Máy đo pH cầm tay trong nước thủy sản

  • Thread starter letuyet2008
  • Ngày gửi
L

letuyet2008

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Tuyết
- Địa chỉ: 1 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, HCM
- Tel, Fax: ::: FaX 38224890
- email: letuyet2008@gmail.com
================================

<span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; border-collapse: collapse; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px"><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; color: #4e2800; line-height: 18px">Do pH của dung dịch từ: 0-14<br /><br />Đo pH của thực phẩm, mỹ phẩm, đất, giấy, nước sinh hoạt, nước thải<br /><br />Chỉ thị số : LCD với 3.1/2 số, cao 13 mm<br /><br />Thang đo: từ 0-1; mV từ -1999 đến +1999mV.<br /><br />Độ ch&iacute;nh x&aacute;c: &plusmn; 0,02 pH ; &plusmn; 1 mV<br /><br />Độ ph&acirc;n giải : 0,01 pH hay 1 mV<br /><br />Điện cực : điện cực thuỷ tinh Đức</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13px; color: #4e2800; line-height: 18px"><br />Năng lượng ti&ecirc;u thụ: 10mV<br /><br />Nguồn điện : pin 9V<br /><br />D&ograve;ng điện ti&ecirc;u thụ: 3mA<br /><br />Tự động b&aacute;o nguồn điện yếu : mặt hiển thị LCD hiện chữ &ldquo;LOBAT&rdquo; .<br /><br />Khoảng b&ugrave; trừ nhiệt độ: 0 &ndash; 100oC<br /><br />Vỏ hộp : bằng plastic m&agrave;u đen, c&oacute; thể sử dụng ngay trong những m&ocirc;i trường c&oacute; hơi dung m&ocirc;i hau hơi dầu.<br /><br />K&iacute;ch thước : 150 mm x 85 mm x 30 mm<br /><br />Trọng lượng : 300 g (gồm cả pin kh&ocirc;ng c&oacute; điện cực)</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px" href="http://hoachatvathietbi.blogspot.com/search/label/Thi%E1%BA%BFt%20b%E1%BB%8B%20%C4%91o%20trong%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc">http://hoachatvathietbi.blogspot.com/search/label/Thiết%20bị%20đo%20trong%20nước</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">Hoặc 0972294678 -Tuyết</p></span>
 

Top