Máy đo oxy hoà tan trong nuôi tôm

  • Thread starter letuyet2008
  • Ngày gửi
L

letuyet2008

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Tuyết
- Địa chỉ: 1 Mạc Đĩnh Chi, quận 1
- Tel, Fax: ::: FaX 38224890
- email: letuyet2008@gmail.com
================================

<p><a href="http://hoachatvathietbi.blogspot.com/2009/12/may-o-oxy-hoa-tan-trong-nuoc-do-do.html">http://hoachatvathietbi.blogspot.com/2009/12/may-o-oxy-hoa-tan-trong-nuoc-do-do.html</a></p><p>&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="color: #666666; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px"><strong>&agrave;m lượng oxy h&ograve;a tan trong nước như: nước nu&ocirc;i trồng thủy sản, nước thải&hellip;</strong></span></p><span class="Apple-style-span" style="color: #666666; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px"><p class="MsoNormal" style="margin-right: 214pt; text-align: justify"><strong>Th&ocirc;ng số kỹ thuật</strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-right: 214pt; text-align: justify"><strong>Chỉ thị số: Tinh thể lỏng LCD với 3.1/2 số, cao 13mm</strong></p><p class="MsoNormal"><strong>Khoảng đo:&nbsp;</strong><strong>0 &divide; 20 mg/l h ho&agrave;n tan trong dung dịch</strong></p><p class="MsoNormal"><strong>Sai số đo :&nbsp;</strong><strong>&plusmn; 0,4 mg/l (25<sup><span style="position: relative; top: -5pt">0</span></sup>C)</strong></p><p class="MsoNormal"><strong><span />Độ ph&acirc;n giải :&nbsp;0,1 mg/l.</strong></p><p class="MsoNormal"><strong>Nguồn điện :&nbsp;</strong><strong>pin 9V.</strong></p><p class="MsoNormal"><strong>D&ograve;ng điện ti&ecirc;u thụ:&nbsp;</strong><strong>2 mA</strong></p><p class="MsoNormal"><strong>Khoảng b&ugrave; trừ nhiệt độ :&nbsp;</strong><strong>từ 0 tới 40<sup><span style="position: relative; top: -5pt">0</span></sup>C.</strong></p><p class="MsoNormal"><strong>Tự động b&aacute;o nguồn điện yếu :&nbsp;</strong><strong>mặt LCD hiện chữ &ldquo;LOBAT&rdquo;</strong></p><p class="MsoNormal"><span style="color: black">Vỏ hộp : bằng plastic m&agrave;u đen, c&oacute; thể sử dụng ngay trong những m&ocirc;i trường c&oacute; hơi dung m&ocirc;i hau hơi dầu.</span><span style="color: black"></span></p><p class="MsoNormal"><strong>K&iacute;ch thước :&nbsp;</strong><strong>150 mm x 85 mm x 30 mm</strong></p><p class="MsoNormal"><strong>Trọng lượng :&nbsp;</strong><strong>400 g<span /></strong></p><p class="MsoNormal"><strong>K&egrave;m theo: dung dịch điện giải v&agrave; m&agrave;ng điện cực</strong></p><p class="MsoNormal">&nbsp;LH 0972294678 -Tuyết</p></span>
http://hoachatvathietbi.blogspot.com/
 

Last edited:
Top