2.5%± 1 digit.
+ (Lo) FS ±2.5%± 1 digit.
+ Khoảng nhiệt độ bù: 0-50°C; 2%°C.
- Các thông số đo độ đục:
+ Phương pháp đo: quét ánh sáng 90o.
+ Khoảng đo: 0-8000 NTU.
+ 0-800 mg/L.
+ Độ phân giải: (LSD tắt) 1NTU, mg/L.
+ (LSD bật) 1NTU, mg/L.
+ Hiệu chỉnh tự động về O.
- Các thông số đo độ muối (chuyển sang từ chế độ dẫn xuất):
+ Phương pháp đo: 4 điện cực AC.
+ Khoảng đo: 0-4%.
+ Độ phân giải:
* LSD tắt: (Hi) 0.01% (Lo) 0.01%.
* LSD bật: (Hi) 0.01% (Lo) 0.001%.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ftincay.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F07%2F%25C4%2590i%25E1%25BB%2587n-c%25E1%25BB%25B1c-M%25C3%25A1y-%25C4%2591o-%25C4%2591a-ch%25E1%25BB%2589-ti%25C3%25AAu-c%25E1%25BB%25A7a-n%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bc-Toadkk-WQC-22A.jpg&hash=6c77ad1fe1ab8c6cd8ea76d492e31d26

Điện cực Máy đo đa chỉ tiêu của nước Toadkk WQC-22A
Phụ kiện tiêu chuẩn
Ngoài thân máy đo đa chỉ tiêu model WQC-24A, trọn bộ sản phẩm được cung cấp với bộ các phụ kiện tiêu chuẩn gồm:
– 01 sensor.
– 01 lọ dung môi hoà tan pH6.86, 100ml.
– 01 lọ dung môi hoà tan pH4.01, 100ml.
– 01 chất điện phân DO R-5C.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ftincay.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F07%2FB%25E1%25BB%2599-dung-m%25C3%25B4i-M%25C3%25A1y-%25C4%2591o-%25C4%2591a-ch%25E1%25BB%2589-ti%25C3%25AAu-c%25E1%25BB%25A7a-n%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bc-Toadkk-WQC-22A.jpg&hash=a8f314b0f15917c431958d5d50223672

Bộ dung môi Máy đo đa chỉ tiêu của nước Toadkk WQC-22A
– 01 màng điện cực DO.
– 06 pin khô LR14.
– 01 cốc đo pH.
– 01 dây đeo.
– 01 tài liệu hướng dẫn.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ftincay.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F07%2FD%25C3%25A2y-%25C4%2591eo-M%25C3%25A1y-%25C4%2591o-%25C4%2591a-ch%25E1%25BB%2589-ti%25C3%25AAu-c%25E1%25BB%25A7a-n%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bc-Toadkk-WQC-22A.jpg&hash=3618ce886e36afce4aab09536ee82a4e

Dây đeo Máy đo đa chỉ tiêu của nước Toadkk WQC-22A
Máy đo đa chỉ tiêu của nước Toadkk WQC-22A được cung cấp bởi
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN CẬY
Địa chỉ: 74/2/1D đường 36, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, TP. HCM.
Điện thoại: (08) 3720 6383 - Fax: (08) 3720 6720 – Mobile: 0903 908 671.
Email: sales@tincay.com; tincaygroup@gmail.com; tincay@tincay.com .
 

Last edited:

Đối tác


Top