Máy đo pH đất - Giúp tăng năng suất cây trồng

emin_vn

Lữ khách
#1
Kiểm tra độ ph của đất canh tác một cách chính xác và có biện pháp điều chỉnh phù hợp. Mỗi loại cây trồng phù hợp với chỉ số pH nhất định. Nếu pH quá cao hoặc quá thấp sẽ dẫn đến sự phát triển không đều, còi cọc, vàng lá, năng suất thấp trên các loại cây trồng

Chỉ cần một máy đo pH đất cầm tay nhỏ gọn, bà con nông dân có thể kiểm tra pH đất trồng mọi lúc mọi nơi. Xem sp tại đây


Tiêu chuẩn ph đất của các loại cây trồng

– Đối với khu đất mới, chỉ số pH ban đầu giúp bạn định hướng chọn loại cây trồng nào hoặc cải tạo đất trước sao cho phù hợp với loại cây muốn trồng.

– Đối với khu đất đang canh tác, chỉ số pH đất chỉ ra cách tác động vào đất hợp lý, tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt nhất. Một số biểu hiện trên cây trồng cũng có thể cho bạn gợi ý phải kiểm tra pH đất ngay như: Cây tăng trưởng chậm, lá vàng úa, rễ không phát triển, năng suất thấp …

* Lưu ý: Việc kiểm tra pH có độ sai sót cao khi tiến hành trong các thời điểm sau: Ngay sau bón vôi, bón phân, bổ sung chất hữu cơ,… hoặc độ ẩm đất nằm xa khoảng giới hạn của cây trồng