máy đo độ chín, độ dòn của trái cây,

  • Thread starter thanvanbac
  • Ngày gửi
thanvanbac

thanvanbac

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: THÂN VĂN BẮC
- Địa chỉ: 4/12 Phạm Văn Chiêu, p.13, q.Gò Vấp, TP.HCM
- Tel, Fax: 0986655594 ::: FaX 08.62507529
- email: mattest@lamviet.com
================================

<table width="329" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr style="height: 21px"><td align="left" class="xl65" style="width: 329px; height: 21px"><strong><font face="Times New Roman" size="3">H&Atilde;NG SẢN XUẤT: CHATILLON - HOA K&Igrave;</font></strong></td></tr><tr style="height: 21px"><td align="left" class="xl65" style="width: 329px; height: 21px"><strong><font face="Times New Roman" size="3">MODEL:TCD-110, TCD-225, TCD1100</font></strong></td></tr><tr style="height: 21px"><td align="left" class="xl65" style="width: 329px; height: 21px"><strong><font face="Times New Roman" size="3">THƯƠNG HIỆU: EMETEK</font></strong></td></tr><tr style="height: 21px"><td class="xl66" style="width: 329px; height: 21px"><strong><font face="Times New Roman" size="3" /></strong></td></tr><tr style="height: 21px"><td class="xl67" style="width: 329px; height: 21px"><font face="Times New Roman"><font size="3"><strong>&nbsp;- </strong><font>C&ocirc;ng suất: 500N, 1kN, 5kN</font></font></font></td></tr><tr style="height: 21px"><td align="left" class="xl65" style="width: 329px; height: 21px"><font face="Times New Roman"><font size="3"><strong>&nbsp;- </strong><font>Tốc độ: từ 0.01 - 510mm/ph&uacute;t</font></font></font></td></tr><tr style="height: 21px"><td align="left" class="xl66" style="width: 329px; height: 21px"><font face="Times New Roman"><font size="3">&nbsp;- Khoảng chạy 380mm</font></font></td></tr><tr style="height: 63px"><td align="left" valign="top" style="width: 329px; height: 63px"><font face="Calibri"><font size="3">Bitmap </font></font><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td align="left" class="xl66" style="width: 329px; height: 63px"><font face="Times New Roman"><font size="3">&nbsp;- Sử dụng 9 ngon ngữ: Anh, Trung Quốc, Ph&aacute;p, Đức, H&agrave;n Quốc, Bồ Đ&agrave;o Nha, T&acirc;y Ban Nha, Thổ Nhĩ K&igrave;, Nga</font></font></td></tr></tbody></table></td></tr><tr style="height: 21px"><td align="left" class="xl66" style="width: 329px; height: 21px"><font face="Times New Roman"><font size="3">&nbsp;- Tốc độ ch&iacute;nh x&aacute;c: tốt hơn 1% qu&aacute; tr&igrave;nh</font></font></td></tr><tr style="height: 42px"><td align="left" valign="top" style="width: 329px; height: 42px"><font face="Calibri"><font size="3">Bitmap </font></font><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td align="left" class="xl65" style="width: 329px; height: 42px"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;- </strong><font>Khoảng c&aacute;ch ch&iacute;nh x&aacute;c: tốt hơn 0.25% sau qu&aacute; tr&igrave;nh</font></font></font></td></tr></tbody></table></td></tr><tr style="height: 21px"><td align="left" class="xl65" style="width: 329px; height: 21px"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;- </strong><font>Độ ph&acirc;n giải: 0.01mm</font></font></font></td></tr><tr style="height: 21px"><td align="left" class="xl65" style="width: 329px; height: 21px"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;-</strong><font> Trọng lượng: 30kg</font></font></font></td></tr><tr style="height: 21px"><td align="left" class="xl66" style="width: 329px; height: 21px"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;- Nhiệt độ hoạt động: 5 - 45oC</font></font></td></tr><tr style="height: 21px"><td align="left" class="xl65" style="width: 329px; height: 21px"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;</strong><font>- Độ ẩm tương đối: 20%- 80%</font></font></font></td></tr><tr style="height: 21px"><td align="left" class="xl68" style="height: 21px"><font size="2"><font face="Arial">&nbsp;- </font></font><font face="Times New Roman" size="3">Bảo h&agrave;nh: 1 năm</font></td></tr></tbody></table>
 

Đối tác


Top