máy đo lực mở nắp chai, ma sát

  • Thread starter thanvanbac86
  • Ngày gửi
T

thanvanbac86

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thanvanbac86
- Địa chỉ: 4/12 phạm văn chiêu, p.13, q.Gò Vấp, tp.HCM
- Tel, Fax: 0986655594 ::: FaX 0862570529
- email: mattest@lamviet.com
================================

<p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">M&Aacute;Y ĐO LỰC, M&Aacute;Y PH&Acirc;N T&Iacute;CH LỰC</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">C&ocirc;ng ty TNHH TM KHKT L&acirc;m Việt chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c thiết bị m&aacute;y m&oacute;c d&ugrave;ng trong ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm ph&acirc;n t&iacute;ch của bệnh viện, trường học, c&ocirc;ng ty, nh&agrave; m&aacute;y, x&iacute; nghiệp&hellip;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">* Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin giới thiệu đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng một số thiết bị đo lực chuy&ecirc;n d&ugrave;ng:</font></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Thiết bị đo lực hiển thị số: Chuy&ecirc;n kiểm tra c&aacute;c lực n&eacute;n, lực k&eacute;o, lực g&atilde;y, lực xuy&ecirc;n thủng, lực x&eacute; r&aacute;ch, lực ma s&aacute;t&hellip;</font></font></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Thiết bị đo lực dạng cơ: Thiết kế an to&agrave;n v&agrave; sử dụng đo c&aacute;c dạng lực n&oacute;i chung</font></font></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Thiết bị đo lực Torque: Chuy&ecirc;n kiểm tra lực mở, đ&oacute;ng nắp chai, lực vặn xoắn&hellip;</font></font></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Thiết bị ph&acirc;n t&iacute;ch lực chi tiết: Ứng dụng với phần mềm vi t&iacute;nh cho ph&eacute;p kiểm tra v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch lực, kiểm tra t&iacute;nh chất cơ l&iacute; của nguy&ecirc;n liệu thực phẩm, mạch điện, bao b&igrave;, dụng cụ thể thao&hellip;</font></font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">* C&aacute;c thương hiệu m&aacute;y đo lực m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp:</font></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; - Mark-10 của Hoa K&igrave;</font></font></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; - Ametek &ndash; Chatillon của Hoa K&igrave;</font></font></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; - LLYOD-Chatillon của Hoa K&igrave;</font></font></p><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">0986655594 &ndash; Th&acirc;n Văn Bắc<br /></font></font></strong><strong><font face="Times New Roman" size="3">Mattest@lamviet.com</font></strong><br />
 

Quảng cáo

Top